Система виховної роботиСтановлення української державності, інтерпраця у європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, яка здатна працювати на процес державотворення, на становлення народу України як політичної нації. Стрижнем цієї системи виховання в Україні є національна ідея, спрямована на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Тому головною метою, над виконанням якої працює колектив СЗОШ № 1 є виховати громадянина як члена правового суспільства, демократичної держави, особи, що відчуває й цінує ідеали, свободи й рівності, усвідомлює вартість людської гідності, здатна сама визначити пріоритети власного життя, прагне встановлення справедливої і стабільної політичної системи й готова підтримувати її існування.

Виховна робота школи організована у відповідності з вимогами "Закону про освіту", державних концепцій національного виховання, громадянського виховання, патріотичного виховання, сімейного виховання, превентивного виховання; спрямована на виконання цільових програм "Діти України", "Обдарованість", "Здоров'я", "Молодь Полтавщини", Національної програми патріотичного виховання, програми "Виховання". При організації роботи адміністрація керується розпорядчими документами міського відділу освіти. Розроблено шкільну програму "Виховання" до 2010 року.

При організації виховної роботи в СЗОШ № 1 ми керувалися принципами:

педагогічної доцільності та цілеспрямованості;

цілісності та системності;

природо відповідності;

опори у вихованні на дитячий колектив;

забезпечення активної позиції учнів та їхніх представницьких органів у житті та колективній діяльності;

зв'язку виховання з життям;

єдності поваги й довіри до особистості та вимогливості до неї;

єдності прав, свободи вибору та відповідальності особистості;

єдності зусиль школи, сім'ї, позашкільних закладів, громадськості в процесі виховання.

В сучасних умовах колектив СЗОШ № 1 підійшов до розуміння того, що лише особистісно-орієнтоване виховання дітей може задовольнити вимоги суспільства. Тому метою виховання є розвиток особистості з високою національною і громадянською свідомістю через систему особистісно-орієнтованої освіти; реалізація концепції збереження фізичногой психічного здоров'я дітей в умовах здійснення навчально-виховного процесу; формування в дітей розуміння особистої ролі в розвитку суспільства через систему учнівського самоврядування. Для досягнення поставленої мети ми спираємось на загальнолюдські цінності, такі як людина, сім'я, Батьківщина, праця, земля, творчість. Кінцевим результатом виховання є формування цілісної особистості, яка має активну творчу й соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров'ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

У виховній роботі використовуємо різноманітні прийоми, методи, заходи виховання.

Методи виховання:

перспектива;

заохочення і покарання;

громадська думка;

рефлексія.

Засоби виховання:

праця;

навчання;

спілкування;

слово;

мистецтво;

спорт;

гра;

елементи соціального середовища;

робота в шкільному парламенті;

шкільний музей народознавства.

Прийоми виховання: довіра, прохання, нагорода, методики колективної і групової діяльності.

Щоб досягти цього результату ми будуємо виховну роботу за такими напрямками:

Громадсько-патріотичне виховання.

Національно-патріотичне виховання.

Морально-етичне виховання.

Художньо-естетичне виховання.

Фізичне вдосконалення і виховання потреби здорового способоу життя.

Розвиток самоврядування.

Екологічне виховання.

Правове виховання.

Робота з сім'єю та сімейне виховання.

Економічне й професійне виховання.

Вся виховна робота СЗОШ № 1 чітко спланована й систематизована. Пропонуємо план виховної роботи на 2003 - 2004 н.р., план роботи на листопад - грудень 2003 року (плани додаємо).

Громадянське виховання

Громадянська освіта в СЗОШ №1 здійснюється комплексно через навчальний процес, позакласну роботу, а також роботу органів учнівського самоврядування і носить послідовний характер, тобто громадянська освіта починається з початкової школи, продовжується в середній, і вже в старшій школі ми намагаємося досягти усвідомлення кожним учнем своєї громадянськості, приналежності до суспільного життя в Україні.

