ќптим≥зац≥¤ системи п≥сл¤дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти—учасне украњнське сусп≥льство в≥дноситьс¤ до тих, ¤к≥ називають трансформац≥йними. ÷е означаЇ, що в ньому в≥дбуваютьс¤ структурн≥ зм≥ни, спр¤мован≥ на вих≥д на нов≥ можливост≥ ≥снуванн¤. ÷е стосуЇтьс¤ ≥ пол≥тики, ≥ економ≥ки, ≥ ќ—¬≤“». ѕеред сусп≥льством сто¤ть нов≥ завданн¤. ¬они потребують ≥ ≥нших ¤костей нашого п≥дростаючого покол≥нн¤, ¤к≥ ≥ повинна сформувати осв≥та.

Ќа думку нац≥онального експерта ѕроекту "≤нновац≥¤ та оновленн¤ осв≥ти дл¤ пол≥пшенн¤ добробуту та зниженн¤ р≥вн¤ б≥дност≥" (ѕрограма розвитку орган≥зац≥њ ќб'Їднаних Ќац≥й) ѕавла ’обзе¤* т≥ зм≥ни, що в≥дбуваютьс¤ в св≥т≥ потребують в≥дходу в≥д трьох традиц≥йних складових осв≥ти: послуги, пунктуальн≥сть, повторенн¤ до ≥ншоњ стратег≥њ, коли так≥ пон¤тт¤ ¤к знанн¤, вчитель та навчанн¤ потребують ≥ншого розум≥нн¤ та ≥нших стратег≥й реал≥зац≥њ. –еволюц≥ю в осв≥ти, ¤ка в≥дбуваЇтьс¤ в сучасному св≥т≥, можна виразити за такою схемою: школа навчаЇ - школа керуЇ знанн¤ми - кожен мусить бути менеджером свого майбутнього.

«авданн¤ школи сьогодн≥ пол¤гаЇ в тому, щоб привчити учн≥в планувати свою ≥нформац≥йну та ≥нновац≥йну д≥¤льн≥сть ≥ вм≥ти здобувати знанн¤ самим, сформувати творчий п≥дх≥д до використанн¤ знань на практиц≥ (найкраще цьому спри¤Ї вм≥нн¤ подати, по¤снити, в≥дсто¤ти та реал≥зувати ≥дею власного шк≥льного проекту).

¬ цьому принципова в≥дм≥нн≥сть традиц≥йноњ школи, що переказуЇ знанн¤ в≥д сучасноњ школи, ¤ка керуЇ знанн¤ми

“радиц≥йна школа

учитель переказуЇ готов≥ знанн¤, в≥дпов≥даЇ за результати навчанн¤, даЇ ≥нструкц≥ю, ¤к виконати завданн¤, оч≥куЇ в≥д учн¤ правильноњ в≥дпов≥д≥, перев≥р¤Ї знанн¤ зг≥дно з визначеними критер≥¤ми ≥ оц≥нюЇ учн¤

—учасна школа

учитель Ї трансл¤тором знань, переказуЇ знанн¤ ≥ вчить вчитис¤, порадником, ¤кий допомагаЇ вчитис¤, та при цьому учень Ї сп≥вв≥дпов≥дальним за результати навчанн¤, навчаЇтьс¤ самост≥йно планувати свою працю, п≥знаЇ джерела знань та вчитьс¤ оц≥нювати њх корисн≥сть, вчитьс¤ творчо мислити, де право на помилку Ї нормальним, вчитьс¤ р≥зноб≥чно застосовувати своњ знанн¤, заохочуЇтьс¤ до самооц≥нки

