ƒуховний розвиток особистост≥ в навчальних закладах нового типуќдним ≥з першочергових завдань сучасноњ педагог≥чноњ науки й практики Ї посиленн¤ уваги до спец≥альних досл≥джень, присв¤чених проблемам вихованн¤ духовност≥ у п≥дростаючих покол≥нь.

√остра соц≥альна необх≥дн≥сть розробки сучасноњ концепц≥њ духовного розвитку особистост≥ обумовлюЇтьс¤ фундаментальними зм≥нами в зм≥ст≥ ≥ структур≥ соц≥окультурного бутт¤, переоц≥нкою ц≥нностей, що нам≥чаЇтьс¤ поворотом сусп≥льства до цив≥л≥зованого св≥ту. ѕо сут≥ справи переосмисленню п≥ддаЇтьс¤ методолог≥чна парадигма педагог≥чноњ теор≥њ ≥ практики формуванн¤ духовност≥.  онцептуальн≥ засади духовного розвитку особистост≥ в навчальних закладах нового типу потребують в≥дмови в≥д звичних стереотип≥в.

” цей час, коли в держав≥ триваЇ процес переосмисленн¤ житт¤, формуЇтьс¤ нове педагог≥чне баченн¤ осв≥ти, навчанн¤ та вихованн¤ спр¤мовуютьс¤ на утвердженн¤ новоњ системи духовних ц≥нностей, серед ¤ких найвищою Ї Ћюдина. ”с≥ зазначен≥ процеси та зм≥ни в житт≥ сусп≥льства т≥сно пов'¤зан≥ з реформуванн¤м осв≥ти, ¤ке проводитьс¤ в ”крањн≥ на державному р≥вн≥ ≥, у свою чергу, спонукаЇ педагог≥чних прац≥вник≥в до пошуку й впровадженн¤ нових педагог≥чних технолог≥й, ефективного впровадженн¤ њх у навчально-виховний процес. ƒуховна культури особистост≥ базуЇтьс¤ на ≥дењ Їдност≥, ц≥л≥сност≥ сучасного св≥ту, Їдност≥ природного, соц≥ального й духовного середовища проживанн¤ людини, ≥сторико-культурних традиц≥¤х.

¬изначивши за мету п≥дготовку майбутньоњ генерац≥њ ≥нтел≥генц≥њ, управл≥нськоњ ел≥ти, формуванн¤ творчоњ особистост≥, в≥льноњ, в≥дпов≥дальноњ перед собою й сусп≥льством та здатноњ жити в умовах середовища, що зм≥нюЇтьс¤, педагоги Ћуганського обласного комунального л≥цею є 3 перебувають у пост≥йному творчому пошуку шл¤х≥в до духовного розвитку л≥цењст≥в. ƒуховн≥сть ми визначаЇмо ¤к гармон≥йну Їдн≥сть морального, естетичного, ≥нтелектуального ≥ емоц≥йного компонент≥в розвитку особистост≥. « ц≥Їю метою ведетьс¤ пошук методичних прийом≥в, ¤к≥ б дозволили л≥цењстам оволод≥ти практичними навичками й ум≥нн¤ми розкрити можливост≥ њхнього розуму та псих≥ки, в≥дкрити шл¤х до досл≥дженн¤ власноњ душ≥, визначенн¤ очевидних ≥ прихованих зд≥бностей.

ќдним ≥з першочергових завдань осв≥ти Ї посиленн¤ уваги до проблем морального та духовного вихованн¤ п≥дростаючого покол≥нн¤.

« ц≥Їю метою в 1998 роц≥ п≥д кер≥вництвом доктора педагог≥чних наук, професора, члена-кореспондента јѕЌ ”крањни, зав≥дувача кафедри педагог≥ки Ћуганського державного педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка √алини ѕавл≥вни Ўевченко на баз≥ Ћуганського обласного л≥цею є3 було створено експериментальний майданчик кафедри педагог≥ки з проблем формуванн¤ духовноњ культури учн≥вськоњ молод≥.