Традиційно громадянська освіта здійснюється на уроках історії, правознавства, української мови та літератури, географії. Але в цьому році в навчальний процес введено вивчення курсів "Основи місцевого самоврядування", "Громадянська освіта", "Практичне право для 8 класу", "Я й Україна".

Важливою подією не тільки в нашій школі, але й у всьому місті стало створення підручника "Основи місцевого самоврядування", ініціатором, організатором і натхненником створення якого стала вчитель правознавства, директор нашої школи Тягай Н.А. У групі авторів працювала й учитель історії Процюк Л.О. цей підручник став справжнім відкриттям, випущено вже 1000 його екземплярів і введено в усіх школах міста вивчення курсів "Основи місцевого самоврядування" за цим підручником. Крім того, у 3-х містах України - Черкаси, Канів, Прилуки - уведено цей курс (на Всеукраїнській Конференції Рада Європи просить 30 підручників для поширення досвіду по вихованню в учнів знань з основ місцевого самоврядування).

Важливе місце у громадянському вихованні учнів займає позакласна робота. Громадянські якості формуються в процесі безпосередньої участі дітей у виховних заходах, які носять різноманітний характер: це бесіди, диспути, зустрічі, тематичні конференції, участь у пошуково-дослідницькій роботі, екскурсії та інше.

Отже, виходячи із вищесказаного, можна сміливо стверджувати, що СЗОШ №1 є одним із центрів громадянського виховання учнів, успішно працює над виконанням найважливішого завдання сучасної школи - виховання свідомого й активного громадянина України.

Національно-патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання В СЗОШ № 1 має системний характер і займає значне місце. Школа поглиблено навчає дітей українській мові та літературі, тому традиції українського народу, його звичаї, культура в нашій школі не лише теоретично вивчаються, а й практично втілюються.

Так, у всіх класах є обов'язковими виховні години, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави. Ось їхня тематика: "Свою Україну любіть", "Моя Україна - червона калина", "Політична культура молодої людини", "Прапор, герб - ознаки держави", "Я - громадянин України", диспути "Чи задоволений я рівнем громадянськості" та ін.

Цікавими є іноваційні форми виховної роботи, які ми намагаємося впроваджувати. Наприклад, конкурсна програма для учнів 7-х класів "Великі перегони", присвячена Дню української мови й писемності, проведена 11 листопада цього року. Традиційною стала щорічна посвята другокласників у козачата, що дає змогу молодшим школярам відчути свою приналежність до великого українського народу. Вона відбувається на свято Покрови, 14 жовтня.

Особливо велику роботу проводить шкільний музей народознавства, яким керує вчитель української мови та літератури Манько Н.П. Музей створено в 1990 році. Він є діючим центром національного виховання учнів. Тут зібрано багато матеріалів, які використовуються під час проведення виховних заходів у класах.

Музейні активісти - переможці обласних зльотів у 2001, 2002 та 2003 роках.

Морально-етичне виховання

Культура поведінки - одна із необхідних рис сучасної людини. Морально-етичне виховання вСЗОШ № 1 здійснюється в процесі безпосередньої участі учнів у виховних заходах, як класних, так і позакласних, шкільних.

Практикуємо проведення Тижнів етики, Тижнів моралі, виставки плакатів "Умій себе поводити", "Ми і мораль" та ін. У 2003 році вивчено досвід класного керівника Забігач О.В. на тему "Виховання культури поведінки учня як невід'ємної складової розвитку особистості дитини, її світоглядної позиції на основі прилучення до національно-культурних надбань українського народу"

