ѕроектна робота (јнгл≥йська мова)я працюю вчителем англ≥йськоњ мови чотири роки ≥ вже з самого початку мен≥ пощастило познайомитис¤ з орган≥зац≥Їю ≥ проведенн¤м проектноњ роботи на своњх уроках. ѕозитивн≥ результати з"¤вилис¤ дуже швидко внасл≥док сп≥льноњ п≥дготовки та виконанн¤ проект≥в з учн¤ми. “о ж що таке "проектна робота", ¤ка њњ мета ≥ ¤ких результат≥в можна оч≥кувати в≥д такого нестандартного п≥дходу до процесу навчанн¤ ¬и зможете прочитати в моњх розробках.

Ѕагато моњх колег п≥д "проектом" розум≥ють лише написанн¤ реферату або залученн¤ д≥тей до участ≥ в позакласн≥й робот≥, представлен≥й част≥ше п≥сл¤ урок≥в ≥ в к≥нц≥ чверт≥. јле це не зовс≥м так. ѕроектна робота - найвдал≥ший метод розвитку саме креативност≥ учн≥в, найбагатша форма залученн¤ д≥тлах≥в до досл≥дницькоњ, пошуковоњ роботи, чудова можлив≥сть спонукати д≥тей до експерименту, знаходженн¤ нових шл¤х≥в р≥шенн¤ тих чи ≥нших проблем, справжн≥й в≥дпочинок в≥д рутини на уроках.

ћета проектноњ роботи пол¤гаЇ в можливост≥ кожноњ дитини про¤вити себе ¤кнайкращЇ: продемонструвати своњ творч≥ зд≥бност≥, використовуючи при цьому набут≥ знанн¤ й навички з лексики, граматики, тощо, под≥литис¤ життЇвим досв≥дом, розкрити в соб≥ й своњх друз¤х нов≥ таланти, позбутис¤ багатьох комплекс≥в, мати на все св≥й власний погл¤д ≥ не бо¤тис¤ його в≥дсто¤ти, навчитис¤ слухати думки ≥нших ≥ поважати њх. ƒо даноњ роботи ¤ залучаю абсолютно вс≥х учн≥в, не зважаючи на њх р≥вень знань або в≥к. Ѕо тут головн≥шим Ї сам процес роботи, а не њњ результат.

–оль вчител¤ в робот≥ над проектом визначальна, але т≥льки на першому етап≥. я - це поштовх, що надихаЇ учн≥в на творчий лад: знайомлю њх з под≥бними, ран≥ше виконаними роботами, згадую найдр≥бн≥ш≥ детал≥ з попередн≥х проект≥в, ч≥тко ставлю мету, наголошую на ≥ндив≥дуальност≥ кожноњ роботи, прошу д≥тей мислити креативно. ≤ головне - н≥¤ких, обмежуючих творчий запал ≥ креативний потенц≥ал д≥тей, правил! ƒозвольте њм самим визначитис¤ з формами, напр¤мками створенн¤ проекту ≥ не хвилюйтес¤ за помилки: граматичн≥, орфограф≥чн≥, тощо! –≥вень њх знань ¬и ц≥лком зможете перев≥рити в традиц≥йних самост≥йних ≥ контрольних роботах, а тут лише спостер≥гайте, за необх≥дн≥стю контролюйте, допомогайте, заохочуйте учн≥в, а наприк≥нц≥ отримуйте велике задоволенн¤ в≥д справжн≥х шедевр≥в ваших д≥тей.

ѕроекти можуть бути представлен≥ ¤к: творча робота з малюнками, апл≥кац≥Їю, вир≥зками з пер≥одичних видань; ст≥нгазета; тематична виставка поробок; фотоколлаж; плакати, буклети, проспекти; випуски газет чи журнал≥в на одну з тем; виданн¤ книжок; створенн¤ рад≥о ≥ телепрограм; проведенн¤ веч≥рок ( концерт≥в, вистав, св¤т); орган≥зац≥¤ пресконференц≥й; ≥гри, в≥кторини; ≥нтерв"ю ≥ т.д.