–обота цього майданчика спр¤мована на виконанн¤ таких завдань:

формуванн¤ особистост≥ - патр≥ота ”крањни;

вихованн¤ особистост≥ демократичного св≥тогл¤ду й культури;

забезпеченн¤ умов дл¤ самореал≥зац≥њ особистост≥ в≥дпов≥дно до њњ зд≥бностей, сусп≥льних та власних ≥нтерес≥в;

створенн¤ й розвиток ц≥нностей громад¤нського сусп≥льства;

розробка виховних програм, спр¤мованих на формуванн¤ духовноњ культури особистост≥.

¬раховуючи вище зазначене, були визначен≥ завданн¤ л≥цею на сучасному етап≥ його ≥снуванн¤ - допомогти становленню людини, забезпечити умови дл¤ пост≥йноњ прац≥ душ≥, ¤ка Ї особистим осмисленн¤м себе, своЇњ с≥м'њ, свого народу, держави, людства. —аме прац¤ душ≥ покликана спри¤ти зародженню й про¤ву сов≥ст≥, особистоњ в≥дпов≥дальност≥ за власну долю, долю близьких ≥ незнайомих людей. ѕедагоги повинн≥ навчити д≥тей моделювати духовний досв≥д, усв≥домлювати, що ж це таке - "я".

ƒуховна д≥¤льн≥сть учн¤ нерозривна з д≥¤льн≥стю творчою. « цього ми виходили, обираючи Їдину методичну тему л≥цею: оволод≥нн¤ ефективними педагог≥чними технолог≥¤ми й формуванн¤ системи д≥агностики творчих можливостей ≥ розвитку особистост≥ учн≥в ≥ вчител≥в.

–озвиток духовност≥ особистост≥ неможливий без адекватно сформованоњ самооц≥нки, потреби в саморозвитку, продуктивного м≥жособист≥сного сп≥лкуванн¤ у в≥дпов≥дност≥ з власними духовними потребами. « метою задоволенн¤ потреб особистост≥ в п≥знанн≥ свого внутр≥шнього св≥ту психолог≥чною службою л≥цею розробл¤Їтьс¤ пос≥бник дл¤ учн≥в л≥цею з питань самовдосконаленн¤, саморозвитку.

ќсоблива увага в л≥цењ прид≥л¤Їтьс¤ пошуку обдарованих учн≥в, створенню умов дл¤ розвитку њхн≥х зд≥бностей. ” л≥цењ усп≥шно реал≥зуЇтьс¤ програма "ќбдарован≥ д≥ти". ƒл¤ п≥двищенн¤ психолого-педагог≥чноњ компетентност≥ вчител≥в готуютьс¤ методичн≥ рекомендац≥њ щодо роботи з обдарованою молоддю в умовах л≥цею-≥нтернату. ” цьому пос≥бнику представлено характеристику п≥знавальноњ сфери учн≥в та њх в≥кових особливостей, а також анал≥з м≥жособист≥сних стосунк≥в з наданн¤м рекомендац≥й щодо конкретних ситуац≥й.

√уманне ставленн¤ до особистост≥ можливе тод≥, коли визнають та поважають ус≥ засоби самовдосконаленн¤ людини. —усп≥льству потр≥бн≥ люди з р≥зноман≥тними талантами. “ому л≥цей вишукуЇ можливост≥ дл¤ створенн¤ ст≥лькох творчих об'Їднань, ск≥льки потр≥бно, щоб кожний учень зм≥г найти своЇ м≥сце. ќбов'¤зковою умовою Ї право зм≥нювати об'Їднанн¤ з метою знайти справу, ¤ка знаходитьс¤ у в≥дпов≥дност≥ до зд≥бностей л≥цењста.