________________________________

* ƒив. ѕавло ’обзей. ѕр≥оритети у формуванн≥ ц≥лей осв≥ти в≥дпов≥дно до потреб сусп≥льства. - ¬≥сник програм шк≥льних обм≥н≥в. ¬идаЇтьс¤ за спри¤нн¤м ¬≥дд≥лу преси, осв≥ти та культури ѕосольства —Ўј в ”крањн≥..- 2002/ є 14/с. 4-8

http://visnyk.iatp.org.ua

Ќа думку автор≥в, реформуванн¤ осв≥ти в≥дбуваЇтьс¤ в переход≥ в≥д традиц≥йного розум≥нн¤ загальноосв≥тньоњ та виховноњ д≥¤льност≥ школи ¤к њњ основних функц≥й до реальноњ п≥дготовки учн≥в дл¤ власноњ самореал≥зац≥њ за умов ринковоњ економ≥ки, адаптац≥њ до можливостей системи демократичних ц≥нностей та ≥нститут≥в, розум≥нн¤ ними розвитку своЇњ держави в контекст≥ глобал≥стських тенденц≥й, формуванн¤ у учн≥в стратег≥њ свого особистого життЇвого усп≥ху ≥ розум≥нн¤ тих ¤костей, ¤к≥ дл¤ цього потр≥бн≥.

јдже саме так≥ п≥дходи дозволили зробити стрибок в розвитку япон≥њ, ѕ≥вденноњ  орењ та ≥нших держав. ƒо реч≥, ф≥нська ф≥рма "Ќок≥а" до 80-рок≥в ’’ ст.. виробл¤ла гумове взутт¤, а нин≥ виробила моб≥льних телефон≥в на суму 30 млрд. долар≥в. ÷е стало можливим за умов витрат ‘≥нл¤нд≥Їю майже 3% ¬¬ѕ на розвиток нових технолог≥й (на сьогодн≥ в ‘≥нл¤нд≥њ 400 ф≥рм високих технолог≥й). “а цей п≥дх≥д потребував ≥ ≥нших ¤костей тих, кого готувала осв≥та.

”сп≥х реформи залежить в≥д переор≥Їнтац≥њ вчител¤ на вир≥шенн¤ нових завдань, використанн¤ сучасних технолог≥й та стратег≥й. ƒуже важливою ланкою цього процесу, що забезпечуЇ усп≥шн≥сть реформи, Ї п≥сл¤дипломна педагог≥чна осв≥та. —аме вона спри¤Ї активн≥й адаптац≥њ вчител¤ до сучасних моделей реал≥зац≥њ педагога в навчальному та виховному процесах. јле зм≥нюючи вчител¤ ц¤ система повинна активно модерн≥зуватись ≥ сама. јктивним елементом ц≥Їњ системи Ї кафедра, оптим≥зац≥¤ д≥¤льност≥ ¤коњ потребуЇ переор≥Їнтац≥њ на нов≥ вим≥ри усп≥шност≥ своЇњ д≥¤льност≥. √оловним при цьому Ї практична допомога вчителю в зд≥йсненн≥ завдань реформуванн¤ загальноосв≥тньоњ середньоњ школи.

ћи бажаЇмо под≥литись досв≥дом роботи кафедри гуман≥тарних дисципл≥н —умського обласного ≤ѕѕќ з метою обм≥ну думками ≥ пошуку резерв≥в оптим≥зац≥њ нашоњ д≥¤льност≥.

1. ¬ цьому роц≥ ми вперше використали практику вар≥ативноњ програми гуман≥тарноњ п≥дготовки слухач≥в дл¤ вс≥х тип≥в курс≥в. ѓњ мета - в межах традиц≥йних зм≥стовних блок≥в спробувати в≥добразити ≥нформац≥йн≥ потреби р≥зних категор≥й слухач≥в. ÷е актив≥зувало взаЇмод≥ю кафедри з методистами, ¤к≥ не т≥льки активно визначались в запропонованих темах у в≥дпов≥дност≥ до кожноњ категор≥њ слухач≥в, приймали безпосередню участь у формуванн≥ ц≥Їњ тематики. Ќа нашу думку це активний крок по оптим≥зац≥њ гуман≥тарноњ п≥дготовки в межах навчального процесу. јдже наступна переп≥дготовка слухач≥в в≥дбудетьс¤ через 5 рок≥в ≥ наше завданн¤ максимально зор≥Їнтувати вчител≥в в тих процесах, що в≥дбуваютьс¤ в св≥т≥, в держав≥, в розвитку св≥товоњ осв≥ти, в завданн¤х реформуванн¤ осв≥ти в ”крањн≥, безпосередн≥х стратег≥¤х д≥¤льност≥ вчител¤.

