ѕроектна робота в школ≥



ќдним ≥з важливих завдань громад¤нськоњ осв≥ти Ї вихованн¤ у школ¤р≥в сусп≥льноњ активност≥ та в≥дчутт¤ в≥дпов≥дальност≥, њх п≥дготовка до вир≥шенн¤ тих проблем, з ¤кими вони з≥штовхуютьс¤ вже зараз, ≥ тих ≥з ¤кими доведетьс¤ зустр≥тис¤ п≥сл¤ зак≥нченн¤ школи.

ўоб виховати компетентних та св≥домих громад¤н, не достатньо лише говорити про демократичн≥ ц≥нност≥ та ≥дењ. ќсновою вихованн¤ громад¤нськост≥ Ї активне залученн¤ молод≥ до вир≥шен¤ тих проблем, ¤к≥ сто¤ть перед нашим сусп≥льством. ”св≥домленн¤ школ¤рами того, що велик≥ справи починаютьс¤ ≥з маленьких вчинк≥в (посадженого дерева, очищеного струмка, допомоги ближньому), призводить не лише до конкретних д≥й, але й до набутт¤ позитивного досв≥ду громадськоњ сп≥вучаст≥.

¬одночас засвоЇнн¤ демократичних ц≥нностей та навичок вир≥шенн¤ соц≥ально важливих проблем важко дос¤гти на звичайних уроках у школ≥. ÷≥ навички найусп≥шн≥ше набуваютьс¤ п≥д час соц≥альноњ практики.

«алученн¤ юних громад¤н до д≥¤льност≥ у громад≥ маЇ стати дл¤ них практично першим знайомством ≥з елементами громад¤нського сусп≥льства, а перш≥ позитивн≥ результати переконають њх у тому, що нав≥ть невелика сусп≥льна група св≥домих громад¤н може реально та практично реал≥зувати св≥й патр≥отичний потенц≥ал, зм≥нюючи на л≥пше стан справ малоњ та великоњ Ѕатьк≥вщини.

ћи маЇмо певний досв≥д по виконанню таких проект≥в.

¬ рамках ¬сеукрањнськоњ асоц≥ац≥њ "Ќова ƒоба" ми працювали над к≥лькома проектами:

- 1997 - 1998 н.р. - "≤стор≥¤ моЇњ школи" кер≥вник ’ар≥на ќ.ƒ.

- 1998 - 1999 н.р. - "Ћюдина. „ас. ѕам'¤тник" кер≥вник ƒовга Ќ.ћ.

- 1999 - 2000 н.р. - "ƒн≥провськ≥ плавн≥" кер≥вник ƒовга Ќ.ћ.

- 2000 - 2001 н.р. - "—в¤та справа" кер≥вник √апотченко ¬.√.

- 2001 - 2002 н.р. - "ѕ≥клуванн¤. “урбота. ƒопомога."

кер≥вник ћарченко ј.¬.

- 2001 - 2002 н.р. - "ѕоклик добра" кер≥вник ƒовга Ќ.ћ.

÷≥кавим Ї проект, над ¤ким зараз працюють учн≥ п≥д кер≥вництвом ќл≥йник ћ.¬. та  оп≥йки ќ.ј. "Ќе реве –евун тепер".

¬ рамках ѕрограми Ўк≥льних обм≥н≥в ми виконали два сп≥льних проекти з учн¤ми Bartlett High School, що в јл¤сц≥, —Ўј,

¬ажливо в≥дм≥тити, що одним з мотивуючих фактор≥в виконанн¤ громадських проект≥в Ї можлив≥сть брати участьу конкурсах проект≥в. як результат, наш≥ учн≥ були удостоЇн≥ чест≥ в≥дв≥дати ≥ представл¤ти ”крањну на м≥жнародних конференц≥¤х: це —идельникова √., серень 2000 р., √амбург, √ермани¤; ћакуха ѕ., жовтень 2001 р.. ¬аршава, ѕольша; в нац≥ональних конференц≥¤х брали участь ƒемченко ќ., ѕопова ≤., ѕрошукалова Ћ., вересень 2002 р., ƒовга “., жовтень 2002 р., Ћьв≥в.

 ористуючись нагодою, дозвольте под≥литис¤ досв≥дом виконанн¤ проект≥в. ¬ отриманих вами матер≥алах Ї алгоритм написанн¤ проекту. «араз ми над ним попрацюЇмо.

