Я стверджуюсьЗміст програми:

Вступ.

Загальні положення.

Мета, основні завдання, зміст.

Основні розділи.

Девіз школи:

Шляхом розвитку пізнавай моральне та естетичне вчення, відчуй себе громадянином, самовдосконалюйся, щоб самореалізуватись.

Гімн школи:

Ми приходим сюди кожен день,

Пізнаємо, сумуєм, радієм.

Наша школа, як наше життя, -

І надія, і щастя, і мрія.

Непроста ця дорога, яка нас веде

До прекрасних часів майбуття,

І ми вдячні тобі, незабудемо ми

Нашу школу ніколи в житті.

В цей неповторний час

Незабудемо ми ніколи -

Школа з'єднала нас,

Наша рідна п'ятнадцята школа.

Скільки учнів було й вчителів,

І бажань, і думок, і натхнення.

Долі різні - щасливі й сумні -

Утворили прекрасне сплетіння.

Непроста ця дорога, яка нас веде

До прекрасних часів майбуття,

І ми вдячні тобі, незабудемо ми

Нашу школу ніколи в житті.

В цей неповторний час

Незабудемо ми ніколи -

Школа з'єднала нас,

Наша рідна п'ятнадцята школа

I. Вступ.

Програма "Я стверджуюсь", є програмою, створеною у відповідності з державною Концепцією громадянського виховання, міською програмою "Я - громадянин України", скерованою на становлення особистості в умовах розвитку Української державності.

Основною метою програми є формування у молодого покоління почуття патріотизму, свідомого ставлення до надбань демократії, що розвивається, відчуття належності до Європейської та світової спільноти.

Програма починає діяти у ЗНЗ №15 м. Рівного з першого вересня 2003 року.

Протягом дії програми можливі зміни та доповнення.

Автор - заступник директора з навчально - виховної роботи ЗНЗ №15 - Верхова Ірина Павлівна.

II. Загальні положення.

Процес державотворення та розбудови суверенної України вимагає нових підходів до виховання молодого покоління. Школа покликана виконати соціальне замовлення держави: виховати громадянина-патріота, озброєного правовими знаннями, який знає історію своєї батьківщини, інтелектуально та духовно розвинену особистість, здатну докласти всіх зусиль до розбудови нашої держави. Саме тому авторська програма "Я стверджуюсь" базується на концепції громадянського виховання та міській програмі "Я - громадянин України", які передбачають. Що теоретико-метедологічною основою громадянського виховання школяра є:

Концепція державотворення в Україні, оновлення, демократизація та гуманізація всіх сфер соціально-економічного, політичного, культурного життя суспільства;

Теоретичні праці філософів, педагогів минулого та сучасності;

Державно-нормативні документи в галузі освіти про необхідність розвитку творчої особистості, людини-гуманіста, громадянина-патріота.

Виховний процес передбачає базування на державній політиці в галузі освіти з урахуванням морально-етичних, національних та загальнолюдських цінностей, спрямовується на розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової, психічної, духовної сфер особистості. Це вимагає використання нових прогресивних технологій, системно-цільового планування, і саме цьому покликана сприяти запропонована програма.

III. Мета, основні завдання і зміст програми.

Головна мета школи - постійно розвивати дітей. Готувати до постійного життя у соціумі, поповнювати розумовий потенціал країни. Відповідно до неї навчально-виховний процес спрямований на виховання громадянина, покликаного усвідомлювати себе часткою своєї родини, школи, міста, держави, всесвіту, здатного, спираючись на досвід попередніх поколінь, розбудовувати суверенну Україну, маючи при цьому високий рівень інтелекту, правової, екологічної культури, гарно володіючи державною мовою, толерантно ставитись до культур інших народів, які проживають в Україні.

Головними завдання навчально - виховного процесу є:

Створення відповідного середовища, яке б сприяло успішному здійсненню виховання.

Побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості, сприяє підвищенню рівня громадянського виховання.

Допомога учням пізнати моральне та естетичне вчення відчути себе громадянином, самовдосконалюватись, щоб самореалізуватись.

Розвиток інтелектуальної сфери.

Формування правової та національної свідомості, оволодіння державною мовою, знання і виконання Конституції.

Вивчення основних положень Декларації прав людини та Конвенції про права дитини.

Вироблення свідомого ставлення до праці, науки, символів, які оточують людей.

Впровадження активних форм і видів діяльності школяра.

Зближення сімейного та шкільного виховання.

Науково-педагогічні та психологічні принципи здійснення виховного процесу.

