ћед≥а центри в школ≥ ¤к один з шл¤х≥в розвитку людини сучасного ≤нформац≥йного сусп≥льстваƒл¤ осв≥т¤н –≥вненськоњ област≥ 2003 р≥к став пл≥дним на значн≥ под≥њ ≥ творчу сп≥впрацю. ўойно завершив свою роботу сем≥нар трен≥нг, присв¤чений питанн¤м структуризац≥њ ≥н≥ц≥ативного руху випускник≥в програм, спонсорованих ур¤дом —Ўј," Ћ≥дерство. ≤н≥ц≥ативн≥ групи випускник≥в ур¤дових програм —Ўј ≥ розвиток осв≥ти в ”крањн≥.", що в≥дбувс¤ 29-31 с≥чн¤ 2003, ¤к стартував новий проект "—творенн¤ ћед≥а ÷ентр≥в в школах м. –≥вне", а в кв≥тн≥ було в≥дкрито –≥вненський рег≥ональний ¬≥ртуальний ÷ентр в рамках програми IATP-4. —творенн¤ цього центру маЇ на мет≥ надати осв≥т¤нам м≥ста можлив≥сть використовувати сучасн≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ в осв≥тньому процес≥, обм≥нюватис¤ досв≥дом з≥ своњми колегами, сп≥лкуватис¤ з ними через ≤нтернет, брати участь у трен≥нгах, сем≥нарах та розширити коло тих, хто працюЇ у сфер≥ громад¤нськоњ осв≥ти.

–≥вненський ¬≥ртуальний ÷ентр активно включивс¤ у реал≥зац≥ю проекту "—творенн¤ ћед≥а ÷ентр≥в в школах м. –≥вне" ¤кий ф≥нансуЇтьс¤ Ѕюро в справах осв≥ти ≥ культури —Ўј, јмериканськими –адами з м≥жнародноњ осв≥ти за програмою грант≥в —пец≥альних ≤н≥ц≥атив (SSEP/SPI).