јЋ√ќ–»“ћ Ќјѕ»—јЌЌя ѕ–ќ≈ “”

ѕочатковий етап роботи маЇ на мет≥ набутт¤ певних знань та вм≥нь, котр≥ необх≥дн≥ дл¤ компетентноњ сусп≥льно-активноњ роботи. —початку необх≥дно:

- допомогти учн¤м зрозум≥ти характер майбутньоњ роботи та њњ мету;

- ознайомити школ¤р≥в ≥з суттю проекту та основними етапами його проведенн¤;

- мотивувати учн≥в до подальшоњ д≥¤льност≥ через набутт¤ життЇво необх≥дних у майбутньому дорослому жит≥ знань та навичок (зробити добру справу дл¤ свого найближчого оточенн¤, здобути авторитет та повагу серед шк≥льного колективу та м≥сцевоњ громади, вз¤ти участь у представленн≥ результат≥в своЇњ роботи на м≥сцевому, рег≥ональному чи загальноукрањнському р≥вн≥ тощо).

як≥сна та продуктивна реал≥зац≥¤ проекту великою м≥рою залежить в≥д попередньоњ п≥дготовки та компетентност≥ самих школ¤р≥в, тобто на¤вност≥ у них необх≥дних знань та вм≥нь.

ѕерший етап - це вивченн¤ актуальних проблем м≥сцевоњ громади та виб≥р проблеми дл¤ вир≥шенн¤. ¬ажливо, щоб д≥ти навчилис¤ розр≥зн¤ти характер сусп≥льних проблем: правов≥, еколог≥чн≥, соц≥альн≥, культурн≥, осв≥тн≥ тощо.

ѕ≥д час вибору проблеми сл≥д враховувати наступн≥ чинники:

- наск≥льки запропонована проблема важлива та актуальна дл¤ м≥сцевоњ громади;

- чи буде ц≥каво школ¤рам працювати над њњ вир≥шенн¤м;

- наск≥льки реальним та законним буде спос≥б практичного вир≥шенн¤ проблеми.

- ” будь-¤кому випадку виб≥р повинен бути зд≥йснений самими школ¤рами ≥ схвалений б≥льш≥стю класу.

ƒругим етапом виконанн¤ проекту Ї досл≥дженн¤ проблеми. ћетою роботи учн≥в на ц≥й стад≥њ Ї зб≥р ≥нформац≥њ, котра р≥зноб≥чно характеризуЇ проблему, доводить њњ актуальн≥сть.

¬ажливо, щоб п≥д час збору необх≥дного матер≥алу школ¤р≥ не обмежувались ≥нформац≥Їю ≥з одних вуст, а зверталис¤ до р≥зноман≥тних джерел ≥нформац≥њ. ¬они повинн≥ пам'¤тати про те, що св≥дченн¤ людей, документи, матер≥али «ћ≤ тощо не завжди м≥ст¤ть достов≥рну ≥нформац≥ю. “ому, робл¤чи певн≥ узагальненн¤ та висновки, необх≥дно звертатис¤ до р≥зних джерел ≥нформац≥њ, що при анал≥з≥ д≥йсност≥ та пор≥вн¤нн≥, забезпечить достов≥рн≥сть даних.

ƒжерелами ≥нформац≥њ можуть бути:

- б≥бл≥отека;

- редакц≥њ м≥сцевих газет, рад≥о, телебаченн¤;

- вчител≥ школи;

- прац≥вники правоохоронних орган≥в, юристи;

- м≥сцев≥ громадськ≥ орган≥зац≥њ;

- державн≥ органи влади;

- електронн≥ засоби сп≥лкуванн¤;

- громадськ≥сть тощо.

√оловним завданн¤м третього етапу Ї систематизац≥¤ та анал≥з отриманого матер≥алу, плануванн¤ д≥¤льност≥ дл¤ вир≥шенн¤ проблеми.

 ритично анал≥зуючи з≥браний матер≥ал, учасники проекту визначають р≥зноман≥тн≥ п≥дх≥ди до вир≥шенн¤ проблеми та обирають посильну ≥ оптимальну програму д≥й. Ќаприклад, написати лист-зверненн¤, п≥дготувати в≥деоф≥льм, написати статтю до обласноњ газети, провести зб≥р кошт≥в, виступити на м≥ському телебаченн≥, рад≥о, в≥дшукати спонсор≥в, п≥дготувати ≥нформац≥йн≥ лист≥вки тощо.

„етвертий етап передбачаЇ спробу повн≥стю чи частково реал≥зувати обраний вар≥ант вир≥шенн¤ проблеми через орган≥зац≥ю в≥дпов≥дних заход≥в школ¤р≥в.

