—учасн≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ: проблема адекватност≥ потенц≥алу навчального закладу њњ ≥нтеграц≥њ в ≥нформац≥йний прост≥р.1. Ќа думку автора, одним ≥з ключових напр¤мк≥в реформуванн¤ осв≥ти в ”крањн≥ Ї переор≥Їнтац≥¤ з традиц≥йних дл¤ нашоњ осв≥ти п≥дход≥в до вир≥шенн¤ навчально виховних проблем, на т≥, ¤к≥ легко ≥дентиф≥куютьс¤ в сучасному осв≥т¤нському ≥нформац≥йному простор≥ ≥ надають нов≥ можливост≥ дл¤ розвитку особистост≥ учн≥в, закладають партнерськ≥ стосунки м≥ж учн¤ми, вчител¤ми, адм≥н≥страц≥Їю, молод≥жними орган≥зац≥¤ми та школами р≥зних крањн.

ќдн≥Їю з найб≥льш ефективних форм, ¤ка ¤к у крапл≥ води в≥дображаЇ вс≥ можливост≥ ≥ потенц≥ал реальноњ школи, Ї технолог≥¤ проект≥в. —аме вони залучають школ¤р≥в до спроможност≥ ≥нтегрувати навчальний матер≥ал з вир≥шенн¤м практичних завдань, закладають основи менеджменту та роботи в команд≥, перетворюють вчител¤ з "гуру" на партнера по зростанню особистост≥ школ¤ра.

ќсобливо п≥дкреслимо, що реально зв'¤зки з донорськими, партнерськими громадськими та осв≥т¤нськими м≥жнародними орган≥зац≥¤ми неможлив≥, ¤кщо в школ≥ не розвинута система проект≥в, бо вс≥ вони зор≥Їнтован≥ на контакти через проекти певноњ спр¤мованост≥.

—аме тому наша кафедра активно залучила цю проблематику до курсовоњ п≥дготовки системи п≥сл¤дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти, спец≥ально п≥дготувала сер≥ю вињздних трен≥нг≥в дл¤ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ вчител≥в з ц≥Їњ проблеми в м≥жкурсовий пер≥од. ¬ м≥ру ≥нансуванн¤ в≥др¤джень та завантаженост≥ викладач≥в ми плануЇмо на прот¤з≥ 2003-2004 н.р. охопити до 30% район≥в област≥ спец≥альними трен≥нгами та ≥ндив≥дуальними консультац≥¤ми на м≥сц¤х. ѕрактика сп≥впрац≥ в 2002-2003 н.р..з осв≥т¤нами м. Ўостка,  ролевець, —ередино-Ѕуда,  онотоп показала результативн≥сть залученн¤ наших шк≥л та вчител≥в до проектних технолог≥й.

2. —учасний етап розвитку осв≥ти маЇ ту специф≥ку, що на сьогодн≥ мало мати реальн≥ осв≥т¤нськ≥ дос¤гненн¤. ѕотр≥бно вм≥ти ≥нтегрувати свою д≥¤льн≥сть в сучасний ≥нформац≥йний прост≥р. ј це маЇ певн≥ правила та технолог≥њ. ≤ перш за все перех≥д до проблемност≥. √оловне сьогодн≥ - не просто попул¤ризац≥¤ досв≥ду певного вчител¤ чи адм≥н≥стратора, а демонстрац≥¤ спроможн≥ст≥ навчального закладу вир≥шувати певн≥ проблеми (скаж≥мо, залученн¤ учн≥в до прийн¤тт¤ р≥шень, формуванн¤ ≥нформац≥йноњ, креативноњ, психолог≥чноњ готовност≥ учн≥в до прийн¤тт¤ участ≥ в ол≥мп≥адах, турн≥рах, конкурсах, формуванн¤ еколог≥чноњ, економ≥чноњ, математичноњ культури...). —аме такий п≥дх≥д дозвол¤Ї навчальному закладу активно за¤вл¤ти про себе, ≥нформувати про своњ дос¤гненн¤ в осв≥т¤нськ≥й прес≥ та спец≥ал≥зованих виданн¤х. ћабуть вс≥ пам'¤тають крилатий висл≥в -"хто волод≥Ї ≥нформац≥Їю, той - волод≥Ї св≥том". ћабуть його можна перафраз≥ювати "Ќа п≥дтрику претендують т≥ навчальн≥ заклади, ¤к≥ вм≥ють продемонструвати своњ дос¤гненн¤". ¬ каталоз≥ дит¤чих проект≥в ™вропейськоњ –ади за 2003 р≥к було розм≥щено 3 украњнських проекти, 2 - кримських, ≥ один ≥з м. —уми (проект г≥мназ≥њ л≥нгв≥стики та права " азка" "ћи не д≥ти, ми - партнери", науковим кер≥вником ¤кого був автор ц≥Їњ статт≥).