–≥вненщина, одна з небагатьох областей на ”крањн≥, може похвалитись високим р≥внем комп"ютер≥зац≥њ шк≥л, нав≥ть у с≥льськ≥й м≥сцевост≥. “а машина без людського фактору залишаЇтьс¤ розумною ≥грашкою. —ьогодн≥ вже очевидно, що викладач ¤кий веде зайн¤тт¤ за допомогою мультимед≥йного проектора, електронноњ дошки та комп'ютера, використовуЇ на уроц≥ та п≥д час п≥дготовки до нього, ресурси ≤нтернет, маЇ ¤к≥сн≥ переваги перед колегою ¤кий користуЇтьс¤ "крейд¤ною технолог≥Їю". ¬ихованн¤ учн≥в в школ≥ маЇ бути спр¤мовано на розвиток людини сучасного ≤нформац≥йного сусп≥льства, ≥ школа маЇ вчити користуватись необмеженим джерелом ≥нформац≥њ- ≤нтернетом, та принаймн≥, спробувати навчити дитину в≥др≥зн¤ти що Ї добре ≥ корисне в≥д злого. —учасний урок - це поЇднанн¤ традиц≥йних технолог≥й та нових ≥нформац≥йних джерел, ¤к≥ передбачають використанн¤ теле- та рад≥омовленн¤, пер≥одики, арх≥вних матер≥ал≥в тощо. ÷е використанн¤ додаткового матер≥алу, ¤кий в≥дпов≥дно можна знайти дл¤ р≥зних категор≥й учн≥в. ≤снуЇ 2 шл¤хи: 1) використанн¤ спец≥ально приготовлених програм навчанн¤, де передбачаютьс¤ матер≥али дл¤ р≥зних вид≥в мовленнЇвоњ д≥¤льност≥, також пропонуЇтьс¤ методика њх використанн¤; 2) самост≥йний в≥дб≥р окремого матер≥алу щодо конкретних ц≥лей навчанн¤. —аме знайомству з такими технолог≥¤ми та навчанн¤ користуванню ними ≥ було одн≥Їю з задач проекту "—творенн¤ ћед≥а ÷ентр≥в в школах м. –≥вне". јле веденн¤ такоњ технолог≥њ в осв≥тню д≥¤льн≥сть вимагаЇ не просто навчанн¤ педагог≥в, але й представл¤Ї собою комплексну науково-педагог≥чну, соц≥альну та орган≥зац≥йну проблему, в≥д р≥шенн¤ ¤коњ залежить ≥нтелектуальний потенц≥ал найближчого майбутнього. ќчевидно, щоб створити умови дл¤ орган≥зац≥њ роботи за такими технолог≥¤ми треба долучити державу, в даному випадку м≥сцев≥ управл≥нн¤ осв≥ти, ¤к це ≥ було в –≥вному. ƒругим важливим напр¤мком д≥¤льност≥ програми було створенн¤ шк≥льних веб-ресурс≥в в рамках ћед≥а центр≥в. що надали б можлив≥сть школам висв≥тлювати њх д≥¤льност≥ через сучасн≥ телекомун≥кац≥йн≥ засоби: започаткуванн¤ ≤нтернет видань та об'Їднанн¤ шк≥льних веб-стор≥нок в мережу ≥ включенн¤ њњ в украњнський ≤нтернет прост≥р. “ака д≥¤льн≥сть покликана спри¤ти актуал≥зац≥њ шк≥льного житт¤ колективу, соц≥олог≥зац≥њ учн≥вськоњ молод≥ та створенню позитивного ≥м≥джу шк≥л м. –≥вне в м≥сцевих громадах. ”сп≥ху у виконанн≥ цих завдань спри¤ла пл≥дна сп≥впрац¤ 8 шк≥л- учасниць проекту з IATP центром, –≥вненським ¬≥ртуальним ÷ентром, що розм≥стивс¤ на баз≥ «ќЎ є 15, –≥вненською ≥н≥ц≥ативною групою випускник≥в програм, спонсорованих ур¤дом —Ўј. ¬ рамках реал≥зац≥њ 6-м≥с¤чного проекту працювали "Ўкола молодого репортера", "Ўкола веб-дизайну". ”часники мали змогу сп≥лкуватис¤ з партнерами в ”крањн≥ ≥ за кордоном, беручи участь у чатах, он-лайнових конференц≥¤х та форумах. ѕартнерами проекту виступили так≥ орган≥зац≥њ, ¤к управл≥нн¤ осв≥ти м. –≥вне та управл≥нн¤ осв≥ти област≥, TESOL,  онсорц≥ум з питань демократизац≥њ осв≥ти, (ќгайо, —Ўј). ≤де¤ створенн¤ ћед≥а центр≥в була новою ≥ ще не мала аналог≥в в –≥вненськ≥й област≥. —творен≥ мед≥а центри залучили до роботи широке коло учн≥в, вчител≥в, батьк≥вськоњ громадськост≥.  ер≥вники центр≥в, 16 вчител≥в -учасник≥в проекту та 32 учн≥ були в≥д≥бран≥ на основ≥ поданих за¤вок у ход≥ в≥дкритого конкурсу. ѕрограма узагальнила досв≥д роботи р≥вненських шк≥л в галуз≥ розвитку шк≥льних прес-центр≥в: Ќ¬ќ є 12 ( лауреата ≤≤ ¬сеукрањнського фестивалю шк≥льноњ преси), ÷ентру ћ≥жнародних зв"¤зк≥в школи є 15, –≥вненського обласного ѕалацу ƒ≥тей та ћолод≥.

Ѕагато ц≥кавого було запропоновано –≥вненським ¬≥ртуальним ÷ентром. “ак, з ≥н≥ц≥ативи –¬÷ та завд¤ки участ≥ у програм≥ 26 вчител≥в –≥вного та област≥ познайомились з I'EARN та телекомун≥кац≥йними технолог≥¤ми п≥д час трен≥нгу Ќ≥ни ƒемент≥Ївськоњ ≥ ≤рини Ѕогуслав, що пройшов 13-14 травн¤ на баз≥ –≥вненського обласного ≥нституту п≥сл¤дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти. Ќа баз≥ ¬≥ртуального центру вчител≥ познайомитись з технолог≥¤ми чату, он-лайновоњ конференц≥њ, форуму. “ак вони з захватом брали участь у чатах мереж≥ √ромад¤нськоњ осв≥ти, один з ¤ких - "“р≥умф ≥ трагед≥¤ украњнського народу в роки ≤≤-њ св≥товоњ в≥йни" модерувала вчителька ∆итомирськоњ «ќЎ є36  отенко Ћюбов - лауреат ¬сеукрањнського конкурсу "¬читель року" в ном≥нац≥њ "≤стор≥¤", познайомились з програмою  ≥дл≥нк.

