Пластове вихованняХарактер людини формується під дією сім'ї, школи і тієї активності, яку дитина здійснює у свій вільний час. В сучасному суспільстві в галузі виховання можна виділити три провідні тенденції:

Перша-сім'я надає все більше і більше незалежності своїм дітям, одначе не вчить їх тому, як вони повинні користуватися своєю автономією; це означає, що молоді люди самі вимушені формувати здібності бути відповідальними за свою незалежність.

Друге-школа сьогодні також схильна більше і більше навчати, але менше і менше виховувати; це означає, що вона концентрує свою увагу на передачу знань, але не на формування характеру особистості.

Третє-вільний час- саме в "суспільстві потреб", де сьогодні переважає тенденція фіксувати вартість всього, все більше відходять на другий план моральні та соціальні вартості життя.

В таких умовах існує та діє система виховних принципів, мір і засобів, котра здатна компенсувати втрачене і пропагувати нове для нового життя. Це - система виховних засобів скаутської національної організації, української скаутської спілки Пласт. Вона формує характер молоді відповідно до загальноприйнятих та визнаних вічних принципів. Система спрямована на всебічне виховання та самоудосконалення юнаків та дівчат, навчає самостійності у взаємодії з іншими. Вона допомагає пізнати та прийняти істинні цінності суспільства.

Розвиток молодіжного та дитячого руху в Україні сприяв усвідомленню необхідності активної праці громадських організацій у сфері громадянської освіти. У зв'язку з цим вважаємо за необхідне зробити грунтовний аналіз та вивчити роботу, що проводиться молодіжною організацією "Пласт - Національна Скаутська Організація України".

Підстави Пластового Виховання

Український Пласт завдячує свої успіхи на виховному полі, свою сильну й поважну позицію серед української спільноти, її прихильність і підтримку лише твердим, непохитним основам своєї виховної методи. Кожна спроба змінити чи "зм'якшити" ці основи завжди зменшувала успіхи й послаблювала позицію Пласту.

Генеза Українського Пласту

Пласт був заснований у 1911 році, напередодні першої світової війни, викликаний потребою створити тип повноцінного громадянина - українця

Використавши:

великий чужий досвід і зразки ( англійський та світовий Скаутінг)

українські виховні традиції, - від "Повчання дітям" князя Маномаха, традиції козацького виховання та модерного виховання борця за волю України.

глибоко гуманні, прадавні моральні та національні традиції українського народу, що лягли в основу української духовності

власний досвід 50 річної виховної праці для української спільноти.

Український Пласт створив неповторну, завершену, випробувану українську виховну систему.

Ідейні основи: Ця пластова виховна система відповідає:

високоморальним, загальнолюдським ідеалам, у повній згоді з традиційним українським гуманізмом;

тим передумовам, які потрібні, щоб здобути життєдайність і щастя в усіх умовах особистого життя;

усім вимогам, необхідним, щоб досягнути успіх та забезпечення у родинному, громадському житті.

Пластова виховна система

Пластова виховна система складається із кількох тісно зі собою пов'язаних елементів:

Мета Пласту - сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі; виховати молодь як свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту. Щоб осягнути цю мету, Пласт розвиває духовні, розумові, соціальні і фізичні прикмети своїх членів; плекає серед молоді традиції її предків і передання та розуміння її історії, культури та національних традицій.(Статут Пласту - національної скаутської організації). Як досягається ця мета? Через життя в Пласті. Не приналежність до організації, не через вислуховування на сходинах засад пластового світогляду чи вивчення пластових технічних вмілостей. Але через життя згідно з пластовим світоглядом, практикуванні його у щоденному житті, вдома і на сходинах, в церкві і у школі , в праці і в науці, в грі і в забаві.

самовиховання...

Самовиховання-це процес постійної праці над собою. Пластуни і пластунки остаточно відповідають за свій всебічний розвиток та вироблення свого характеру. Це поняття включає добровільне складання присяги дотримуватися пластових обов'язків. Праця в групі є невід'ємною частиною самовиховання і включає вміння спільно діяти, організовувати заняття, взаємно дбати один про одного. У цьому процесі юнацтву допомагають виховники і відіграють роль менторів, скеровують самостійну дію молоді в корисний напрям.