Художньо-естетичне виховання

Художньо-естетичне виховання здійснюється через проведення виховних заходів, що сприяють розвитку смаків, художніх уподобань дітей. Вони названі вище у схемі "Шляхи реалізації виховних завдань". Крім того, у школі працює учнівський театр мініатюр (кер.Федоренко Н.В.), гурток "Естет" (кер.Ворона Л.Я.), гурток бандурист (кер.Заводун О.О.), гурток вокалу (кер.Костикова Т.В.), театральний гурток (кер.Озірна С.В.), танцювальний ансамбль "Каблучок" (кер.Сьомик В.М.). Про успішну роботу по художньо-естетичному вихованню свідчать перемоги наших учнів у фестивалях "Дніпрова хвиля" та "Веселка", зайняте ІІ місце в міському огляді театральних колективів. (сценарій)

Фізичне виховання та оздоровлення учнів

Фізичне вдосконалення й виховання потреби здорового способу життя - один із пріоритетних напрямків діяльності СЗОШ № 1. З 1999 року школа є членом Європейської мережі шкіл сприяння здоровому способу життя. У школі практикується обов'язкове проведення фізкультпауз, оздоровчих годин, проводяться спортивні свята, ігри, змагання. У 2000 р. Проведено молодіжний консиліум "За здоровий спосіб життя", матеріали якого узагальнено в збірнику. Видається друкований бюлетень "Здоров'ячко".

Однією з іноваційних форм виховної роботи є тренінги. Зверніть увагу, в матеріалах, що вміщені в папках, є розробки кілької тренінгів з питань громадянського виховання. Тренінг по лідерству ми запропонуємо вам сьогодні під час семінару. Такі тренінги ми намагаємося впроваджувати в роботу з учнівським активом школи.

Розвиток учнівського самоврядування

Дитина тільки тоді здобуде соціальний досвід, тільки тоді осягне ази громадянськості, коли сама візьме активну участь у вирішенні важливих питань. Тобто, органи учнівського самоврядування - одна із дієвих шкіл громадянського виховання саме наша школа стала ініціатором і організатором створення учнівського парламенту. Він активно діє в школі з 1998 року. У нас існує положення про шкільний парламент. Згідно з ним до складу шкільного парламенту обираються учні -11 класу. Робота ведеться у комісіях: "Прес-центр", "Здоров'я", "Дозвілля", "Дозвілля-спорт", "Знання", "Корисні й добрі справи", "Дисципліна і порядок". У зв'язку із виборами шкільного омбудсмена ми упростили комісію "Захист прав учня". Очолює парламент спікер, ним є учениця 11 класу Лойко Тетяна. Кожна комісія планує свою роботу і намагається самостійно втілювати плани в життя. Хочу сказати, що на рахунку нашого парламенту багато гарних справ: вечори, дискотеки, акції милосердя, дисциплінарні лінійки, дні самоврядування. У 2002 році члени парламенту взяли участь у Всеукраїнській акції "Я - громадянин" і стали переможцями (керівник Тягай Н.А.).

З 1998 року у школі існує й інститут президенства. Зараз президентом школи є Волошин Максим, учень 11 класу. Надзвичайно цікаво проходять у нас вибори. А із яким задоволенням діти проходять процедуру голосування із справжніми бюлетнями, урною, кабінками, виборчою комісією!

Модель учнівського самоврядування СЗОШ №1 зайняла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі виховних технологій і була відзначена премією.

Свідченням того, що участь в учнівському парламенті формує активну життєву позицію, високу соціальну активність є те, що колишній спікер нашаого парламенту Бережний Ярослав зараз є студентом Національної академії управління в Києві.

Є в нашій школі ще одне велике, на мою думку, надбання. Це газета "Разом". Зараз її редактором є Озірна С.В. Ви маєте змогу познайомитися з двома її номерами: один, травневий, по національному вихованню, і номер, що вийшов на цьому тижні. У випуску й розповсюдженні газети активну участь беруть діти. Саме вони придумали її назву, обирають редколегію. Газета виходить раз у два місяці, починаючи з 1999 року.