24 кв≥тн¤ 2003 року –≥вненський ¬≥ртуальний ÷ентр пров≥в он-лайнову конференц≥ю " ¬икористанн¤ мед≥а осв≥тн≥х технолог≥й в учбовому заклад≥ ¤к один з ефективних шл¤х≥в соц≥олог≥зац≥њ учн≥в". √рупа учасник≥в конференц≥њ навчилас¤ користуватис¤ системою „ј“ та ‘ќ–”ћ в ≤нтернет≥, що допоможе њм ≥ в подальших мережевих дискус≥¤х. „ат був проведений за допомогою сайту: http://iatp.org.ua/irchat5, а тематичн≥ матер≥али було прикр≥плено на http://iatp.org.ua/forum/myboard.php3?board=iatp.

3 липн¤ 2003 –≥вненський ¬÷ гостинно в≥дкрив двер≥ дл¤ 28 вчител≥в област≥, слухач≥в курс≥в при –≥вненському обласному ≥нститут≥ п≥сл¤дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти. —ем≥нар: " ћетодика використанн¤ телекомун≥кац≥йн≥ технолог≥й при вивченн≥ ≥ноземних мов на уроц≥ та в позаурочний час", п≥дготовлений дл¤ вчител≥в ≥ноземних мов, Ї лог≥чним продовженн¤м пл≥дноњ сп≥впрац≥ –¬÷ та –ќ≤ѕѕќ ¤к орган≥зац≥й партнер≥в. ¬ ход≥ сем≥нару учасники мали нагоду ознайомитись з роботою ¬÷/ IATP-4, њм були запропонован≥ елементи трен≥нгу з використанн¤ методики проектних роб≥т на прикладах участ≥ в м≥жнародних програмах  ≥дл≥нк, јйорн, запропоновано трен≥нги з орган≥зац≥њ пошуку ≥нформац≥њ в мереж≥ ≤нтернет. ”часники сем≥нару обговорили в рамках "круглого столу" досв≥д роботи в≥ртуальних клуб≥в за ≥нтересами ÷ентру ћ≥жнародних «в"¤зк≥в «ќЎ є 15, проект ”чн≥вська  онсультативна рада ¬÷. ¬чител≥ област≥ мали змогу ознайомитись з матер≥алами сем≥нару "¬ивченн¤ мови за допомогою комп"ютерних програм"що проходив у м.  ињв дл¤ випускник≥в програм осв≥тн≥х обм≥н≥в /ACCELS 29-30 травн¤ 2003 р. учасницею ¤кого була координатор –¬÷ ќлена ‘ранчук. ”чн≥, котр≥ на прот¤з≥ кв≥тн¤-червн¤ 2003 р.в≥дв≥дували Ўколу веб дизайну при –¬÷, продемонстрували учасникам сем≥нару своњ веб стор≥нки. ¬чител≥ област≥ мали нагоду д≥знатись про програму по створенню ћед≥а центр≥в в школах м. –≥вне, та про роль –¬÷ у њњ усп≥шному виконанн≥. Ќе обминули сем≥нар своЇю увагою ≥ «ћ≤- –≥вненський обласний телеканал –≥вне-1 п≥дготував в≥део репортаж, а журнал≥сти шк≥льних газет вз¤ли ≥нтерв"ю у присутн≥х про стан комп"ютер≥зац≥њ в м≥стах ≥ селах област≥.

ѕрограма "—творенн¤ ћед≥а центр≥в в школах м. –≥вне" буде мати своЇ продовженн¤ -так вир≥шили учасники заключноњ конференц≥њ п≥двод¤чи п≥дсумки та анал≥зуючи результати. Ќаступним кроком може бути проект по п≥дтримц≥ та розширенню створених ресурс≥в, а також "розкрутка" Web-ресурсу. ¬ планах –≥вненського ¬≥ртуального ÷ентру та –≥вненського обласного ѕалацу д≥тей та молод≥ Ї продовженн¤ роботи школи Web-дизайну дл¤ початк≥вц≥в. “епер плануЇтьс¤ звернути увагу на так≥ програми ¤к "ќснови Flash", ¤ка призначена дл¤ створенн¤ ≥нтерактивного зм≥сту Web-середовища, так ≥ любого ≥ншого цифрового середовища, ≥з властивост¤ми и без властивостей ≥нтерактивност≥:

CD-диск≥в,

ан≥мац≥њ,

пол≥граф≥њ,

образотворчого мистецтва,

дизайн в шоу-б≥знес≥ на телебаченн≥ ≥ тощо.