¬ процес≥ роботи над проектом кожен учень маЇ визначитис¤ з певними обов"¤зками, ¤к≥ йому необх≥дно буде виконувати дл¤ поставленоњ перед класом, групою чи окремим учасником мети. ћаючи певний досв≥д, в≥дм≥чу, що вс≥ д≥ти в≥днос¤тьс¤ до своњх завдань здеб≥льшого в≥дпов≥дально. ƒуже часто ¤ пропоную учн¤м саме з р≥зним р≥внем п≥дготовки, р≥зними погл¤дами на проблему об"Їднатис¤ дл¤ виконанн¤ проекту. ¬с≥м знайдетьс¤ робота: б≥льш п≥дготовлен≥ учн≥ зробл¤ть необх≥дний переклад, напишуть тв≥р, в≥рш, п≥сню, п≥дготують ребуси, кросворди ≥ т.д., а слабк≥ш≥ учн≥ ≥з задоволенн¤м художньо оформл¤ть проекти, п≥дберуть дизайн, зробл¤ть фотограф≥њ, проведуть з"йомки кл≥п≥в, ф≥льм≥в, знайдуть ц≥кавий додатковий матер≥ал, тощо. як кажуть, в суперечц≥ народжуЇтьс¤ ≥стина, але мен≥ вдаЇтьс¤ вдало налагодити стосунки м≥ж д≥тьми, ¤кщо вони не були досить дружн≥ми. ≤нод≥ д≥ти погоджуютьс¤ з≥ мною, а деколи вони прагнуть самост≥йно орган≥зувати свою роботу.

¬провадивши проектну роботу в процес навчанн¤, дл¤ мене стаЇ можливим познайомити д≥тей ближче, ¤скрав≥ше з культурою, традиц≥¤ми та звичками крањн та нац≥ональностей, що вивчаютьс¤. ћи перетворюЇмос¤ з пасивних слухач≥в на активних участник≥в даних традиц≥й, що допоможе учн¤м на все житт¤ запам"¤тати так≥ проекти. ” д≥тей з"¤вл¤Їтьс¤ наст≥льки велика впевнен≥сть в своњх зд≥бност¤х, такий великий ≥нтерес до вивченн¤ певноњ культури ≥ англ≥йськоњ мови взагал≥, що вже скоро у багатьох учн≥в зм≥нюЇтьс¤ в≥дношенн¤ до уроку на позитивне, пол≥пшуютьс¤ оц≥нки й в≥дчуваЇтьс¤ чималий прогрес у вивченн≥ вашого предмету.

–аджу також не забувати про таку важливу р≥ч, ¤к позитивне ставленн¤ до кожноњ дитини, заохочуванн¤, вд¤чн≥сть за вчасно й вдало виконану роботу, що неодм≥нно надихне учн≥в на творч≥ злети, св≥ж≥ й неординарн≥ ≥дењ.

“ематика роб≥т може бути р≥зноман≥тною: все залежить в≥д навчальноњ програми, в≥ку, оточенн¤, ≥нтерес≥в, досв≥ду, р≥вн¤ п≥дготовки, потреб та оч≥кувань учн≥в. ¬раховуючи ваш≥ ц≥л≥, робота над проектом може тривати день, тиждень, м≥с¤ць, чи нав≥ть довше: ¤к правило, чим б≥льша група д≥тей, тим довший терм≥н виконанн¤ роботи. Ќа р≥зних етапах п≥дготовки д≥ти працюють в р≥зних складових групах, але початок та к≥нець проекту ¤ пропоную поЇднати з дискус≥Їю в клас≥ щодо вибору теми, плану д≥й, п≥дведенн¤ п≥дсумк≥в, тощо.