3. —л≥д зауважити, що кр≥м друкованих засоб≥в ≥нформац≥њ на сьогодн≥ Ї ≥ в≥ртуальн≥, ≥нтернет≥вськ≥. ÷е ун≥кальна можлив≥сть масово за¤вити про себе, знайти партнер≥в, грантову п≥дтримку. —еред напр¤мк≥в роботи з використанн¤ WWW (символ ≤нтернет) Ї не т≥льки створенн¤ сайту тими, у кого в школ≥ Ї нормальний ≤нтернет, чи використанн¤ можливостей електронноњ пошти, а ≥ залученн¤ до д≥ючих ≤нтернет проект≥в.

ѕо л≥н≥њ в≥ртуального центру з громад¤нськоњ осв≥ти, ¤кий створено на баз≥ нашого ≥нституту сп≥льно з американською програмою IATP (ц¤ програма проекту IREX , що ф≥нансуЇтьс¤ управл≥нн¤м осв≥ти та науки ƒерждепартаменту —Ўј) ми залучили р¤д шк≥л м. Ўостка та —ередино-Ѕуда до д≥¤льност≥ мереж≥ громад¤нськоњ осв≥ти. ¬ республ≥канському ≤нтернет-проект≥ " азки" в розд≥л≥ " азки, що пишуть сам≥ д≥ти" вже розм≥щено майже 100 дит¤чих казок з клас≥в, де працюють з вчител≥ √рива ≤.ј. , Ѕондарська ќ.ћ. (м. Ўостка), ∆уковоњ ћ.ј.,  асенко Ћ.ƒ., “каченко “.ћ., —моленськоњ Ќ.‘., —ун≥тко ќ.ћ. (м. —ередино-Ѕуда). ¬с≥ бажаюч≥ прийн¤ти участь в проект≥ " азки" надайте в електронному вигл¤д≥ тести дит¤чих казок ≥ пр≥звища автор≥в та вкаж≥ть школу пр≥звище вчител¤, ¤кий працюЇ з класом.

”чн≥ вчител¤ голови обласного осередку Ћ.¬.„уйко («ќЎ є26) приймають активну участь в республ≥канських проектах "”чн≥вськ≥ консультативн≥ центри", "≤нтернет в≥кторини". ÷е дуже ц≥кав≥ проекти. «авд¤ки п≥дтримки мера Ўостки ћ.ѕ. Ќоги та керуючого управл≥нн¤м осв≥ти м. Ўостка ћ.√.Ўевченко ми плануЇмо з вересн¤ 2003 року провести на баз≥ м. Ўостка спец≥ал≥зован≥ трен≥нги дл¤ учн≥в, що бажають залучитись до цих проект≥в та ≥нтегрувати школи, до ¤ких буде п≥дключено ≤нтернет до цього дуже ц≥кавого ≥ дуже перспективного проекту. ¬с≥ хто бажаЇ залучитись до цього проекту, будь ласка контактуйте з автором (33-50-04).

¬перше в ”крањн≥ нашою кафедрою було ≥н≥ц≥йовано практику наданн¤ можливост≥ талановитим д≥т¤м за¤вити про себе через в≥ртуальну художню галерею дит¤чих роб≥т "—в≥т очима д≥тей" (≥де¤ була чудово реал≥зована на волонтерськ≥й основ≥ кер≥вником центру IATP в м≥ст≥ —уми ќлегом √ончаренко в форм≥ чудового сайту - mycity.iatp.org.ua/artshool ѕершими в цьому проект≥ були розм≥шен≥ роботи д≥тей  онотопськоњ художньоњ школи (ƒо реч≥, ≥де¤ проекту виникла п≥д час проведенн¤ вињзних курс≥в на баз≥ учбових прим≥щень ц≥Їњ школи. ћене просто вразили р≥вень та креативн≥сть роб≥т д≥тей 9 -12 рок≥в). ћи вже маЇмо велику к≥льк≥сть в≥дгук≥в та прохань залучити до цього проекту. «алученн¤ до проекту осв≥т¤н област≥ - реальне, але це в певн≥й м≥р≥ конкурсний проект, ≥ роботи, ¤к≥ будуть розм≥щенн≥ при розширенн≥ проекту повинн≥ бути такого ж р≥вн≥ ¤кост≥. !2.07.03. в≥дбулась презентац≥¤ сайту проекту "—в≥т очима д≥тей", на ¤кому була присутн¤ заступник координатора ѕрограми IATP проекту IREX по ”крањн≥, Ѕеларус≥ та ћолдов≥ Ћора ќппенхеймер.Ќа головну—в≥т географ≥њ та туризму
Hosted by uCoz