Всебічність - всесторонній розвиток: фізичний, інтелектуальний, суспільний, емоційний та духовний розвиток. Особливу увагу надається виробленню провідницьких якостей та вмінь. Пласт допомагає розвинути повноцінну особистість, котра вміє корисно діяти самостійно та в групі. Пластуни ставлять собі високі вимоги у здійснені пластових ідеалів і у розвитку своїх здібностей. Вони постійно працюють над удосконалення свого характеру, стараються здобути глибші знання. Ставлять перед собою вимоги, котрі їх постійно заохочують до подальшого розвитку, праці над собою.

патріотичне...

Пластуни і пластунки стараються рости і ставати щораз кращими не лише заради власного успіху і щастя, але також заради добра суспільства, народу, держави. Українські пластуни плекають любов до української спільноти і готові працювати для її добра. Пласт розвиває корисних громадян, які совісно виконують громадянські обов'язки, та вчить своїх членів брати ініціативу в удосконаленні спільноти й ставати провідниками в суспільстві й державі.

Добровільність - це найважливіша основа успіху. Добровільний вступ до Пласту, добровільне складання Пластової присяги, добровільне зобов'язання дотримуватись Пластового Закону - це може зобов'язати юнака до праці над собою, до змагання стати кращим, стати дійсним пластуном. Юнаки, старші особи тоді свідомо перебирають на себе особисту відповідальність за самовиховання, за свою поставу, поведінку, набування знань і вмілостей, за своє здоров'я тощо.

змагання "до висот"... Пластуни ставлять собі високі вимоги у здійсненні пластових ідеалів і у розвитку своїх здібностей. Вони постійно працюють над удосконаленням свого характеру, стараються здобути різні вміння та глибші знання. Вони постійно ставлять перед собою вимоги, які їх постійно заохочують до дальшого розвитку, до дальшої праці над собою. Кожен вимірює свої успіхи не лише мірилом інших, а також власним, кожен змагається зі собою, щоб наблизитися до міри своїх здібностей або природного обдарування(до свого потенціалу).

Як досягається мета виховання ?

Через життя в Пласті. Не через приналежання до організації, не через вислуховування на сходинах засад пластового світогляду чи вивчення пластових технічних вмілостей. Але через життя згідно з пластовим світоглядом, практикуючи його в щоденному житті, вдома і на сходинах, в церкві і в школі, в грі, забаві.

Основою пластування, основою життя в Пласті є гра. Гра, яку молодь грає у своєму гурті під проводом провідників, згідно з точно окресленими правилами. Гра, а не забава. Гра, яка має всі елементи життя в організованому суспільстві. Пластова гра - передусім гра в суспільну організацію з прицілом виробити у молоді снагу до творення спільнот, навчити їх форм організації та методів гурткової праці, прищепити молоді гурткову дисципліну, активність та охоту присвятитися для добра спільноти.

Пластова ідея: вірність високогуманним і загальнолюдським ідеалам: Богові, Батьківщині, своєму родові, своїм близьким, всім людям. Ця ідея закріплена в Пластовій Присязі. Присяга-це добровільна, звичайно прилюдна і урочиста заява, якою хтось зобов'язується безумовно та невідклично виконати якесь діло, жити або з усіх сил намагатися виконувати точно визначені умови, а також не зробити якогось злого діла, хоч би які труднощі чи небезпеки довелося б поборювати.

"Присягаюсь своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб: Бути вірним Богові й Україні, Помагати іншим, Жити за Пластовим Законом і слухатись Пластового Проводу"

У цій Присязі містяться всі зобов'язання, зібрані у трьох точках. Це "Три Головні Обов'язки пластуна", що як три дороговкази, мають стояти пластунам у пам'яті, просвічувати пластовий шлях у щоденному житті.

