Впровадження ідей В.О. Сухомлинського в навчальний процесСучасний шлях розвитку Дрімайлівської школи тісно пов'язаний з ім'ям видатного українського педагога-гуманіста. Вже майже 5 років педколектив школи цілеспрямовано працює над загальношкільною проблемою: "Інтелектуально-духовний розвиток особистості на основі вивчення , творчого ввпровадження в навчально-виховний процес ідей В.О.Сухомлинського. Результативність цієї роботи переконує у правильності вибраного нами шляху і ми впевнено продовжуєм ним іти і далі.

Взявши за основу своєї педагогічної діяльності ідеї великого педагога, ми 5 років тому поставили завдання якісного перетворення змісту навчальо-виховного процесу, орієнтованого на підвищення його якості, конкурентноспроможності школи і її випускників, особистісний розвиток кожного учня, бо саме педагогіка В.О.Сухомлинського особистісно-орієнтована, грунтується на культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях, духовності, родинному вихованні.

За твердим переконанням В.О.Сухомлинського у природі нема дитини безталанної, ні на що нездатної. Кожна особистість наділена надзвичайно багатим творчим потенціалом, який у житті часто залишається нереалізованим через об'єктивні чинники. Завдання школи - забезпечити , щоб їх було якомога менше. З цією метою ми розробили конкретну програму дій по виконанню стратегічних завдань, визначених у "Національній доктрині розвитку освіти України у 21 столітті", в законі України "Про загальну середню освіту" та інших керівних документах в галузі освіти по створенню умов для формування освіченої, творчої особистості, громадянина, реалізації і самореалізації його природних задатків, розвитку творчих здібностей дитини.

За останні роки, попри всі негаразди, в школі створюються і удосконалюються умови, за яких кожна дитина почуває себе затишно і має можливість проявити все краще, що закладено природою, сім'єю.

Школа повністю забезпечена педагогічними кадрами. В ній склалась творча сімейна обстановка. З метою розвитку творчих здібностей учнів, задоволення їх інтересів і нахилів працюють гуртки: вокально-хореографічний; туристичний; драматичний; спортивні секції; факультативи: з математики; англійської мови; біології; української мови; інформатики, проводиться індивідуальна робота з обдарованими дітьми за спеціально складеними програмами. З першого класу викладається курс хореографії, діє танцювальний ансабль "Полісяночка". До послуг учнів їдальня, спортивний зал, ігрова кімната для шестиліток, майстерня, 10 навчальних кабінетів, шкільна бібліотека, ком'ютерний клас.

"Школа починається з учителя ". В.О.Сухомлинський говорив,що необхідною умовою шкільного життя є педагогічний колектив, що вчитель це наріжний камінь виховання і керівництво школою саме повинно починатися з будівництва міцної інтелектуальної основи для педагогічної майстерності. Без цієї основи нема ні творчості, ні педагогічних переконань. Тому ми на засіданні педагогічної ради обговорили питання: Яким повинен бути вчитель?Від чого залежить педагогічна культура вчителя? Про педагогічну культуру вчителя та її складові. Тим самим, поставивши перед кожним членом колективу завдання ( саме в той період, коли держава забула,що брак вільного часу в учителя це лихо для школи) вистояти, не відстати від життя, працювати під девізом:

Бігти швидко кожного дня, щоб не відстати від життя і в багато раз швидше, щоб бути попереду. Бо саме особистість учителя має величезний вплив на розвиток сільського учня. Тим більше, що за словами Сухомлинського шкільні роки - це унікальний період розвитку людини, бо саме тут закладається корінь людини і що його і за кращих часів не повториш.

З метою самоосвіти, підвищення педагогічної майстерності вчителі нашої школи активно почали впроваджувати ідею створення педагогічних скарбничок та лабораторій думки. Тому що логіка педагогічної праці така, що нам неможливо працювати, якщо ми не будемо постійно аналізувати зв'язки сучасного з минулим і майбутнім. Вміння передбачати - це передусім уміння озирнутися на пройдений шлях, оглянути його, побачити в ньому джерело своїх успіхів і невдач. В.О.Сухомлинський говорив, що дуже жаль, якщо в учителя не залишається в школі нічого, що б могло нагадати про роботу хоча б 5, 10 років тому.Дуже важливо для педагога свою працю бачити в перспективі. " Сьогодні з купи піску добуто одну золоту піщинку, а значить через 1000 років буде добуто тисячу золотих піщинок...", писав В.О.Сухомлинський.В школі були запровадженні різні форми методичної роботи. За ці роки підвищилась педагогічна майстерність вчителів, які почали запроваджувати нові підходи в навчанні учнів, почали вчити шукати істину, а не готову підносити її учням. Як наслідок цієї роботи колектив зайняв перше місце у шостому обласному педагогічному ярмарку "Чернігівщина - крок в 3 тисячоліття", в восьмому обласному педагогічному ярмарку "Особистісно-орієнтована система шкільної освіти". А це позитивно відбилося на результатах навчально-виховного процесу. В минулому навчальному році рейтинг наших учнів на другому і третьму етапах всеукраїнських шкільних олімпіадах був найвищим. Кожен третй учень 6-9 класів був призером олімпіад. В обласних олімпіадах приймали участь два учні, зайнявши третє місце з математики і четверте з біології.

