™вро≥нтеграц≥¤ очима студента: результати соц≥олог≥чного опитанн¤ студент≥в —умƒ” (кв≥тень 2005 р.).¬ кв≥тн≥ 2005 р. проблемна лаборатор≥¤ —умƒ” "÷ентр соц≥ально-гуман≥тарних досл≥джень рег≥ональних проблем" провела п≥лотне соц≥олог≥чне опитуванн¤ студентськоњ громади з проблем Ївро≥нтеграц≥њ. ¬иб≥рково були опитан≥ студенти 1-4 курс≥в, загальна к≥льк≥сть опитаних - 400 чолов≥к.

ƒосл≥дженн¤ було спр¤мовано на вивченн¤ проблеми через так≥ ≥ндикатори:

ступень ор≥Їнтованост≥ студент≥в на п≥дтримку курсу команди ¬≥ктора ёщенко на Ївро≥нтеграц≥ю;

оч≥куванн¤ конструктивних зм≥н в≥д Ївро≥нтеграц≥њ на загальнодержавному, рег≥ональному та ун≥верситетському р≥вн¤х;

вивченн¤ фактор≥в, що можуть спри¤ти попул¤ризац≥њ Ївро- ≥нтеграц≥йного курсу.

«вичайно, наше досл≥дженн¤ не може претендувати на абсолютн≥сть

висновк≥в, але воно в≥дображаЇ стан громадськоњ думки ≥ певн≥ проблеми в розум≥нн≥ процесу. —л≥д зауважити, що це перше досл≥дженн¤, проведене нашою командою. јле ми дуже хочемо створити на баз≥ лаборатор≥њ мон≥торингову групу ≥ пост≥йно проводити так≥ досл≥дженн¤. ƒ¤куЇмо ректорату ун≥верситету за допомогу в друкуванн≥ анкет.

ќсь де¤к≥ результати, про ¤к≥ ми б хот≥ли розпов≥сти. Ќа запитанн¤

"« ¤кими пр≥оритетами зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањни ¬и пов'¤зуЇте њњ усп≥х ¤к держави?" було дано так≥ в≥дпов≥д≥: Ївро≥нтеграц≥¤ 16% Ївро≥нтеграц≥¤ в партнерств≥ з≥ —Ўј 13% пр≥оритет Ївро≥нтеграц≥њ в партнерств≥ ≥з —Ўј при паралельних стратег≥чних партнерських стосунках з –ос≥Їю та крањнами —Ќƒ 36% пр≥оритет стратег≥чного партнерства з –ос≥Їю, крањнами —Ќƒ при збереженн≥ курсу на Ївро ≥нтеграц≥ю та партнерство ≥з —Ўј 21% не можу визначитись 5% висловили ≥нше баченн¤ 1% ÷≥кавим Ї те, що в ц≥лому пр≥оритетн≥сть Ївро≥нтеграц≥њ п≥дтримуЇ 65% опитаних, та б≥льше половини з них вважають, що цей курс потр≥бно доповнювати партнерством з –ос≥Їю та крањнами —Ќƒ. ѕри цьому абсолютна б≥льш≥сть прихильник≥в Ївро≥нтеграц≥њ, 49% опитаних, пов'¤зують цю стратег≥ю з партнерством ≥з —Ўј, фактично мають трансатлантичную ор≥Їнтац≥ю.

“а сл≥д враховувати, що 21% опитаних вбачаЇ пр≥оритетом партнерство з –ос≥Їю та крањнами —Ќƒ при на¤вност≥ курсу на Ївро≥нтеграц≥ю. ј в ц≥лому важлив≥сть рос≥йського фактору зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањни вид≥л¤ють 57% опитаних. Ћише 5% не визначились з цим питанн¤м.

Ќа запитанн¤ "„и вважаЇте ¬и, що вступ до Ќј“ќ Ї обов'¤зковим елементом ™вро≥нтеграц≥њ?" були надан≥ так≥ в≥дпов≥д≥: “ак 21 % Ќ≥ 48 % Ќе знаю 18 % якщо пор≥вн¤ти це з попередн≥ми даними, то можна зробити висновок.  ≥льк≥сть тих, хто п≥дтримуЇ в люб≥й форм≥ Ївро≥нтеграц≥ю в ¤кост≥ головного пр≥оритету розвитку ”крањни в 3 рази б≥льше тих, хто пов'¤зуЇ њњ ≥з вступом до Ќј“ќ. ј 15% опитаних взагал≥ не дали в≥дпов≥д≥.

ѕопередн≥ запитанн¤ ц≥каво пор≥вн¤ти ≥ з такою позиц≥Їю: "„и достатньо ¬и знаЇте про систему ™вроради, Ќј“ќ (к≥льк≥сть член≥в, структуру, програми, особливо молод≥жн≥, конструктивн≥ зм≥ни, що в≥дбулись у тих нових член≥в, ¤к≥ ран≥ше були соц≥ал≥стичними крањнами чи входили до —–—–)?" Ѕуло надано так≥ в≥дпов≥д≥: “ак 12 % Ќ≥ 63 % Ќе можу визначитись 7 % ЌагадаЇмо, що майже 86 % опитаних в ц≥лому ч≥тко висловили своЇ в≥дношенн¤ до Ївро≥нтеграц≥йних процес≥в, але при цьому лише кожний восьмий волод≥Ї достатньою ≥нформац≥Їю про сучасну ™врораду та процеси Ївро≥нтеграц≥њ.