Ќаприк≥нц≥ будь-¤кого проекту сл≥д провести певне обговоренн¤ з учн¤ми ≥ обов"¤зково д≥знатис¤, чи сподобалос¤ њм працювати на задану тему, що ц≥кавого та нового вони вивчили, ¤к≥ завданн¤ ви¤вилис¤ б≥льш корисними ≥ т.д. Ѕеручи все вище сказане до уваги, вчител≥ повинн≥ ≥ себе запитати, чи варто було займатис¤ даним проектом ≥ чи спробую ¤ це ще раз. ќсобисто у мене н≥коли не виникало жодного сумн≥ву ≥ моњ учн≥ завжди отримували велике задоволенн¤ в≥д процесу та результат≥в роботи. ≤ не забуваЇмо, що все ж таки в творч≥й робот≥ головний сам процес!

“ож ласкаво просимо вас в надзвичайний св≥т проектноњ роботи, де ваш≥ д≥ти набудуть бесц≥нний досв≥д у вивченн≥ вашого предмету ≥ розкриють у соб≥ багато талант≥в!

„ому варто займатис¤ проектною роботою?

- учн≥ сам≥ обирають форми, напр¤мки, види створенн¤ проект≥в;

- проектна робота заохочуЇ д≥тей до творчих експеримент≥в, креативного мисленн¤;

ц¤ робота продуктивно з"ЇднуЇ д≥тей р≥зних р≥вней, зд≥бностей ≥ в≥ку;

д≥ти мають ун≥кальну можлив≥сть висловлювати своњ думки, бути почутими ≥ з думкою дитини в даному випадку неможливо не погодитис¤ тому, що вона - Їдина в≥рна ≥ ц≥лком маЇ право на своЇ ≥снуванн¤;

даний вид роботи дозвол¤Ї перетворити простий урок на справжнЇ д≥йство, де учн≥ ¤скраво презентують св≥й проект, або зам≥нити звичну контрольну роботу на св¤то творчост≥.

“о ж на конкретних прикладах ми покажемо, ¤к проводитьс¤ проектна робота на уроках англ≥йськоњ мови. ƒл¤ дос¤гненн¤ бажаних результат≥в кожний раз сл≥д скласти певний алгоритм д≥й (етапи роботи). Ќаприклад:

1 етап - п≥дготовчий етап;

2 етап - визначенн¤ актуальних проблем з теми;

3 етап - виб≥р проблеми досл≥дженн¤;

4 етап - зб≥р ≥нформац≥≥;

5 етап - творч≥ пошуки шл¤х≥в розв"¤занн¤ проблеми;

6 етап - практична реал≥зац≥¤ ( безпосередн¤ участь: створенн¤ ≥ оформленн¤ проекту);

7 етап - п≥дготовка до представленн¤ проекту;

8 етап - презентац≥¤ проекту;

9 етап - п≥дведенн¤ п≥дсумк≥в.

ѕ≥дготовчий етап - маЇ на мет≥ набутт¤ певних знань та вм≥нь,котр≥ необх≥дн≥ дл¤ створенн¤ усп≥шного проекту.

2 етап - подумайте та постарайтесь з"¤сувати, ¤к≥ актуальн≥ проблеми доречно було б досл≥дити в процес≥ роботи.

3 етап - спробуйте разом з д≥тьми вибрати таку тему досл≥дженн¤, ¤ка була б найб≥льш актуальною, корисною та ц≥кавою.

4 етап - дл¤ того, щоб повно й об"Їктивно проанал≥зувати та досл≥дити обрану ситуац≥ю, необх≥дно з≥брати всю ≥нформац≥ю, ¤ка стосуЇтьс¤ ц≥Їњ проблеми.

5 етап - найц≥кав≥ший, бо пов"¤заний з про¤вами творчост≥ д≥тей: ми оц≥нюЇмо вс≥ ≥снуюч≥ шл¤хи розв"¤занн¤ проблеми та зупин¤Їмос¤ на б≥льш оптимальному або пропонуЇмо власн≥ ≥дењ.