Мета та завдання громадянського виховання виходять із

загальнопедагогічних та психологічних принципів, які відображають сучасний

рінень розвитку в Україні.

Принцип науковості, який означає побудову освіти і виховання на об'єктивно-істинних знаннях вивчення найбільших вагомих наукових досягнень у тій чи іншій галузі наукового пізнання, здобуття знань, вмінь, навичок, які створюють передумови для професійного самовизначення школяра відповідно до його здібностей, інтересів, потреб і на цій основі виховання особистості школяра як людини, громадянина, патріота Україна.

Принцип природо відповідності, який дає можливість поставити особистість школяра в центр уваги школи, забезпечити умови дня творчого її розвитку та психологічного комфорту;

Принцип естетизації виховуючого середовища, який передбачає створення такої естетики інфраструктури школи, що забезпечує розвиток благородних почуттів, відносин і поведінки особистості школяра;

Принцип демократизації, який передбачає співробітництво, співтворчість і співдіяльність педагогів і учнів, повагу до суверенітету особистості школяра

Принцип пріоритету проблемно-ровивальної освіти та творчої діяльності учнів,

який забезпечує розвиток інтелектуальної, сенсорно-моторної, емоційно-вольової та психічної сфери особистості;

Принцип добровільності, що передбачає право вибору кожного в забезпеченні потреб у самореалізації; духовному самовдосконаленні, громадянської діяльності засобами навчальної та позанавчальної діяльності;

Принцип відкритості освіти і виховання, який передбачає постійний розвиток, варіативність змісту, форм і методів життєдіяльності учнівського колективу, системно-цільове проектування виховуючих відносин. самооновлення та саморегуляцію;

Принцип психологізації навчально-виховного процесу, який передбачає оволодіння кожним педагогом технологією діагностики і психодіагностики рівня розвитку і вихованості особистості школяра, корекції виховного процесу;

Принцип гармонізації сімсйно-шкільного виховання, який забезпечує єдність педагогічних вимог у розвитку особистого " я" учня школи.

IV. Основні розділи.

1 Розділ. "Я частка моєї сім'ї, родини"

Розрахований на вік учнів 1-3 класів.

Мета:

Допомогти дитині усвідомити себе часткою родини, навчити дорожити і гордитися своєю сім'єю, вкладом кожного її члена у розвиток нашої країни; формувати духовну єдність поколінь.

Програмні тези:

Історія, територія, мова, віра, звичаї, традиції.

Напрямки роботи:

Моя родина і мій дім (Будинок)

Вулиця де я народився.

Парк, сквер де я гуляю.

Друзі мої молодші.

Професія моєї мами, тата, бабусі, дідуся.

Генеалогічне дерево.

Моя родина і осередки культури.

Доля моєї родини в долі України.

Хобі членів родини.

Що мені дала моя сім'я.

Улюблена книжка(тварина, рослина, місце відпочинку) моєї сім'ї.

Книжкові виставки "Вчися бути здоровим".

Спортивні свята "Веселі старти", "Тато, мама, я - спортивна сім'я"

Види діяльності:

Родинні свята(Представлення улюбленої тварини, рослини, місця відпочинку, фільму..., свято матері, батька, родини).

Книга добрих справ класу.

Виховні години.

Ранки.

Індивідуальна творча робота.

Відвідування театрів, виставок, екскурсії.

Виставки сімейних реліквій, тематичних альбомів("Літній відпочинок, сімейні свята..." )

2 Розділ. Я учень своєї школи.

Розрахований на вік учнів 4 -5 класів.

Мета:

Вивчати історію свого навчального закладу, прищеплювати почуття гордості за школу, її випускників, усвідомлювати свою значимість у долі школи; виховувати почуття патріотизму.

Програмні тези:

Історія створення школи.

Символіка.

Господарська культура.

Напрямки роботи:

Моя перша вчителька.

Історія школи.

Мій внесок у розвиток школи.

Досягнення випускників школи.

Вчителі - ветерани.

Історія вулиці на якій розташована школа.

Район школи.

Мої улюблені вчителі.

Шкільні вчительські династії.

Шкільні учнівські династії.

Шкільне життя.

Приміщення де я навчаюсь(історія будови, заснування школи).

Гордість школи.

Види діяльності:

Пошукова робота.

Вивчення шкільної символіки(герб, гімн, девіз)

Оформлення класних та заповнення шкільних альбомів.

Виховні години.

Участь у підготовці і проведені загально шкільних свят.

Екскурсії у музей школи.

Що? Де? Коли? (З історії школи)

Участь у шкільних гуртках.