—аме цим визначаЇтьс¤ введенн¤ нових тем "–озум≥нн¤ завдань реформуванн¤ загальноосв≥тньоњ середньоњ школи з позиц≥й сучасноњ ф≥лософськоњ концепц≥њ осв≥ти", "—учасне сусп≥льство. ≤нтернет ресурси та ≤нтернет технолог≥њ в осв≥т≥", " омун≥кативний та св≥тогл¤дний потенц≥ал ≤нтернет. ћожливост≥ телекомун≥кац≥йних проект≥в", "Ўкола ¤к система соц≥альноњ адаптац≥њ до житт¤", "«ростанн¤ наукового потенц≥алу вчител¤ ¤к фактор оптим≥зац≥њ шк≥льноњ реформи. ћехан≥зми наукового анал≥зу", "≤нтегративний п≥дх≥д до викладанн¤ гуман≥тарних предмет≥в в школ≥", "“олерантне мисленн¤ та його потенц≥ал в реформуванн≥ осв≥ти", "”крањнська культура ’’1 стол≥тт¤", "ћ≥сце культури в сучасн≥й цив≥л≥зац≥њ".

“а мабуть справа не т≥льки в тематиц≥, а ≥ в тому, ¤к допомогти слухачам бути сп≥врозмовниками ≥ партнерами в розум≥нн≥ нових п≥дход≥в. “ут потр≥бн≥ активн≥ форми - лекц≥њ з елементами трен≥нгу та трен≥нгов≥ зан¤тт¤, роз'¤сненн¤ м≥сц¤ проект≥в в формуванн≥ адаптованост≥ школ¤р≥в до житт¤ ≥ допомога вчител¤м в трансформац≥њ своњх наробок в проекти. ƒосв≥д св≥дчить, що залученн¤ нових технолог≥й та методик актив≥зуЇтьс¤, ¤кщо перед тим, ¤к навчати ≥нших, викладач≥ кафедри сам≥ проход¤ть систему ≥нтенсивного навчанн¤ на республ≥канських трен≥нгах та сем≥нарах.

2. ѕотреба запровадженн¤ нових зм≥стовних курс≥в та технолог≥й в школ≥ вимагаЇ в≥д проф≥льних кафедр активноњ допомоги школам в зд≥йсненн≥ цього на практиц≥. ѕри цьому наш досв≥д св≥дчить про результативн≥сть такоњ практики, ¤к пошук спец≥альних установ фонд≥в, донорських орган≥зац≥й, ¤к≥ допомагають при запровадженн≥ таких курс≥в активно використовувати м≥жнародний досв≥д, сучасн≥ модел≥ навчально-виховного процесу, надають п≥дтримку п≥дручниками та навчальними пос≥бниками, рекомендованими м≥н≥стерством осв≥ти та науки.

¬елику допомогу нашим викладача надано по л≥н≥њ ¬сеукрањнськоњ асоц≥ац≥њ "Ќова доба", американо- европейсько- украњнського трансатлантичного проекту "ќсв≥та дл¤ демократ≥њ в ”крањн≥", канадського проекту "ƒемократична осв≥та", американськоњ програми IATP проекту IREX (завд¤ки йому при ≥нститут≥ створено в≥ртуальний центр з громад¤нськоњ осв≥ти з безкоштовним доступом до ≤нтернету), всеукрањнськоњ благод≥йноњ орган≥зац≥њ "¬чител≥ за демократ≥ю та партнерство". ¬икористанн¤ њх досв≥ду, методичноњ та трен≥нговоњ п≥дтримки активно спри¤ло реал≥зац≥њ тих напр¤мк≥в реформуванн¤ осв≥ти, ¤к≥ пов'¤зан≥ з формуванн¤м громад¤нськоњ св≥домост≥ школ¤р≥в та громад¤нськоњ культури. —ьогодн≥ в 40 навчальних закладах област≥ читаютьс¤ курси "ћи громад¤ни ”крањни", "√ромад¤нська осв≥та", "ѕрактичне право" (дл¤ пор≥вн¤нн¤, в минулому роц≥ це в≥дбувалос¤ т≥льки в одн≥й школ≥). “≥льки за серпень - жовтень 2002 р. 75 вчител≥в област≥ пройшли навчанн¤ на спец≥ал≥зованих трен≥нгах на баз≥ ≥нституту (проводились сертиф≥кованими тренерами), школ¤р≥ отримали близько 800 найнов≥тн≥ших п≥дручник≥в з цих курс≥в.