6 етап - робимо спробу повного чи часткового практичного вт≥ленн¤ нашого плану розв"¤занн¤ проблеми: пишемо та естетично оформлюЇмо роботи.

7 етап - учн¤м надаЇтьс¤ можлив≥сть п≥дготуватис¤ до представленн¤ свого проекту. ‘орми презентац≥њ можуть бути р≥зноман≥тними (гра, дискус≥¤, конференц≥¤, вистава, св¤то, випуск ст≥нгазети, тощо).

8 етап - презентуючи матер≥ал, учн≥ демонструють знанн¤ зм≥сту вибраноњ теми, аргументовано ≥ переконливо в≥дстоюють власний вар≥ант досл≥дженн¤ проблеми, компетентно в≥дпов≥дають на запитанн¤ однокласник≥в та вчител¤.

9 етап - п≥сл¤ зак≥нченн¤ кожноњ роботи завжди корисно подумати над тим, що д≥т¤м вдалос¤ найкраще, над ¤ким етапом було працювати ц≥кав≥ше, чому учн≥ навчилис¤, ¤ких помилок можна було б уникнути. “аким чином здобуваЇтьс¤ важливий навчальний ≥ життЇвий досв≥д, ¤кий допоможе вашим учн¤м уникнути помилок у майбутньому ≥ навчатис¤ краще.

” ход≥ роботи над проектом ви можете в≥дчути нестачу необх≥дних ресурс≥в. «вичайно, процес досл≥дженн¤ теми потребуЇ не т≥льки часу, але й необх≥дних матер≥ал≥в чи нав≥ть певних кошт≥в. ÷е питанн¤ належить сп≥льно обговорити у клас≥ ще на початковому етап≥ роботи над проектом ≥ спробувати в≥дшукати можлив≥ шл¤хи його вир≥шенн¤.

ћи вже набули певного досв≥ду роботи над проектами ≥ маЇмо над≥ю на те, що в≥н стане вам у пригод≥ ≥ ¬ам. ѕропоную ¬аш≥й уваз≥ дек≥лька приклад≥в нашоњ роботи.

ѕроект "My Summer Holidays" Ї одним з найулюблен≥ших серед д≥тей, вони дуже ¤скраво д≥л¤тьс¤ з друз¤ми та вчител¤ми своњми враженн¤ми в≥д в≥дпочинку на л≥тн≥х кан≥кулах. ћета даного проекту - повторенн¤ ран≥ше вивченого лексичного та граматичного матер≥алу, його актив≥зац≥¤; залученн¤ учн≥в до дискус≥њ та обговоренн¤ на уроках англ≥йськоњ мови, створенн¤ творчоњ атмосфери, зац≥кавленн¤ д≥тей до вивченн¤ ≥ноземноњ мови. Ќа початковому етап≥ ми актив≥зуЇмо вже набут≥ знанн¤ з лексики та граматики, визначаЇмос¤ з граматичними часами, ¤к≥ знадобл¤тьс¤ при створенн≥ проекту, ознайомлюЇмос¤ з вже ран≥ше виконаними под≥бними проектами. „итаЇмо тексти в п≥дручнику з даноњ теми, проводимо р¤д тематичних урок≥в, ¤к≥ полегшують д≥т¤м завданн¤ та пошуки.

ƒругий етап маЇ на мет≥ з"¤суванн¤ найб≥льш актуальних питань, ¤к≥ учн≥ бажали б висв≥тлити в своњх проектах. —п≥льне обговоренн¤ у клас≥ важливих питань допоможе њм скласти план п≥дготовки роботи. ¬они можуть бути такими:

Did you go anywhere during your summer holidays?

Did you like it there and why?

What new things did you learn to do in summer?

How did you help your parents?

When did you visit your friends?

Did you have any parties in the summer?

Were these summer holidays more exciting than your previous ones?