Ќаш≥ л≥цењсти мають можлив≥сть дл¤ всеб≥чного розвитку свого творчого обдаруванн¤. «б≥рка "—в≥т очима розуму й серц¤", де вм≥щен≥ в≥рш≥, опов≥данн¤, твори-есе, малюнки учн≥в л≥цею, засв≥дчуЇ ви¤в њхн≥х зд≥бностей ≥ захоплень, творчого сприйн¤тт¤ св≥ту, багатство художн≥х образ≥в, через ¤к≥ вони в≥дображають навколишн≥й св≥т. «окрема, ¤скравими образами наповнен≥ в≥рш≥ талановитоњ поетеси, л≥цењстки ƒавиденко ¬≥ктор≥њ. ¬она не у¤вл¤Ї свого житт¤ без поез≥њ, малюванн¤ й сп≥в≥в. Ќавколишн≥й св≥т в≥дтворюЇ в самобутн≥х л≥тературних творах. ѕройшовши через њњ серце, поетичн≥ р¤дки стають особливо теплими. —воЇ баченн¤ св≥ту передаЇ д≥вчина у своњх поетичних ≥ прозових творах:

Ћетить до мене сизий птах натхнень Е

¬ душ≥ моњй в≥н рад≥стю лунаЇ,

Ѕринчить, дзвенить у велич≥ п≥сень

≤ стоголосо в серц≥ завмираЇ.

јле чомусь так важко на душ≥,

≤ б≥ль жалю у глибин≥ палаЇ

≤ все здаЇтьс¤, н≥би ув≥ сн≥,

“им сизокрилим птахом ¤ л≥таю.

Ћ≥цей даЇ можлив≥сть кожному учнев≥ не т≥льки ви¤вити, а й всеб≥чно розвинути своњ зд≥бност≥. —аме п≥д час навчанн¤ в ньому ви¤вили своЇ музичне обдаруванн¤ —тремоухов ѕ., ‘ом≥н ѕ., ЅучнЇв ћ., ¤к≥ тепер з усп≥хом виступають у склад≥ ансамблю "Ћугар≥" Ћуганськоњ академ≥њ внутр≥шн≥х справ ћ¬— ≥мен≥ 10-р≥чч¤ незалежност≥ ”крањни.

” рамках програми соц≥ал≥зац≥њ особистост≥, ¤ка спр¤мована на вихованн¤ ≥н≥ц≥ативност≥, самосв≥домост≥ л≥цењст≥в, формуванн¤ л≥дерських зд≥бностей, креативного мисленн¤, вм≥нн¤ розв'¤зувати проблеми. ¬ л≥цењ ведетьс¤ робота дискус≥йного клубу "јльтернатива", працюЇ клуб "Ўкола л≥дер≥в".

—туп≥нь сформованост≥ духовних, моральних, громад¤нських ¤костей учн≥в ви¤вл¤Їтьс¤ через њхню св≥дому участь у розробц≥ та захист≥ р≥зноман≥тних соц≥альних проект≥в.

—ьогодн≥ ”крањна стоњть на шл¤ху розбудови правовоњ держави, основним принципом ¤коњ Ї: "ƒержава дл¤ людини, а не людина дл¤ держави". ћаксимальне дотриманн¤ прав людини - це своЇр≥дний стандарт демократичних засад сусп≥льства. ћолод≥ громад¤ни ”крањни потребують особливоњ охорони й п≥клуванн¤, включаючи належний правовий захист. “ому актуальною була розробка соц≥ального проекту "«ахист прав молодих громад¤н ”крањни (в умовах навчальних заклад≥в ≥нновац≥йного типу)", участь у ¤к≥й п≥дтвердила високий р≥вень громад¤нськоњ зр≥лост≥ й правовоњ св≥домост≥ учн≥в л≥цею.