Озеленення школи і її території.

Конкурс вазонів, вирощених учнями для школи.

Трудові десанти.

Робота над поповненням фондів музею школи.

Підготовка екскурсоводів музею школи.

Конкурси малюнків "Курінню - НІ."

3 Розділ. Я рівнянин.

Розрахований на учнів 6-7 класів.

Мета:

Розвивати почуття патріотизму, гордості за своє місто, навчити робити вагомий вклад у його розвиток.

Програмні тези:

Історія.

Територія.

Символіка.

Господарська культура.

Етнографія.

Освітянська культура.

Напрямки роботи:

Моя сім'я, я і історія нашого поселення у м. Рівне

Пам'ятні місця нашого міста.

Мої улюблені куточки Рівного.

Місця, де люблять бувати батьки.

Потребують захисту...(екологія)

Осередки науки і культури.

Табу(що заборонено(право, екологія)).

Осередки здоров'я.

Вулиця по якій я йду до школи, на якій розташована школа.

Історичні місця Рівного: замок, церкви, найстаріші будинки, цвинтарі, парк ім.. Т.Г.Шевченка, гідро, - дендро, - зоопарки, озеро, річка, галереї, театри, ВНЗ тощо.

Видатні люди що побували у Рівному

Літописні згадки про Рівне.

Видатні сучасникі.

Види діяльності:

Краезнавчо-туристична робота(райони міста, вулиці старого міста...).

Екскурсії історичними місцями рівного та області.

Аукціони знань(з історії міста)

Виховні години.

Вивчення міської символіки(герб прапор)

Збирання спогадів корінних рівнян.

Оформлення фото - ,письмових документів "Моє місто від Вітовта до сьогодення.".

Вивчення осередків науки, культури, спорту Рівного.

Інформаційно-тематичні лінійки.

Свята(спортивні, культурні тощо.).

Зустрічі з майстрами спорту Рівненщини

4 Розділ. Я громадянин України.

Розраховано на вік учнів 8-9 класів.

Мета:

Формувати громадянську позицію, національну свідомість, політичну та правову культуру; виховувати свідомого громадянина., патріота, який усвідомлює взаємозв'язок між ідеями індивідуальної свободи, прав людини та її громадянською відповідальністю, виховувати повагу до Конституції України і державної мови; розвивати критичне мислення.

Програмні тези:

Права та обов'язки громадянина.

Роблю місто кращим.

Роблю школу краще.

Вивчення діяльності видатних українців, історії держави, обрання професії необхідної державі.

Законослухняний громадянин, захисник вітчизни.

Удосконалення державного устрою країни, сприяння її розвитку.

Чесне виконання обов'язків.

Знання і дотримання законів своєї держави.

Правозахисна робота(дисиденти), Український Національний Конгрес, героїчне минуле країни.

Захист вітчизни.

Толерантне ставлення до громадян різних національностей

Економічна освіта ("Я споживач")

Бережливе ставлення до природи

Участь у шкільному та міському учнівському самоврядуванні.

Вивчення та пропаганда надбань культури та науки своєї країни.

Що я знаю про податки.

Види діяльності:

Заочні мандрівки містами України.

Співпраця з РММО "Русич".

Участь у двомісячнику "Співучасть у долі дитини".

Організація фотовиставок "Діти вулиці"

Вони потребують допомоги.

Допомога дитячому будинку, будинку малютки.

Вивчення та дослідження невідомих сторінок з історії України.(Голодомор, діяльність УПА тощо.)

Вивчення Конституції, Конвенції про права дитини.

Участь у факультативах з права, екології.

Відвідування осередків культури(театри, філармонія, фотогалерея)

Журнал-естафета цікавих краєзнавчих досліджень.

Уроки мужності.

Зустрічі з ветеранами ІІ Світової та локальних війн, УПА.

Години спілкування "Говоримо українською"

Дебати з правових питань("Цензура засобів масової інформації аморальна", "Дитяча проституція").

Проведення "брейн-рингів", "Суд пам'яті", віртуальних ігор, "Чарівна регата", "Слабка ланка", "Перший мільйон"

Співпраця з позашкільними закладами, відділом у справах сім'ї та молоді, центром "Жінка для жінки"

Участь у Всеукраїнських конкурсах творчих робіт, МАН

Уроки "Діти мають право на любов та піклування"

Інформаційно-тематичні лінійки.

Виховні години.

Зустрічі з правоохоронцями.

Випуск газет, бюлетнів.

Проведення тренінгів щодо профілактики негативних явищ у суспільстві.