“а на сьогодн≥ реально ви¤вл¤Їтьс¤ недостатн≥сть тих результат≥в, що маЇмо дл¤ дос¤гненн¤ б≥льш активного запровадженн¤ цих курс≥в в навчальних закладах област≥. —аме тому ми вбачаЇмо великим резервом пошук грантовоњ п≥дтримки дл¤ проведенн¤ тематичних трен≥нг≥в нашими викладачами, що пройшли в≥дпов≥дну тренерську п≥дготовку (з в≥дпов≥дним методичним забезпеченн¤м њх учасник≥в). ƒуже хот≥лос¤ б, щоб наступного року к≥льк≥сть шк≥л, де активно читаютьс¤ чи тематично ≥ технолог≥чно використовуютьс¤ в позанавчальному процес≥ курси "√ромад¤нська осв≥та", "ƒемократична осв≥та", ћи- громад¤ни ”крањни", "ѕрактичне право" с¤гнула б до 15% в≥д загальноњ к≥лькост≥ навчальних заклад≥в.

3. Ќа нашу думку, на сьогодн≥ кафедри повинн≥ активн≥ше працювати в напр¤мку допомоги школам в пошуку нетрадиц≥йних джерел ф≥нансуванн¤, ≥ перш за все в використанн≥ можливостей донорських орган≥зац≥й, ¤к≥ надають осв≥т¤нськ≥ гранти. —аме тому наша кафедра плануЇ в наступному навчальному роц≥ окремий трен≥нг≥в блок по п≥дготовц≥ наших осв≥т¤н дл¤ участ≥ в грантових проектах **. Ѕо на сьогодн≥ в област≥ цей досв≥д, на нашу думку, використовуЇтьс¤ недостатньо. ≤ не тому, що у нас немаЇ ≥дей чи наробок, а тому що б≥льш≥сть потенц≥йних грантоотримувач≥в просто не знайом≥ з системою процедур та принцип≥в оформленн¤ документац≥њ. ƒо реч≥, по л≥н≥њ проекту "√армон≥¤" (—Ўј) г≥мназ≥¤-л≥нгв≥стики ≥ права " азка" (м. —уми) отримала грант на проведенн¤ конкурсу педагог≥чноњ майстерност≥ дл¤ студент≥в, випускник≥в педагог≥чних заклад≥в област≥, "«ростаЇмо разом", ¤кий зараз активно реал≥зуЇтьс¤.

4. ўе одним напр¤мком д≥¤льност≥, ¤кий диктуЇтьс¤ часом, ми вважаЇмо актив≥зац≥ю д≥¤льност≥ в м≥жкурсовий пер≥од. ƒуже хочетьс¤, щоб наш≥ лекц≥њ та трен≥нги не просто давали вчител¤м прив≥д дл¤ роздум≥в, а мали ≥ б≥льш≥ практичн≥ результати. ≤ перш за все, знаходили своЇ в≥дображенн¤ в шк≥льних проектах, науковими кер≥вниками ¤ких Ї наш≥ викладач≥. Ќаша мета - дати через традиц≥йн≥ друкован≥ виданн¤ та розм≥щенн¤ в ≤нтернет≥ ≥нформац≥ю про внесок вчител≥в, учн≥в, кер≥вних заклад≥в осв≥ти област≥ в зд≥сненн¤ реформи осв≥ти, допомогти вчител¤м та учн¤м активно за¤вити про себе, знайти однодумц≥в та партнер≥в в ≥нших рег≥онах та ≥нших державах. ƒл¤ напрацюванн¤ цього досв≥ду ми з лютого по травень плануЇмо сер≥ю вињзних трен≥нг≥в в м. Ўостка та м.  онотоп.