Ќаступний проект буде об'Їднувати вс≥ напрацюванн¤ ћед≥а центр≥в –≥вного, а також об'ЇднаЇ ус≥х, хто брав участь у цьому проект≥ , а також осв≥тн≥ заклади м≥ста та област≥ за њх бажанн¤м. ѕро це Ї вже домовлен≥сть про п≥дтримку з обласним управл≥нн¤м осв≥ти ≥ науки. ÷ей проект можна умовно назвати "—творенн¤ шк≥льних ≤нтернет майданчик≥в".

« технолог≥чноњ точки зору терм≥н "Ўк≥льний ≤нтернет майданчик" може бути визначена ¤к в≥дкрите, що маЇ вих≥д в ≤нтернет, середовище циркул¤ц≥њ ≥нформац≥йних поток≥в ≥ ф≥зичн≥ засоби забезпеченн¤ њњ функц≥онуванн¤, п≥дтримки та розвитку.

Ќа¤вн≥сть в школ≥ одного чи двох комп'ютер≥в, з орган≥зац≥Їю п≥дключенн¤ до ≤нтернету, до локальноњ мереж≥, вимагаЇ виконанн¤ функц≥й системного адм≥н≥стратора, але штатний розпис середньоњ школи, а в даному випадку ѕƒћ (де ми маЇмо п≥дключенн¤ до ≤нтернету 13 комп'ютер≥в та локальну мережу) такоњ посади не передбачаЇ. ¬ ѕƒћ так≥ функц≥њ виконуЇ лаборант (студент). ¬ школ≥ так≥ функц≥њ виконуЇ, ¤к правило, вчитель ≥нформатики, математики, ф≥зики, або другого предмету, не маючи, ¤к правило профес≥йноњ п≥дготовки.

ќтже, вит≥каЇ дек≥лька проблем.

—творенн¤ в кожн≥й школ≥ Ўк≥льноњ ≤нтернет майданчика з можлив≥стю виходу (по можливост≥ безкоштовно, дл¤ шк≥л ¤к≥ не можуть соб≥ це дозволити) в ≤нтернет.

ќб'Їднанн¤ таких ≤нтернет майданчик≥в (мед≥а-÷ентр≥в) в Їдину осв≥тню мережу.

Ќавчанн¤ педагог≥в використанн¤ ≤нтернет-технолог≥й: введенн¤ ¤к≥сного пошуку в ≤нтернет≥; використанн¤ необх≥дних програм дл¤ створенн¤ мультимед≥йних презентац≥й дл¤ викладанн¤ свого предмету.

¬веденн¤ в штатний розпис новоњ посади системного адм≥н≥стратора.

—творенн¤ програми навчанн¤: "—истемний адм≥н≥стратор шк≥льного ≤нтернет-майданчика". Ќавчальний курс повинен бути адресований дл¤ вчител≥в ≥нформатики (але не обов'¤зково) ¤к≥ мають вищу осв≥ту. ќсновне завданн¤ - забезпечити вчител¤, ¤кий обслуговуЇ один комп'ютер, або мережу, необх≥дними профес≥йними знанн¤ми у сфер≥ адм≥н≥струванн¤ TCP/IP мереж≥ на основ≥ MS Windows 2000. ÷ей курс повинен бути корисним ≥ кер≥вникам осв≥тн≥х установ ¤к≥ займаютьс¤ формуванн¤м ≥нформац≥йного середовища осв≥тньоњ установи.

ѕропозиц≥њ щодо розвитку проекту будуть подан≥ в управл≥нн¤ осв≥ти вс≥х р≥вн≥в ¤к р≥шенн¤ учасник≥в п≥дсумковоњ конференц≥њ проекту "—творенн¤ ћед≥а ÷ентр≥в в школах м. –≥вне". Ќа вересень м≥с¤ць орган≥затори проекту планують проведенн¤ чату дл¤ осв≥т¤н

≤ журнал≥ст≥в, про що буде пов≥домлено додатково.Ќа головну—в≥т географ≥њ та туризму
Hosted by uCoz