ѕ'¤тий етап - це п≥дготовка до представленн¤ проекту. ”сп≥шне представленн¤ результат≥в досл≥дженн¤ може бути поштовхом до нових пропозиц≥й ≥ можливостей щодо подальшого вир≥шенн¤ проблеми. ¬оно може в≥дбуватис¤ перед колективом школи,громадськ≥стю свого м≥крорайону, на батьк≥вських зборах, на сес≥њнародних депутат≥в, робоч≥й нарад≥ представник≥в м≥сцевоњ владиЕ

Ќапрацьован≥ матер≥али мають бути в≥дпов≥дним чином вповаджен≥ ≥ розпод≥лен≥на дв≥ групи: одна група матер≥ал≥в складе папку докумнт≥в, друга - демонстрац≥йний стенд, на ¤кому висв≥тлюютьс¤ етапи роботи над проектом на чотирьох планшетах, це:

ѕ–ќЅЋ≈ћј ƒќ—Ћ≤ƒ∆≈ЌЌя ЌјЎ ¬»Ѕ≤– ¬»–≤Ў≈ЌЌя

ќб'Їднайте учн≥в у 4 групи, кожна з ¤ких працюватиме над п≥дготовкою окремого планшету. Ќа демонстрац≥йному стенд≥ розм≥щують невелик≥ текстов≥ пов≥домленн¤, малюнки, карти, д≥аграми, фотограф≥њ, заголовки статей, статистичн≥ таблиц≥, карикатури, ≥люстрац≥њ тощо.

Ўостий етап ставить перед собою наступн≥ завданн¤:

- по≥нформувати широку аудитор≥ю про важлив≥сть обраноњ проблеми;

- ознайомити присутн≥х ≥з результатами етапу збору та анал≥зу ≥нформац≥њ;

- представити обран≥ способи вир≥шенн¤ проблеми;

- розпов≥сти про практичну д≥¤льн≥сть у ход≥ проекту.

ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ проекту доц≥льно орган≥зувати обговоренн¤, п≥д час ¤кого учн≥ матимуть змогу оц≥нити проектну д≥¤льн≥сть в ц≥лому та особистий внесок кожного у загальну справу. ќбм≥рковуючи досв≥д, набутий у реал≥зац≥њ проекту, учн≥ можуть в≥дпов≥сти на так≥ запитанн¤:

- „ого ≥ ¤к вони навчилис¤?

- ўо можна було б зробити ≥накше?

- як≥ переваги надаЇ групова сп≥впрац¤?

- як≥ були недол≥ки роботи в групах?

- ўо вдалос¤ найкраще?

ќтеже, вир≥шуючи, на перший погл¤д, невелик≥, але реальн≥ справи своЇњ громади, учн≥ вчатьс¤ бути компетентними та в≥дпов≥дальними громад¤нами своЇњ держави, переповнюютьс¤ опти≥мстичними почутт¤ми за долю ”крањни усв≥домлюючи, що кожен з них ≥ вс≥ разом можуть зробити реальний внесок у њњ розбудову.

јле громадськ≥ проекти, звичайно, доц≥льн≥ше виконувати з старшокласниками, бо вони передбачають участь учн≥в здеб≥льшого в позаурочний час.

ѕереваги проектноњ роботи були належно оц≥нен≥ також ≥ на уроках у викладанн≥ таких прредмет≥в, ¤к географ≥¤, ≥стор≥¤, музика, мистецтво, англ≥йська мова з д≥тьми р≥зного шк≥льного в≥ку.

Ќа запитанн¤ "„ому саме проектна робота?" дам таку в≥дпов≥дь:

- ѕо-перше, тому що проектна робота мотивуЇ. ѕрацюючи над проектом, учн≥ провод¤ть невеличку досл≥дницьку роботу з теми, ¤ка њх ц≥кавить. ”чн≥ займають активну позиц≥ю п≥д час проектноњ роботи. ¬иконуючи проект, учн≥ часто щось вир≥зн¤ють, зафарбовують, про щось пишуть, розвиваючи творч≥сть та у¤ву, шукають ≥нформац≥ю у книгах, сп≥лкуютьс¤ з ≥ншими людьми, знаход¤ть ≥люстрац≥њ.

- ѕо-друге, проектна робота особист≥сно ор≥Їнтована. «осереджуючи увагу на тем≥, учн≥ мають можлив≥сть збагатити власн≥ знанн¤, пор≥вн¤ти своњ власн≥ у¤вленн¤ з д≥йсн≥стю.

- ѕо-третЇ, проектна робота маЇ загальноосв≥тню ц≥нн≥сть. Ѕ≥льш≥сть сучасних шк≥льних програм вимагають, щоб викладанн¤ предмет≥в спри¤ло розвитку в учн≥в ≥н≥ц≥ативи, незалежност≥, у¤ви, самодисципл≥ни, сп≥впрац≥ з ≥ншими учн¤ми ≥ корисних досл≥дницьких навичок. ѕроектна робота Ї практичним шл¤хом реал≥зац≥њ цих осв≥тн≥х ц≥лей на уроц≥.

- ≤, нарешт≥, проектна робота найкраще ≥нтегруЇ осв≥ту ≥ вихованн¤.



Ќа головну



—в≥т географ≥њ та туризму




Hosted by uCoz