Зустрічі з психологами, лікарями

Декадники патріотичного, правового, екологічного та національно-патріотичного виховання.

Презентація професій.

Молодіжні акції "За здоровий спосіб життя"

5 Розділ. Я представник європейської та світової спільноти.

Розрахована на учнів 10-12 класів.

Мета:

Вчити спілкуватися з демократичними інститутами, органами влади, бути обізнаним з засобами соціального захисту, усвідомлювати та відстоювати особисту позицію; формувати толерантне ставлення до культур і традицій інших народів, виховувати негативне ставлення до будь-яких форм насильства.

Програмні тези:

Українці як європейська нація

Україна серед інших держав світу.

Українська мова серед інших слов'янських та світових мов.

Міжнародні зустрічі, фестивалі, конкурси, програми обміну учнів.

Вивчення культурних надбань:

найближчих сусідів Європейців,

провідних країн Європи

найбільших краї світу.

Робота з вивчення правової освіти

країн Європи

провідних країн світу

Екологічна культура

країн Європи

провідних країн світу

Критичне ставлення до ЗМІ

Я споживач

Я і реклама

Місце моєї держави

у Європейському домі

серед інших країн світу

Я спілкуюсь з громадянами

країн Європи

країн світу

Я вчуся терпимості

Історія моєї країни та тлі європейської та всесвітньої історії

Я майбутній виборець

Моя громадянська позиція.

Види діяльності:

Виховні години

Учнівське самоврядування

Дебат-клуб

Клуб віртуальних ігор.

Співпраця з РММО "Русич".

Запровадження курсів іноземною мовою(екологія, бізнес, економіка).

Клуб міжнародних зв'язків.

Години спілкування "Українська діаспора" тощо.

Круглі столи.

Анкетування, тренінги "Я і мої ровесники в світі - за здоровий спосіб життя"

Зустрічі з представниками міжнародних делегацій.

Спілкування з однолітками через Інтернет.

Створення Інтернет сайту школи, вчителів, найкращих учнів.

Регіональна комп'ютерна школа.

Співпраця з ВНЗ.

Участь у міжнародних культурних та спортивних святах.

Благодійні акції, марафони.

Захист наукових проектів.

Проведення днів Захисту прав дітей(1 грудня), людей похилого віку, Міжнародного дня здоров'я, днів Інвалідів.

6 Розділ. Візьмемось разом, друзі, всі за руки.

Загальношкільні заходи .

Свято першого дзвоника.

День працівників освіти.

Конкурс української патріотично маршової пісні "Червона калина"

День Української писемності(9 листопада).

День Збройних Сил України(6 грудня).

Різдвяно-новорічні свята.

День відкритих дверей для випускників.

Свято жіноцтва.

Пасхальні свята.

День перемоги.

День матері.

День слов'янської писемності(24 травня).

Свято останнього дзвоника.

Благодійні акції.

Збір овочів для лікарень та малозабезпечених(вересень-жовтень 1-12 класи.)

Збір речей та консервацій для будинку Малютки та дитячого будинку(до 19 грудня 1-12 класи).

Збір солодощів та санітарно-гігієнічних товарів для сиріт, ветеранів та дитячого будинку(до Пасхальних свят 1-12 класи).

Благодійні концерти.

Трудові десанти.

Прибирання території, клумб, робота в парку ім.. Т.Г. Шевченка (березень-листопад 1-12 класи).

Участь у загальноміських заходах.

Міській конкурс "Червона калина"

Спортивні змагання.

Конкурси художньої самодіяльності, творів, малюнків.

Інтелектуальні ігри.

Змагання дружин юних пожежників, ЮЇР.

Висновки:

Шляхи реалізації авторської програми виховання учнів ЗНЗ №15 "Я стверджуюсь"

На основі творчого опрацювання програми виховники школи розробляють:

а) творчі плани класних керівників у відповідності до розділу програми, розрахованої на певний вік дітей.

б) творчий план педагога - організатора з урахуванням основних напрямків роботи.

в) творчий план психолога ,розрахований на допомогу у реалізації програми.

г) адміністрація школи сприяє відкриттю гуртків, клубів, секцій, спрямованих на реалізацію розділів програми.

д) план виховної роботи школи складається з урахуванням всіх розділів даної програми.

З метою активізації роботи над програмою оголошується конкурс:

на кращий план виховної роботи класного керівника за паралелями

на кращу виховну годину за паралелями(розробка здається у письмовій формі).

кращого класного керівникаНа головнуСвіт географії та туризму
Hosted by uCoz