What games did you play, what books did you read, what new people did you meet during your summer holidays?

Are you sorry, that your summer holidays are over now and why?, etc.

як правило, у д≥тей не виникаЇ труднощ≥в з вибором тематики своњх роб≥т ≥ кожен досить легко обираЇ важлив≥ дл¤ себе питанн¤. “о ж з трет≥м етапом теж н≥коли не виникаЇ проблем.

ќтже, ваш≥ учн≥ зробили остаточне р≥шенн¤ щодо вибору тематики свого проекту. “епер њм необх≥дно з≥брати та проанал≥зувати досить р≥зноман≥тний спектр ≥нформац≥њ, що стосуЇтьс¤ його. ѓм належить також вир≥шити, де можна отримати додатков≥ матер≥али, ¤к фотограф≥њ, картинки, малюнки, поробки, ≥ т.д. ≤снують р≥зн≥ джерела отриманн¤ ≥нформац≥њ, д≥ти можуть скласти њх список (б≥бл≥отеки, переодичн≥ виданн¤, вчител≥, батьки, старшокласники, групи за ≥нтересами, електронн≥ засоби сп≥лкуванн¤, тощо.) ћожливе об"Їднанн¤ в досл≥дницьк≥ групи: кожна така група звертаЇтьс¤ до одного чи дек≥лькох джерел ≥нформац≥њ. Ѕатьки також можуть допомогти д≥т¤м збирати ≥нформац≥ю, однак вони не повинн≥ робити всю роботу зам≥сть д≥тей.

√оловним завданн¤м п"¤того етапу Ї систематизац≥¤, опрацюванн¤ отриманого матер≥алу, розпод≥л за в≥дпов≥дними розд≥лами проекту, вт≥ленн¤ творчих ≥дей. ¬чителю обов"¤зково необх≥дно допомогти д≥т¤м, дати корисну пораду, надихнути, п≥дбадьорити. Ќаприклад:

Ќамалюйте карту тих м≥сць, ¤к≥ вам вдалос¤ в≥дв≥дати вл≥тку, вид≥л≥ть визначн≥ м≥сц¤, пам"¤тки арх≥тектури на карт≥.

Ќад≥шл≥ть своЇму вчителю лист≥вку з м≥сц¤ вашого л≥тнього в≥дпочинку.

—твор≥ть рекламний проспект, буклет, щит, кл≥п, оголошенн¤ м≥сц¤, де ви були вл≥тку.

ќпиш≥ть окремо "плюси ≥ м≥нуси" вашого в≥дпочинку (тут доречно описати ¤кийсь кумедний випадок, ¤кий м≥г статис¤ на кан≥кулах або скласти ан≥кдот).

—твор≥ть такзвану фотовиставку "добрих справ" з коментар¤ми, де будуть представлен≥ ви та ваш≥ р≥дн≥, ¤к≥ разом прибирають см≥тт¤ в л≥с≥, годують безпритульних тварин ≥ т. д.

ќпиш≥ть своњ л≥тн≥ кан≥кули в вигл¤д≥ ком≥кс≥в, казки (тут можна зм≥нити ≥мена, м≥сц¤ та час под≥й, надати розпов≥д≥ фантастичного зм≥сту, т. д.

 оли д≥ти вже отримали своЇр≥дний поштовх до роботи, вони запрошуютьс¤ до шостого етапу створенн¤ проекту, не менш ц≥кавий - практична реал≥зац≥¤ проекту (його оформленн¤). як ми вже згадували ран≥ше, кожн≥й дитин≥ можуть бути запропонован≥ приклади попередн≥х рок≥в, але власн≥ ≥дењ, звичайно, мають б≥льшу ц≥нн≥сть, бо насамперед одн≥Їю з головних ц≥лей проектноњ роботи Ї розвиток творчих зд≥бностей учн≥в. ѕри оформленн≥ даного проекту моњ д≥ти малюють ол≥вц¤ми, фарбами, фломастерами, кольоровою крейдою, робл¤ть чудернацьк≥ апл≥кац≥њ, поробки з природного матер≥алу (≥грашки з мушл≥в, справжн≥ картини з сухого лист¤, трави, кв≥т≥в), вир≥зають малюнки з газет ≥ журнал≥в, використовують власн≥ с≥мейн≥ фотограф≥њ, надають проекту незвичайну геометричну форму ≥ т. д.