ќдним ≥з пров≥дних завдань виховноњ д≥¤льност≥ Ї формуванн¤ духовност≥ та моральних ¤костей учн≥в через св≥тогл¤днокульторолог≥чний п≥дх≥д. “ому в педагог≥чному процес≥ зад≥¤н≥ вс≥ можлив≥ джерела духовного розвитку - наука, мистецтво, ф≥лософ≥¤, рел≥г≥¤, реальна д≥йсн≥сть. ƒл¤ реал≥зац≥њ цього завданн¤ д≥Ї "ѕрограма морального вихованн¤", ¤ка складаЇтьс¤ з таких стрижневих тем: "” гармон≥њ з природою", "≤сторична дол¤ ”крањни - мо¤ дол¤", "∆ити в злагод≥ з людьми", "—амоп≥знанн¤ - шл¤х до самовдосконаленн¤".

ƒл¤ розробки оптимальноњ програми духовного розвитку л≥цењста кр≥м зазначених базових компонент≥в у структуру зм≥сту ц≥л≥сного педагог≥чного процесу, спр¤мованого на формуванн¤ духовност≥, мають входити також так≥ компоненти ¤к д≥агностичний, ≥нформац≥йний ≥ повед≥нковий (д≥¤льн≥сно-регул¤тивний).

ѕерший припускаЇ на¤вн≥сть необх≥дного ≥ достатнього (за обс¤гом ≥ вал≥дн≥стю) ≥нструментар≥ю дл¤ д≥агностики особист≥сних ¤костей (базових щодо розвитку духовност≥) учн≥в шк≥л нового типу.

ƒругий компонент припускаЇ на¤вн≥сть обов'¤зкового ≥ необх≥дного обс¤гу психолого-педагог≥чноњ ≥ предметно-проф≥льноњ ≥нформац≥њ, завд¤ки чому забезпечуЇтьс¤ розвиток духовност≥.

“рет≥й компонент припускаЇ на¤вн≥сть психолого-педагог≥чних умов дл¤ розвитку духовност≥, що спр¤мован≥ на самореал≥зац≥ю ≥ самовираженн¤ особистост≥ що навчаЇтьс¤. ÷ей компонент забезпечуЇ переведенн¤ (≥ перех≥д) ≥нформативно-зм≥стовного (зовн≥шнього) в ≥ндив≥дуально-значиме (внутр≥шнЇ).

ќновлена концепц≥¤ розвитку духовност≥ учн≥вськоњ молод≥ повинна обов'¤зково враховувати њњ гуман≥тарний, соц≥альний, нац≥ональний, акс≥олог≥чний, комун≥кативний та технолог≥чний аспекти.

Ћ≥цей Ї своЇр≥дною школою творчого розвитку людини, њњ п≥дготовки до р≥зних вид≥в д≥¤льност≥. ќсновним завданн¤м виховноњ роботи в л≥цењ Ї формуванн¤ особистост≥, ¤ка в процес≥ розвитку набуваЇ зд≥бност≥ самост≥йно будувати св≥й вар≥ант житт¤, дати можлив≥сть та створити умови дл¤ ≥ндив≥дуального вибору образу житт¤, навчити вихованц¤ робити св≥й виб≥р та знаходити засоби його реал≥зац≥њ.

—аме з ц≥Їю метою досв≥дченими педагогами л≥цею розроблено та реал≥зуЇтьс¤ р¤д виховних програм, завд¤ки ¤ким дос¤гаЇтьс¤ результат формуванн¤ модел≥ випускника багатопроф≥льного л≥цею:

ѕрограма роботи з учн¤ми ≤ курсу "ѕопереду ц≥ле житт¤"

ѕрограма роботи з учн¤ми ≤≤ курсу "—тарт у науку"

ѕрограма роботи з учн¤ми ≤≤≤ курсу "я - нос≥й ¤костей людини ’’≤ стол≥тт¤"

ѕрограма соц≥ал≥зац≥њ особистост≥ "Ўкола л≥дер≥в"

ѕрограма "ќбдарован≥ д≥ти"

ѕрограма "«доров'¤"

—ьогодн≥ ≥снуЇ гостра потреба в пошуку нових смислових визначень найголовн≥ших пон¤ть ≥ ц≥нностей, ¤к≥ надають людському життю сенс та спр¤муванн¤ до правди, краси ≥ добра. Ќа жаль, гуман≥стичн≥ в≥дносини, моральн≥ ¤кост≥ - доброта, справедлив≥сть, власна г≥дн≥сть, толерантн≥сть, повага до людей - ще не стали центром життЇд≥¤льност≥ сучасноњ молод≥.