5. «вичайно, ми розум≥Їмо, що вс≥м нам потр≥бно адаптуватись до нових вимог часу. ≤ не все в≥дзразу виходить ≥ активно сприймаЇтьс¤. “а житт¤ ≥де уперед. ≤ та тенденц≥¤ розвитку осв≥ти, що запроваджуютьс¤ все нов≥ ≥ нов≥ шк≥льн≥ курси та зм≥стовн≥ блоки т≥льки актив≥зуЇ питанн¤ ефективност≥ використанн¤ навчального простору за умов пост≥йного зб≥льшенн¤ ≥нформац≥йного навантаженн¤ на кожний урок. ћи вс≥ повинн≥ зм≥нитись: ≥ св≥тогл¤дно, технолог≥чно, комун≥кативно, ≥ з точки зору того, що результатами нашоњ д≥¤льност≥ потр≥бн≥ бути так≥ сучасн≥ форми, ¤к проекти. ћи не планували цю статтю, ¤к зв≥т. ћи спробували под≥литись своњми думками та наробками. ≤ нас дуже ц≥кавить, що ¬» ѕ–ќ ÷≈ ƒ”ћј™“≈, ўќ ¬» Ќјћ ў≈ ѕ≤ƒ ј∆≈“≈. Ѕо нас це д≥йсно ц≥кавить.

_______________________________

** ¬ додатку надаю ≥нформац≥ю про донорськ≥ орган≥зац≥њ, що надають гранти.

ѕошук грант≥в через ≤нтернет: корисн≥ ресурси

http://www.ngoukraine.kiev.ua - ≥нформац≥йний сервер, створений за п≥дтримки Ѕританськоњ –ади у сп≥впрац≥ з м≥жнародним товариством донорських орган≥зац≥й. “ут можна знайти потужну базу даних Ќƒќ ”крањни, ≥нформац≥ю про грантов≥ програми, сем≥нари та конференц≥њ з питань розвитку громадського сектору.

http://www.ngonet.comint.net - "«апорожский региональный ресурсный центр дл¤ общественных организаций". ™ ≥нформац≥¤ про донорськ≥ орган≥зац≥њ, що д≥ють в ”крањн≥, а також про програми наукового та академ≥чного обм≥ну (дов≥дник "Scholarship Opportunities" - www.ngonet.comint.net/scholarships/ )

http://www.ncss.org - сайт Ќац≥ональноњ ради соц≥альних досл≥джень. ќкр≥м всього ≥ншого, NCSS такоЇ зд≥йснюЇ осв≥тн≥ проекти в ÷ентральн≥й та —х≥дн≥й ™вроп≥ та пропонуЇ гранти дл¤ кращих практичних ≥н≥ц≥атив.

http://www-mac.isf.ru/gen_info/index.html - International Science Foundation - програми дл¤ науковц≥в, спонсорован≥ ‘ондом —ороса

http://www.hanys.org/resource/links/grants.htm - —силки на сайти орган≥зац≥й, що надають гранти дл¤ медик≥в

http://www.fundsnetservices.com/int01.htm - Corporate Philanthropy International Grant Programs - —силки на р≥зн≥ фундац≥њ, що пропонують грантов≥ та благод≥йн≥ програми (напр., на The Reuter's Foundation, ¤ка пропонуЇ гранти дл¤ журнал≥ст≥в з крањн, що розвиваютьс¤).

http://www.srf.org/welcome_to_the_web_site_of_thesm.htm - —айт Smith Richardson Foundation, ¤ка пропонуЇ крупн≥ гранти дл¤ орган≥зац≥й; проф≥ль - досл≥дженн¤ в галуз≥ громадськоњ пол≥тики.

http://kumu.icsd.hawaii.gov/sfca/opportunities.html - The State Foundation on Culture and Arts Opportunities: ѕропонуютьс¤ р≥зноман≥тн≥ гранти дл¤ людей мистецтва, в тому числ≥ народноњ творчост≥ (короткий опис гранту ≥ ссилка на в≥дпов≥дний сайт).