—ьомий етап - дл¤ квал≥ф≥кованоњ п≥дготовки до представленн¤ проект≥в перед жюр≥ чи ≥ншою аудитор≥Їю д≥т¤м можна под≥литись на команди, групи, пари зг≥дно под≥бностей виконанн¤ роб≥т - це значно полегшить сам процес п≥дготовки, а також учень сам може провести свою п≥дготовку.

¬осьмий етап, пов"¤заний з презентац≥Їю проектних роб≥т, може зд≥йснюватис¤ у р≥зних формах, про це ми писали вище, головне, щоб на презентац≥њ була створена доброзичлива атмосфера. —лухач≥ можуть додатково перегл¤дати роботи, а також ставити запитанн¤ допов≥дачам. Ѕеручи участь у презентац≥њ проект≥в на р≥зноман≥тн≥ теми, учн≥ отримують ц≥нний досв≥д, оск≥льки вони навчаютьс¤ переконувати ≥нших людей у правильност≥ свого р≥шенн¤.

÷ей етап ставить перед собою наступн≥ завданн¤:

про≥нформувати широку аудитор≥ю про важлив≥сть обраноњ вами проблеми;

ознайомити присутн≥х ≥з ходом етапу збору ≥нформац≥њ та результатами;

надати важливу ≥нформац≥ю з вашоњ теми.

продемонструвати вс≥ заготовки, необх≥дн≥ дл¤ презентац≥њ;

захистити свою роботу, даючи обгрунтован≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн¤ слухач≥в.

≤, нарешт≥, дев"¤тий етап - п≥дведенн¤ п≥дсумк≥в. ѕ≥сл¤ того, ¤к проект зак≥нчено, учню сл≥д оц≥нити свою роботу самому. ќбм≥рковуючи досв≥д, набутий у процес≥ реал≥зац≥њ проекту, дозвольте д≥т¤м дати в≥дпов≥дь на так≥ запитанн¤:

„ого ≥ ¤к ви навчилис¤ разом ≥з однокласниками?

якщо вам треба було б розпочинати новий проект, що б ви зробили ≥накше?

яких ум≥нь ≥ навичок ви набули, працюючи над цим проектом?

як≥ переваги та недол≥ки самост≥йноњ роботи (роботи в команд≥, груповоњ роботи)?

ўо ви зробили добре?

як ви могли б покращити своњ навички ≥ вм≥нн¤ з досл≥дженн¤ теми?

¬ажливо, щоб ви продовжували займатис¤ ц≥Їю ц≥кавою ≥ дуже корисною роботою, це покращить р≥вень знань з предмету ваших учн≥в, актив≥зуЇ њхню роботу в клас≥ ≥ вдома, розвине в них креативне мисленн¤.

ƒал≥ пропонуЇмо перегл¤нути окрем≥ проекти наших учн≥в на р≥зн≥ теми. ћи виконували њх зг≥дно того ж алгоритму, що й проект "My Summer holidays", ≥ ви можете використати даний алгоритм (етапи) дл¤ створенн¤ власних проект≥в. Ѕудемо рад≥, ¤кщо вони вам сподобаютьс¤ ≥ ви знайдете в наш≥й робот≥ корисн≥ дл¤ себе реч≥. ћи з великим задоволенн¤м вислухаЇмо ваш≥ пропозиц≥њ та будемо щиро рад≥, ¤кщо у вас виникне бажанн¤ працювати разом!Ќа головну—в≥т географ≥њ та туризму
Hosted by uCoz