Превентивне виховання

Система правового виховання в середній загальноосвітній школі № 1 м.Комсомольська базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім'ю, Закон України "Про охорону дитинства", Указ Президента України "Про Національну програму правової освіти населення" та ін., і включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень. Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів. Для учнів 9-х класів читається курс "Основи держав і права"та для учнів 10-го класу курс "Громадянська освіта". Постійно функціонує тематична виставка правової літератури в шкільній бібліотеці. Освітня робота учнів здійснюється також і в позаурочний час через ряд позакласних та позашкільних заходів. Ефективною формою роботи, що є традицією, стало проведення Місячників, Тижнів правових знань у школі. У рамках Місячника правових знань проводиться цілий ряд заходів, таких як бесіди "Ми і право", виховні години "Наші права й обов'язки", дні інформування про чинне законодавство, конкурси творів, рефератів на правову тематику, вікторини, правові брейн-ринги. У ході Місячника правових знань, що проходив з 5.10 по 30.10.2002 року було проведено акцію серед старшокласників "Мої права", в ході якої випущено й розповсюджено буклет "Обережно! Це мої права!", плакати, проведено анкетування "Обережно! Це мої права!"

Правоосвітницька робота серед учнів здійснюється також через зустрічі з працівниками служби у правах неповнолітніх, кримінальної міліції. У жовтні 2002 р. відбулася також зустріч учнів 8-10 класів із помічником прокурора О.Г.Безценного.

У грудні 2002 року міською соціальною службою для молоді було розроблено лекцію "Зміни в кримінальному кодексі України" по змінах у чинному законодавстві, яку парламентською лекторською групою було прочитано в 2-11 класах школи. Цікавою формою правоосвітньої роботи є участь учнів у Всеукраїнських інтернет-іграх: "Учні й учителі", "Конфлікти", "Учнівський проект", "Молодіжні та дитячі громадські організації", в яких учні виступають не тільки учасниками гри а і її модераторами.. Такі інноваційні форми виховної роботи сприяють формуванню в учнів правової свідомості уміння використовувати набуті знання на практиці.

Правова освіта серед батьків здійснюється через роботу класних, загальношкільного батьківського комітетів та постійно діючого правового лекторію для батьків, план якого додається.

З правоосвітньою метою проведено семінарське заняття для вчителів "Права дитини у світлі чинного законодавства" та інші. Такі форми правоосвітницької роботи дають змогу забезпечити виховання учнів законослухняними громадянами суверенної України.

Другою важливою складовою частиною шкільної системи правового виховання є робота по попередженню правопорушень. Вона здійснюється через організацію діяльності штабу з попередження правопорушень, парламентської комісії "Захист прав учнів", роботу батьківських комітетів, а також через координаційну роботу школи та міських служб і кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Протягом п'яти років у рамках учнівського парламенту існує комісія "Захист прав учнів", куди входять учні, педагоги, батьки, працівники правоохоронних органів. Комісія є дійовою допомогою педколективу у правовому вихованні учнів.

Правове виховання учнів, а особливо батьків, неможливе без тісної координації дій школи, міських служб у справах неповнолітніх, сім'ї й молоді та кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Система правового виховання, що створена в школі, багатогранна й дійова. Тому протягом останнього року знизилась кількість правопорушень, здійснених нашими учнями, а також зменшилась кількість учнів, схильних до правопорушень.

На обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх 1 учень нашої школи, на внутрішкільний облік поставлено 5 учнів.

Зросла також цікавість учнів до правознавства. Так, учениця 11 класу Озірна Жанна протягом 2 років працює над науковою роботою по правовій тематиці (кер. Тягай Н.А.), учні 10 класу Снісар Інна, Лойко Тетяна, Рибідайло Юлія взяли участь у Всеукраїнському конкурсі "Мої права" на кращий твір та реферат. Озірна Жанна посіла 1місце у міській та 3 у обласній олімпіаді з правознавства.

Питання роботи школи з правового виховання періодично висвітлюється в міських засобах масової інформації та на сторінках учнівської друкованої газети "Разом".