“а позитивним Ї бажанн¤ розширити своњ у¤вленн¤. Ќа запитанн¤ "ј чи хот≥ли б ви знати б≥льше про ™врораду? ќсобливо про програми дл¤ молод≥ дл¤ держав- партнер≥в, типу ”крањни?" ми отримали таку ≥нформац≥ю: “ак 77 % Ќ≥ 3 % Ќе можу визначитись 13 % ¬загал≥ не дали н≥¤коњ в≥дпов≥д≥ - 13%.

¬и¤вилась ≥ ще одна законом≥рн≥сть. ќч≥куванн≥ результати в≥д нового курсу найб≥льш ч≥тко ви¤вились на р≥вн≥ держави, а не рег≥ону. ќсь де¤к≥ з показник≥в, ¤ким надали перевагу: демократизац≥ю сусп≥льства, захист прав ≥ свобод людини та дитини 57% розбудова сучасноњ високотехнолог≥чноњ та високоприбутковоњ економ≥ки

48% публ≥чн≥сть влади, њњ в≥дпов≥дальн≥сть за своњ д≥њ 37% введенн¤ Ївропейських стандарт≥в ¤кост≥ житт¤ населенн¤ та його соц≥альноњ захищеност≥

34% можлив≥сть реально вивчати та використовувати досв≥д Ївропейських крањн

32% розширенн¤ можливостей стажувань та навчанн¤ в державах ™вро ради 32% л≥кв≥дац≥¤ т≥ньовоњ та клановоњ економ≥ки 28% Ќовий ≥мпульс дл¤ розвитку рег≥он≥в 21%

јле при цьому ось в≥дпов≥д≥ за такими важливими позиц≥¤ми: парт≥йна конкуренц≥¤ Ї змаганн¤м практичних моделей розвитку держави, рег≥ону, м≥ста (реал≥зуютьс¤ за терм≥н перебуванн¤ у влад≥)

9% формуванн¤ громад, третього сектору (громадських ≥н≥ц≥атив) 8% ќсобливо нас зац≥кавила останн¤ позиц≥¤, адже студенти саме нашого ун≥верситету активно спри¤ли формуванню м≥сцевоњ громади через студентський рух спротиву, приймали активну участь в под≥¤х помаранчевоњ революц≥њ.

÷≥кавим Ї ≥ такий ≥ндикатор, ¤к масове використанн¤ ≤нтернет та комп'ютера, њх доступн≥сть дл¤ молод≥ та студент≥в, особливо в межах навчального закладу. …ого п≥дтримало лише 19%. ћабуть це св≥дчить про њх баченн¤ перспектив розбудови ≥нформац≥йного сусп≥льства в ”крањн≥.

—л≥д зауважити, що реальна к≥льк≥сть оч≥кувань в≥д курсу на Ївро ≥нтеграц≥ю на р≥вн≥ сумського рег≥ону значно нижче, н≥ж в≥д загальнодержавних оч≥кувань. Ћише у 15% опитаних п≥дтвердило, що вони ч≥тко це знають

ќч≥куванн¤ в≥д реал≥зац≥њ цього курсу дл¤ розвитку —умƒ” б≥льш ч≥тк≥, њх бачить 34% опитаних. ѕри цьому 55% в≥д њх загальноњ к≥лькост≥, що спри¤ти процесу Ївро≥нтеграц≥њ м≥г би в≥дпов≥дний ун≥верситетський центр, вони п≥дтримали ≥дею створенн¤ центру з Ївро≥нтеграц≥њ, лише 5% - проти такого центру, ≥нш≥ не визначились.

30% вс≥х опитаних висловили свою готовн≥сть залучитись до роботи такого центру. ќсь позиц≥њ в робот≥ центру, ¤к≥ отримали найвищу п≥дтримку: налагодженн¤ партнерства з Ївропейськими та американськими ун≥верситетами, реал≥зац≥¤ сп≥льних проект≥в

57% вивченн¤ досв≥ду механ≥зм≥в та стратег≥й працевлаштуванн¤ студент≥в

36% вивченн¤ досв≥ду Ѕолонськоњ системи та визначенн¤ студентами пр≥оритет≥в навчанн¤ 25% участь в розробц≥ та реал≥зац≥њ грантових проект≥в 25% ≥нформуванн¤ про ™вро раду та Ќј“ќ 24%

«вичайно, наша анкета Ї лише п≥лотною, охоплюЇ лише % студент≥в стац≥онару. јле в ц≥лому ми можемо п≥двести так≥ п≥дсумки. ѕереважна б≥льш≥сть опитах п≥дтримуЇ курс на ™вро≥нтеграц≥ю ”крањни, хоче вивчати практичний досв≥д житт¤ в ™врорад≥, знайти партнер≥в та реал≥зувати сп≥льно з ними сп≥льн≥ проекти. јле при цьому на розум≥нн¤ цього курсу впливаЇ недостатн¤ об≥знан≥сть з проблеми, в≥дсутн≥сть ч≥ткого розум≥нн¤ пр≥оритет≥в сучасного Ївропейського розвитку, перспектив партнерства з ™врорадою дл¤ ”крањни вже сьогодн≥.Ќа головну

Hosted by uCoz