В.О.Сухомлинський стверджував, школа - вічне вогнище краси, це святе місце, де звичаї, традиції українського народу передаються з покоління в покоління. Щоб зрозуміти, що по впровадженні ідеї святості школи педколективом багато зроблено, потрібно просто в ній побувати. Як і в думках Сухомлинського наша школа має свої символи і своє свято - свято Бджілок. Серед учасників навчально-виховного процесу: учнями, учителями і батьками проведений конкурс на кращу назву школи та її емблему. Кожне свято в нашій школі це велике дійство, до якого старанно готуються всі батьки, вчителі і діти. Але колектив школи добре розуміє, що яскравим заходами всіх проблем виховання не можливо розв'язати. Для цього потрібна система виховної роботи. В нашій школі така система існує, в якій переважають індивідуальні форми роботи. Розроблена технологія комплексного виховання.

Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського є невичерпною скарбницею для морального виховання людини. Його програма " Як стати справжньою людиною" знаходиться в нашій школі на видному місці. Традиційним вже став тиждень " Людина живе для добра", який проводиться напередодні дня народження В.О.Сухомлинського. Матеріал спадщини Великого педагога взято за основу прощального наказу школи, який оголошується й вручається випускникам на випускному вечорі. Учнями школи закладено сад Матері . На загальношкільних лінійках, де підводяться підсумки роботи за тиждень, замість "моралі" читаються одна з казок чи оповідань В.О.Сухомлинського, кожна з яких несе величезний заряд для виховання в учнів загальнолюдських цінностей, які заставляють думати над скоєними вчинками. Спілкуючись з навколишнім середовищем, учні пишуть міні- твори " Краса і біль Дрімайлівки", " Моя бабуся", " Моя сім'я", " Дерево -оберіг", " Моє село", " Що таке щастя" та інші.

Новий навчальний рік розпочався уроком на тему "Знання це скарб, а вміння вчитись - ключ до нього". Розвиток 5 умінь: спостерігати, думати, висловлювати думку про побачене, читати і писати В.О.Сухомлинський називав кістяком інтелектуального розвитку і радив для їх формування і вдосконалення використовувати невичерпне джерело думки - навколишній світ. Уроки спілкування з природою широко входять в практику роботи наших вчителів. Перед кожним вчителем було поставлено завдання: розробити систему "уроків мислення серед природи". Такі уроки є не тільки основним джерелом думки, школою розвитку розумових здібностей, а й уроками здоров'я. Успішно їх проводять вчителі початкових класів Іванченко Н.С., Дусь Л.Г., вчитель географії Дусь І.В., вчитель української мови та літератури Павленко В.О., вчитель біології Баглай О.В. та інші.

Вивчаючи, читаючи і перечитуючи твори Сухомлинського, нас всіх глибоко вразили його слова: "Прогаяне в дитинстві ніколи не відшкодуєш в юності і тим більше в зрілому віці. Це стосується всіх сфер духовного життя дитини і особливо естетичного виховання". Саме тому ми почали проводити цілеспрямовану роботу по естетичному вихованню учнів. З цією метою введені і обов'язкові уроки хореографії. "Знайомство з красою музики, рухів в ранньому дитинстві піднімає людину на таку сходинку культури, яка не може бути досягнута ніякими іншими засобами", - писав В.О.Сухомлинський. вихованою людину робить краса, точніше духовне життя в світі прекрасного. Духовне життя в світі прекрасного - це відчування, творення, збереження краси в навколишньому світі, в природі, в людських взаємовідносинах". Маючи вже досвід в цьому питанні, ми переконливо можемо сказати, що розв'язуючи проблеми естетичного виховання, ми одночасно розв'язали багато проблем фізичного, морального, трудового, правового, патріотичного та інших напрямків національного виховання.