“ому залученн¤ та педагог≥чне використанн¤ Їдиного засобу духовного оздоровленн¤, в≥дродженн¤ ≥ вихованн¤ нац≥њ та особистост≥ нин≥ вкрай необх≥дне. ”весь цей процес маЇ в≥дбуватис¤ на основ≥ оволод≥нн¤ гуман≥стичними ц≥нност¤ми, що неможливе без духовноњ д≥¤льност≥ учн≥в.

—аме через це у л≥цењ впроваджено морально-етичний виховний курс "”роки духовност≥", що створений на засадах христи¤нськоњ етики та на основ≥ апробованоњ вже "ѕрограми морального вихованн¤". ÷ей курс спр¤мовано на в≥дродженн¤ ≥сторичних ≥ моральних традиц≥й народу з метою оновленн¤ морально-етичних засад духовност≥ та культури.

ћета курсу: вихованн¤ духовноњ, високоосв≥ченоњ, високоморальноњ особистост≥ шл¤хом формуванн¤ в л≥цењст≥в гуман≥стичних ≥деал≥в ≥ ц≥нностей, моральних принцип≥в, культурно-етичних норм.

«авданн¤ми цього курсу Ї:

«алученн¤ молод≥ до п≥знанн¤ духовноњ спадщини украњнського народу;

ознайомленн¤ учн≥в ≥з св≥тогл¤дно-рел≥г≥йною проблематикою;

вихованн¤ учн≥в на основ≥ загальнолюдських гуман≥стичних ц≥нностей : ≥деал≥в добра, правди, свободи, любов≥, справедливост≥, сов≥ст≥, людськоњ г≥дност≥;

формуванн¤ потреби у формуванн≥ морально-вольових ¤костей ≥ рис характеру, готовност≥ до морального самовихованн¤;

вихованн¤ моральноњ св≥домост≥ й м≥цних моральних переконань, моральних почутт≥в;

вихованн¤ високоморального ставленн¤ до людей, правдивост≥ ≥ скромност≥, см≥ливост≥ ≥ мужност≥, товариськост≥ ≥ дружби;

вихованн¤ почутт≥в толерантност≥ та поваги до прав ≥ншого.

‘орми та методи роботи:

ƒискус≥њ на теми моральних, культурних, етичних та естетичних аспект≥в житт¤.

«устр≥ч≥ з ц≥кавими людьми: представниками христи¤нського духовенства, л≥тераторами, ф≥лософами, художниками, громадськими д≥¤чами.

ѕ≥знанн¤ —в¤того ѕисьма та Ѕ≥бл≥йних «апов≥дей.

¬ивченн¤ особливостей нац≥ональних традиц≥й, обр¤д≥в, церковних св¤т.

ќзнайомленн¤ з культурними традиц≥¤ми христи¤нства - духовною музикою, ≥конописом, скульптурою, арх≥тектурою.

”часть у благод≥йних заходах та акц≥¤х милосерд¤.

¬иконанн¤ завдань морального вихованн¤ - це складний ≥ багатогранний процес. ќрган≥зуючи процес морального вихованн¤, ми маЇмо на уваз≥, що розвиток особистост≥ в≥дбуваЇтьс¤ п≥д впливом багатьох фактор≥в (родина, л≥цей, середовище однол≥тк≥в, засоби масовоњ ≥нформац≥њ). ”чн≥ л≥цею вже мають у¤вленн¤ про загальнолюдськ≥ ц≥нност≥, про народну мораль, про етичн≥ категор≥њ. Ќаше завданн¤ - розвивати й поглиблювати у¤вленн¤ учн≥в про загальнолюдськ≥ ц≥нност≥.