Вірність в Бога вимагає від нас не лише віри в Бога, але й ведення примірного морального особистого життя. Вірність Богові пластуни виявляють ділами. Пластуни поводяться згідно з моральними правилами. Виявляють любов до ближнього своїми ділами. Вони відчувають обов'язок дбати про других чи то в родині, в школі, гуртку; шанують все створене Богом: визнають гідність людини, дбають про добро інших створінь, піклуються про природу. Вони розвивають відчуття краси і дотримуються естетичних норм в своїй поведінці, мові, вигляді. Пластуни нікого не принижують.

Пластові обов'язки і закон основані на християнських засадах, але інші релігії світу мають подібні моральні закони. Кожна релігія та кожне віровизнання має також свій обряд і своє вчення. Про свою релігію ми вчимося від батьків і в своїй церкві чи місці Богопочитання. Кожний пластун/ пластунка шанує Бога згідно зі своїм віровизнанням і одночасно шанує право кожного на своє віровизнання.

Бути вірними Україні означає вважати себе частиною української громади, патріотом держави. Вірність Україні символізована у пластовому гербі, де пластова лілея нерозлучно переплетена з українським тризубом. Україна - ціла українська спільнота, поселена на прадідівській землі та поза її межами; це зокрема культура, мова, церква та інші матеріальні та духовні надбання, здобуті продовж століть існування українського народу. Для юнаків та юначок це значить, що вони:

вивчають і використовують українську мову; вивчають літературу, історію, географію і культуру українського народу, українську спадщину, знають українську національну символіку та гімн; плекають українські звичаї, знають і дбають про українське суспільство.

Обов'язок допомоги іншим окреслює відношення пластуна до свого оточення, до людей і до природи. Це означає не лише виконувати громадські обов'язки, але і творити добрі вчинки і з власної ініціативи робити іншим прислугу. Добре діло має бути зразком гуманного характеру і специфічних здібностей даного пластуна/ пластунки. Тому воно приносить задоволення діючій особі.

Пластун повинен жити за пластовим законом. Обов'язок жити за пластовим законом - обов'язок супроти нас самих. Ми не лише маємо знати пластовий закон. Ми повинні жити згідно з цим законом. Пластовий закон складається не із заборон, а з позитивних вказівок. Закон вимагає від нас активності, щоб ми розвивались і удосконалювали свій характер.

Виховний ідеал українського Пласту. Прикмети пластуна в житті.

Прикмети пластуна з'ясовані у Пластовому Законі. Правила зібрані в ньому, є переданням давніх лицарських законів, а тепер уже тривалими основами культурного світу, згідними з християнською етикою, ідеалами.

Пластун словний.

Пластун сумлінний.

Пластун точний.

Пластун ощадний.

Пластун справедливий.

Пластун увічливий.

Пластун братерський і доброзичливий.

Пластун зрівноважений.

Пластун корисний.

Пластун слухняний пластовій старшині.

Пластун пильний.

Пластун дбає про своє здоров'я.

Пластун любить красу і дбає про неї.

Пластун завжди доброї гадки.

Організаційна побудова Пласту.

Найменша та основна виховна клітина - мала ватага юнаків/ юначок, пластовий гурток. Цей пластовий гурток має бути праобразом і мініатюрою самостійної держави, з повною відповідальністю за неї кожного її члена, і де кожний член виконує якусь корисну , точно окреслену функцію.

Засоби пластового виховання: широка, поступова, програма дій, пристосована до всіх умов. Невичерпне багатство засобів, що відповідають кожному вікові, кожному зацікавленню юнака і кожній потребі виховника, відповідно до обставин.

Пластова виховна метода, продумана до дрібниць, випробувана, доцільна і легка до застосування. Вона тлумачить, як використовувати всі виховні засоби в практично підході до молоді, зважаючи на фізичні, психічні та інтелектуальні якості.

Пластовий Герб

Відзнакою всього українського Пласту є український Тризуб і біла трилиста лілія, по-мистецьки сплетені в одну гармонійну цілість. Вона стала символом ідейної єдності цілого пластового руху-на рідних землях та поза їх межами. Форму і спосіб сплетіння тризуба з лілеєю придумав один із приятелів пластової молоді - Мирон Федусевич, вчитель середньої школи. Мистецьке оформлення надав митець-маляр Роберт Лісовський. Пластовий герб, як офіційний знак, використовують пластові проводи, старшини й установи на прапорах, печатках, офіційних виданнях, листових паперах тощо.