Вчителі-мовники Павленко В.О., Супрун В.В., Зоценко Н.М., Іванченко Н.С., Дусь Л.Г. творчо застосовують рекомендації В.О.Сухомлинського щодо підвищення грамотності учнів. У своїх творах В.О.Сухомлинський дав неперевершені зразки реалізації естетичної функції рідної мови. Він закликав нас до виховання в дітях відчуття і переживання прекрасного в мові; заохочував творити "своє" слово, справедливо вважаючи, що чуйність до краси облагороджує духовний світ людини. Тому так важливо постійно вчитися у Великого педагога вимогливості до плекання культури слова, його виразності, точності, доречност, його барвистості, вчити дітей розвивати дар слова, спрямувати мовлення на добро, красу, істину. Він писав: " Дві рідні мови- це так само безглуздо, якби ми намагалися уявити , що одну дитину народили дві матері. У дитини є одна мати. Рідна.До смерті. До останнього подиху".

Будь-яку проблему в навчально-виховному процесі розв'язати значно легше, якщо вчитель знаходить спільну мову з дітьми та їх батьками, коли їхні дії спрямовані в одному напрямку. Цю істину добре б засвоїти батькам. Розвиток дитини залежить у першу чергу від розвитку сім'ї. Сім'я повинна стати надійним помічником школи і заради цього педколективу потрібно терпеливо працювати з батьками " Ми взагалі нічого не добилися б , якби не працювали з батьками.Там, де не одне десятиріччя виховуються не тільки діти , а й батьки, педагогічних неврозів взагалі немає," писав В.О.Сухомлинський. Педагогічні переконання, погляди батьків - це результат цілеспрямованої роботи педагогічного колективу батьківського активу. Тому питання педагогічного всеобучу батьків ніколи не знімалося з порядку денного в нашій школі. Саме з цією метою голова батьківського комітету Опанасенко Р.М. впроваджує такі форми роботи з батьками як педагогічні ради батьків. Всі заходи в школі проводяться з активною учавстю батьків, дорослих. Великий досвід з цього питання нагромаджений в Іванченко Н.С.

В.О.Сухомлинський досліджував також проблеми здійснення керівництва школою. Багато порад, влучних спостережень зберігають своє значення і при осмисленні сучасних шляхів розвитку педагогічної думки. Враховуючи їх, я, як директор школи в минулому навчальному році працювала над технологізацією управлінської діяльності директора школи. Зокрема, над удосконаленням річного плану, бо саме річний план є найважливіший організаційно-управлінський документ, що регламентує всю діяльність школи протягом року. Від доречного планування , його наукового обгрунтування залежать підсумки й результативність усієї діяльності школи.Вивчивши поради В.О.Сухомлинського, опрацювавши багато методичної літератури, врахувавши свій досвід я розробила зручний в користуванні варіант річного плану, який дає можливість легко прослідкувати скоординованість дій, опрацювати результати дослідження, систематизувати всю діяльність педагогічного, учнівського і батьківського колективів. Така форма річного плану є своєрідним довідником - посібником для вчителів, адміністрації, контролюючих органів. В його можна вносити корективи, доповнювати, робити примітки. Технологізацію управлінської діяльності я вбачаю саме в тому, що річний план складається на основі аналізу реалізації плану за минулий навчальний рік, визначаються пріорітетні напрями діяльності школи, якомога найповніше передбачаються дії, необхідні для досягнення мети. Ці дії скоординовуються, розробляються заходи по реалізації цих дій через виконання різноманітних форм роботи педагогічного, учнівського, батьківського колективів, науково- методичну діяльність, систему внутрішкільного контролю. Визначаються цілі, завдання з батьками, громадськістю. Узгоджується діяльність учнів, батьків, вчителів, з'ясовуються вимоги до організації роботи. Забезпечується мотивація та стимулювання всіх учасників навчально-виховного процесу.

Я зупинилася лише на деяких питаннях нашої багатогранної роботи по впровадженню ідей В.О.Сухомлинського в навчально-виховний процей. Великий педагог залишив багатющий, величезний життєвий досвід, який ще довго житиме в наступних поколіннях.

В.О.Сухомлинський був одним з тих педагогів-вчених, які піднімалися вище інтересів свого класу, які висували прогресивні педагогічні ідеї , що відмежовувалися від офіційної педагогіки. Саме ці ідеї складають основу наступності педагогічній науці і стимулюють її розвиток.На головнуСвіт географії та туризму
Hosted by uCoz