Екологічне виховання

Екологічне виховання учнів - необхідна умова виховання громадян України. У школі постійно проводяться заходи, що сприяють вихованню бережливого ставлення до довкілля. Діють загони зелених патрулів, створена екологічна агітбригада "Пролісок". Проведено акції "Школа - наш дім", "Посади дерево", "Приберемо паркову зону", суботники й недільники. Протягом 2-х років ми беремо участь у Всеукраїнській експедиції "Парки - легені міст і сіл Полтавщини". Пропонуємо сценарій виступу екологічної агітбригади "Пролісок".

Родинно-сімейне виховання

Робота з сім'єю та сімейне виховання здійснюється через діяльність шкільної ради, загально шкільного батьківського комітету, батьківського університету. Вже протягом 4 років діє суботня родинна школа. Батьки є учасниками всіх шкільних свят, позакласних заходів. Проведено анкетування "Чи гарний я батько", "Чи гарна я мати".

Система контролю за виховним процесом

Виховний процес

Директор школи

Заступник директора з ВР

Заступник директора з НВР

Загальношкільний батьківський комітет

Міський відділ освіти

Рада школи

Контроль за станом виховної позакласної роботи здійснюється через засідання педагогічних рад, вивчення стану роботи з певного питання, виставку педтехнологій, а також через систематичне відвідування позакласних заходів.

Вивчено стан виховної роботи у 5-6 кл., 7-8 кл., стан профорієнтаційної роботи, стан роботи клубу "Рівний рівному", стан виконання Програми патріотичного виховання, стан роботи з профілактики правопорушень, роботу з еколого-натуралістичного напрямку.

Узагальнено матеріали по національному вихованню учнів через роботу шкільного музею народознавства у друкованому збірнику. Додаємо алгоритм управлінської діяльності адміністрації СЗОШ № 1 з питань виховної роботи .

Підвищення професійної майстерності класних керівників

Підвищення професійної майстерності класних керівників здійснюється через:

участь у роботі міського методичного об'єднання класних керівників;

участь у роботі шкільного методоб'єднання класних керівників;

участь у семінарі класних керівників;

самоосвіту;

участь у конкурсах "Класний керівник року"

Майже всі класні керівники 5 - 11 класів брали участь у міському конкурсі "Класний керівник року".

Створено картотеку ППД з проблем виховання. Узагальнено досвід роботи класного керівника Дерій О.Г. з проблеми "Громадянське виховання через систему роботи класного керівника" та Забігач О.В. з проблеми "Виховання культури поведінки учнів на кращих традиціях і надбаннях українського народу (протокол № 6 від 13.03.2003 року засідання методичної ради школи).

Проведено обговорення проблеми "Я класний керівник" на нараді при лиректорі (протокол № 5 від 28.01.2003 р.), педраду "Роль класного керівника у виховному процесі" у січні 2004 року.

Наслідками успішної виховної роботи є:

Перемога команди КВК "Діти планети" у міському конкурсі (2000 рік).

ІІ місце у міському огляді екологічних бригад (2001 та 2002 роки).

Перемога у конкурсі на кращу організацію учнівського самоврядування (2000 рік).

Перемога у Всеукраїнській акції "Громадянин".

Перемоги у міських та обласних зльотах музейних активістів.

Успішний виступ художніх колективів у міському огляді-конкурсі "Веселка".

Третє місце у міській грі "Дебати" (2002 рік).

Перше місце у міській грі "Дебати" (2003 рік)

Друге місце в обласних змаганнях гри "Дебати" (2003 рік)

Друге місце в міському огляді театральних колективів (2003 рік)

Друге місце в обласному конкурсі на кращу організацію правового виховання (2003 рік)

Отже, виховна робота в СЗОШ № 1 носить системний характер і забезпечує виховання молодого покоління, здатного задовольняти вимоги сучасного суспільства.На головнуСвіт географії та туризму
Hosted by uCoz