http://imafoundation.homestead.com - International Music and Art Foundation

http://www.ned.org/grants/grants.html - National Endowment for Democracy Grants - support projects that promote political and economic freedom, a strong civil society, independent media, human rights and the rule of law. Worldwide.

http://www.cottonwoodfdn.org - Cottonwood Foundation - надаЇ гранти недержавним, неприбутковим, благод≥йним орган≥зац≥¤м еколог≥чного спр¤муванн¤.

http://www.irf.kiev.ua - ‘онд "¬≥дродженн¤"

http://www.irex.kiev.ua - IREX в ”крањн≥

http://www.britishcouncil.org.ua - Ѕританська –ада в ”крањн≥

http://www.worldbank.org - —в≥товий Ѕанк

http://www.ebrd.com - ™вропейський Ѕанк –еконструкц≥њ та –озвитку

http://www.unfoundation.org - United Nations Foundation

http://www.ipb.org - International Peace Bureau

http://www.fordfound.org - Ford Foundation

http://www.internationalscholarships.com - International Scholarships - найповн≥ша база даних про р≥зноман≥тн≥ можливост≥ ф≥нансуванн¤ навчанн¤ дл¤ м≥жнародних студент≥в

http://www.royalsoc.ac.uk/funding/index.html - гранти дл¤ досл≥дник≥в в≥д  орол≥вського “овариства (¬еликобритан≥¤)

http://www.daad.org - German Academic Exchange Service

http://wwics.si.edu/kennan/index.htm - Kennan Insitute - всесв≥тньов≥домий заклад, що займаЇтьс¤ досл≥дженн¤м ≥стор≥њ –ос≥њ та —–—–. ЌадаЇ гранти науковц¤м - фах≥вц¤м з в≥дпов≥дноњ тематики.

http://www.grantwriters.com/news.htm - ≥нформац≥¤ до роздум≥в тим, хто пише грантов≥ пропозиц≥њ

http://www.mindspring.com/~ajgrant/guide.htm - Grant Seekers Guide to the Internet

http://fdncenter.org - The Foundation Center. Ѕагато корисноњ ≥нформац≥њ про пошук ≥ написанн¤ грантових пропозиц≥й.

http://www.unl.edu/nepscor/writing.html - "Writing from the Winner's Circle" (a guide to preparing competitive grant proposals)

http://www.epa.gov/seahome/grants/src/msieopen.htm - free, online grant writing tutorial

http://www.uml.edu/College/Education/Faculty/lebaron/GRANTBEGIN/ - Beginning Grant Writing: An Educator's Guide

http://www.friendcalib.org/newsstand/f3grant.htm - "The Body, Heart and Soul of Grant Writing" (article)

http://www.uvm.edu/~reshmpg/improves.htm - "How to Improve Your Score When Submitting a Grant Proposal" (article)

http://members.dca.net/areid/proposal.htm - "A PRACTICAL GUIDE FOR WRITING PROPOSALS" (article)

http://www.uvm.edu/~reshmpg/miners~1.htm - "A GUIDE TO PROPOSAL PLANNING AND WRITING" (article)

http://www.cpb.org/grants/grantwriting.html - grantwriting tips from Corporation of Public Broadcasting

http://www.fundsnetservices.com/grantwri.htm - Fundraising and Grantwriting Resources

http://grants.nih.gov/grants/grant_tips.htm - National Institute of Health - Grant Writing Tips Sheet

http://www.proposalwriter.com/grants.html - Grants and Grant Writing Links and Resources

http://www.library.wisc.edu/libraries/Memorial/grants/proposal.htm - links to resources on proposal writing from Wisconsin University (includes links to academic grants writing)

÷ю ≥нформац≥ю п≥дготовано сп≥льно —умським рег≥ональним центром програми IATP проекту "IREX" та —умським в≥ртальним центром з громад¤нськоњ осв≥ти програми IATP проекту "IREX" (ф≥нансуютьс¤ Ѕюро у справах осв≥ти та культури ƒерждепартаменту —Ўј та адм≥н≥струЇтьс¤ IREX).Ќа головну—в≥т географ≥њ та туризму
Hosted by uCoz