ƒуховна д≥¤льн≥сть л≥цењста нерозривна з д≥¤льн≥стю творчою. —л≥д зазначити, що проблеми художньо-естетичного вихованн¤ набувають першор¤дного значенн¤ й у нашому навчальному заклад≥. ” " онцептуальних засадах д≥¤льност≥ Ћуганського обласного комунального л≥цею" вказано, що "модель випускника правового л≥цею маЇ включати в себе сформован≥ категор≥њ вищих почутт≥в - моральних ≥ естетичних", а в цьому головну роль в≥д≥граЇ художньо-естетичне вихованн¤ особистост≥ л≥цењста.

ѕроблема формуванн¤ естетичноњ св≥домост≥ учн≥в набуваЇ особливоњ гостроти на сучасному етап≥ зростанн¤ хвил≥ художньоњ ≥нформац≥њ, пошук≥в нових образних засоб≥в в ус≥х видах мистецтва. ¬се це ускладнюЇ сприйманн¤ школ¤рами д≥йсних духовних ц≥нностей. “ому сучасна педагог≥чна наука та практика наполегливо шукають шл¤хи оновленн¤ ¤к вс≥Їњ системи осв≥ти й вихованн¤, так ≥ зм≥сту, форм та метод≥в художньо-естетичного вихованн¤. « ц≥Їю метою в л≥цењ створено театр-студ≥ю "ћолодий цв≥т". ѕосиленн¤ виховного впливу мистецтва залежить в≥д глибини та сили художнього враженн¤, а тому таким значним постаЇ завданн¤ по створенню емоц≥йно-образноњ ситуац≥њ сп≥лкуванн¤ з творами мистецтва й л≥тератури, переведенн¤ учн≥в у поле естетичного переживанн¤ й сп≥втворчост≥.

ћетою д≥¤льност≥ театру-студ≥њ Ї розкритт¤ творчих зд≥бностей учн≥в, формуванн¤ моральних ц≥нностей, вихованн¤ любов≥ до р≥дного слова.

ќсновн≥ заходи:

залученн¤ талановитих юнак≥в ≥ д≥вчат до участ≥ в робот≥ театра-студ≥њ;

оволод≥нн¤ ними азами акторськоњ майстерност≥;

участь у постановц≥ п'Їс;

зустр≥ч≥ з творчими людьми (акторами, режисерами, постановниками, л≥тераторами).

ќтже, виховна д≥¤льн≥сть л≥цею зор≥Їнтована свою роботу на пошук метод≥в, за допомогою ¤ких можна повн≥стю реал≥зувати ≥дею сп≥впрац≥ в педагог≥чному процес≥. ќсобист≥сний п≥дх≥д в≥дкриваЇ широк≥ можливост≥, бо в≥н спираЇтьс¤ на визначенн¤ пр≥оритет≥в особистост≥, що даЇ можлив≥сть розвивати духовний потенц≥ал л≥цењст≥в. ¬ихованн¤ в л≥цењ базуЇтьс¤ на ≥н≥ц≥атив≥, в≥льному вибор≥ напр¤м≥в ≥ вид≥в д≥¤льност≥, на саморозвитку й самовираженн≥ особистост≥.

ƒосв≥д роботи педагог≥чного колективу л≥цею св≥дчить про його здатн≥сть до засвоЇнн¤ нових форм ≥ метод≥в л≥цейноњ осв≥ти, опануванн¤ ≥дењ морально виправданоњ життЇтворчост≥ молодоњ особи, реал≥зац≥њ принципу взаЇмод≥њ л≥цею з вищими навчальними закладами р≥зних проф≥л≥в з метою знаходженн¤ ефективних форм ≥ метод≥в розвитку духовност≥ особистост≥ учн≥вськоњ молод≥.Ќа головну—в≥т географ≥њ та туризму
Hosted by uCoz