Полiтичне есе на тему: "Iдеальна країна"*Iсторiя створення країни Смарагдiя

Пiсля всесвiтнього потопу, коли зiйшла вода, залишився невеликий острiв, схожий на виноградний лист, на который злiталися птахи. I от одна з них, прилiтаючи на острiв, iз клювика упустила виноградну ягiдку, пiсля чого проросла кiсточка i виросла лоза, i став рости i розмножуватися чудовий виноград.

Острiв дуже красивий, сонячний, земля на ньому м'яка i свiжа. Острiв омиває нiжно-блакитне море. Один раз з корабля потерпiлого катастрофа люди, що спались, добравши до острова, були безумно здивованi його красою, теплом, чистою водою i виноградом, особливо смарагдового вiдтiнку.

З тих пiр i почалася iсторiя цiєї чудової країни.

Зараз же це велика курортна країна, люди приїжджають сюди вiдпочивати , лiкуватися, але самим коштовної залишається виноград, з якого роблять чудове вино й експортують його в iншi країни. Також виготовляють чудовi соки i напої. Досить складно намагатися намалювати цю чудову країну (її карту), тому що всi принадностi, вигини i гори неможливо описати, намалювати.

* Уряд

Країною править президент. Працює державна дума, що допомагає президенту вирiшувати найважливiшi питання. У країнi демократiя. Також iснує Кабiнет Мiнiстрiв Смарагдiї, прокуратура i правосуддя. Уряд поважає народ i свої герої, пам'ятає i шанує.

* Конституцiя країни.

Ст. 1 Смарагдiя є незалежна, демократична країна.

Ст. 2 Чоловiк, його життя i здоров'я, честь i безпека вважаються в Смарагдiї вищою соцiальною цiннiстю.

Ст. 3 Країна вiдповiдає перед людиною за свою дiяльнiсть

Ст. 4 Забезпечення прав i воль людини є головним зобов'язанням країни.

Ст. 5 Країна забезпечує загальний розвиток i функцiонування слов'янської мови.

Ст. 6 Земля, її надра, атмосферне повiтря, водянi й iншi природнi ресурси, що знаходяться на територiї Смарагдiї є об'єктами права власностi смарагдського народу.

Cт.7 Право власностi на землю гарантується.

Ст.8 Цензура заборонена.

Ст.9 Дозволяється займатися комерцiйною i полiтичною дiяльнiстю всiм громадянам.

Ст.10 Столицею Смарагдiї є мiсто Виндiя. Герб - гроно винограду. Прапор- смарагд в оточеннi зiрок.

Ст.11 Усi громадяни мають рiвнi конституцiйнi права i волi, є рiвними перед законом.

Ст.12 Кожен громадянин на територiї Смарагдiї має право безкоштовно одержувати освiту i користатися будь-якими медичними послугами.

У Смарагдiї iснує чудове взаєморозумiння мiж народами й урядом. Незалежнiсть, воля слова, соцiальне забезпечення, безкоштовне утворення i медичне обслуговування, забезпечена старiсть у видi пристойної пенсiї, визначенi пiльги, охорона материнства i дитинства.

* Iнформацiя про населення країни.

Чисельнiсть населення складає 750 тисяч чоловiк. З них велику частину складають чоловiки. Люди похилого вiку -30% вiд чисельностi населення. Дорослi - 32%, дiти - 38%.

* Внутрiшня i зовнiшня полiтика країни. Внутрiшня i зовнiшня полiтика заснована на невтручаннi в iнтереси не тiльки громадян, але й iнших держав, збереження суверенiтету своєї держави. Розбiжностей з iншими державами немає.На головну

Hosted by uCoz