Пластуни, що склали пластову присягу, носять його як відзнаку приналежності до Пласту, згідно з приписами про пластові відзнаки. Трилисту лілею використовують у своїх відзнаках також інші організації скаутського типу.

Три листки лілеї пригадують три головні обов'язки пластуна, а Тризуб вказує на те, що Пласт - це українська організація молоді.

Однією з важливих рис цого зразка є відношення довжини до ширини, як 4 до 3.

Короткий нарис з історії Пласту

1-й етап: На заранні (1911-1920).

Пласт постав з відчутної потреби організації молоді для служби українському народові.

В 1911 р. студенти: Петро Франко та Іван Чмола засновують перші пластові гуртки. Офіційним початком Пласту вважається день першої присяги пластового гуртка при Академічній Гімназії у Львові - 12.04.1912. Гурток цей заснував доктор Олександр Тисовський.

В 1913 р. відбувся перший з'їзд представників пластових гуртків у Львові, на якому створено "Організаційний Пластовий Комітет". В цьому році створюється перший мандрівний табір Пласту.

В 1914 р. вибухає війна і багато пластунів стає у ряди УСС.

В 1918 р. Пласт пожвавлює діяльність, яку поширює на центральній та східній частині України.

2-етап: Віднова Пласту(1920-1930).

Після упадку Української Держави, Пласт відновлює діяльність, спершу в Західній Україні, а згодом серед української еміграційної молоді в країнах Західної Європи. В Пласті масово гуртується українська шкільна, селянська та робітнича молодь. Починає виходити ряд пластових публікацій, зокрема офіційний пластовий орган "Молоде життя".

1928 р. заборонена легальна діяльність Пласту на Волині, а 1930 в Галичині.

3-етап: За існування своєї нації (1930-1944).

В цей період Пласт в Галичині працює нелегально під проводом конспіративного Пластового Центру. Праця ведеться через Комісію Виховних Осель, "Рідну Школу" та публікацію журналу "Вогні".

Польська влада карає всі прояви праці Пласту арештами та висилкою до концентраційного табору.

В 1939 р. вибухає 2-а Світова війна і Пласт пробує відновити діяльність в Україні, але німецька окупаційна влада не дозволяє, пластуни змушені продовжувати нелегальну діяльність.

4-етап: Друга віднова Пласту. Великі завдання.

Після останньої війни велике число українців залишилося поза межами України. Організуються пластові гуртки в багатьох місцевостях з Головною Пластовою Старшиною та Радою в Мюнхені. Пласт діє в країнах Північної та Південної Америки, Австралії, Англії, Австрія, Франція і т.п.

5-етап: Розквіт Пласту на нових місцях поселення.

З 1950 року український Пласт розвинув активну діяльність на нових місцях поселення, Австралія, Аргентина, Канада, Великобританія, Німеччина, США. Переводяться пластові заняття, вишколи, виховні та спеціалізаційні табори. Видаються для виховників журнали "Вогонь Орлиної Ради", "В дорогу з юнацтвом", для новацтва видається місячник "Готуйсь", для юнацтва "Юнак", а для УСП і УПС "Пластовий Шлях".

6-етап: Відродження Пласту на незалежній Україні (1989).

Наприкінці 80 - років XX ст. у Радянському Союзі змінилася політична ситуація: уряд злагіднив контроль над словом і закордонними контактами. Постали організації, які сприяли національному відродженню.

Завдяки праці одиниць і підтримки деяких нових організацій, виникли пластові групи в різних середовищах і в різних місцевостях. Уже в 1990 році були пластові групи в Луцьку, Києві, Донецьку, але найширше Пласт розвинув свою діяльність на теренах Львівщини, де Міська рада 22 лютого 1990 року затвердила Статут пластового товариства.На головнуСвіт географії та туризму
Hosted by uCoz