≤сторичний портрет Ѕогдана ’мельницькогоѕо дес¤ти роках ц≥лковитого занепаду ”крањни в 1648 р. прийшла раптова зм≥на на л≥пше, а до ц≥Їњ зм≥ни спричинивс¤ славний гетьман Ѕогдан ’мельницький. ÷е були часи , коли ”крањна була п≥д владою ѕольщ≥. Ѕ.’мельницький- син украњнського шл¤хтича, що був ур¤дником у м≥ст≥ „игирин≥ й недалеко п≥д „игирином мав невеликий хут≥р —убот≥в. ¬≥н народивс¤ близько 1595 р. в „игирин≥; в≥н назавжди пов"¤зав свою долю з козацтвом. як козацький старшина в≥н брав участь у численних битвах з турками, брав участь у збройних виступах проти польськоњ шл¤хти, а в битв≥ п≥д ÷ецорою(1б20 р.) боровс¤ поруч свою батька, але батько загинув. «вичайно, особиста трагед≥¤ не могла не вплинути на характер та погл¤ди Ѕогдана. ќднак не вона була головною. ћайбутн≥й кер≥вник повстанц≥в бачив, що його дол¤ под≥бна до дол≥ всього козацтва, позбавленого над≥йних гарант≥й своњх особистих прав ≥ нав≥ть власного жигт¤. ’мельницький сам вир≥шив помститис¤ за свою кривду ≥ за кривди народу не т≥льки „аплинському, а й ус≥м под≥бним панам, що зухвало поводилис¤ з народом. ¬≥н поњхав на —≥ч, скликав ус≥х козак≥в ≥ промовив до них так сердечне, що вони вибрали його гетьманом ≥ закликали його, щоб в≥н в≥в њх до боротьби. ќбраний у с≥чн≥ 1648 р. гетьманом, ’мельницький роз≥слав по ”крањн≥ ун≥версали ≥ листи, зм≥ст ¤ких в≥дбивав думи й спод≥ванн¤ широких народних верств, сел¤н, м≥щан та й реЇстровц≥в. Ѕогдан умовивс¤ ще з татарами, ¤к≥ об≥ц¤ли допомагати, й весною 164!$ р. рушив про њй польського в≥йська ≥ вс≥Їњ шл¤хти, що була в ”крањн≥. «ойн≥шньо-пол≥тична д≥¤льн≥сть Ѕогдана пересл≥дувала лише одну мету-забезпечити найб≥льш спри¤тлив≥ умови дл¤ введенн¤ в≥йськових д≥й, а також не допустити створенн¤ коал≥ц≥й держав на чол≥ з ѕольщею. јле значне м≥сце у пол≥тичних планах ’мельницького пос≥дали взаЇмини з ћосквою. ¬они мали давн≥ та ст≥йк≥ традиц≥њ, кор≥нн¤ ¤ких губилос¤ у товщ≥ попередн≥х стол≥ть. “акож на кожному його портрет≥ в≥н зображений з розумним виразом обличч¤, з ¤скравими очима, н≥би вони бачать те, що в≥дбуваЇтьс¤ на земл≥. ўе в≥н вигл¤дить впевнено та сурово до свого в≥йська. ѕо портрету ми можемо сказати, що к≥н впевнений у своњх нам≥рах, може знайти будь-¤кий зас≥б, щоб вижити або перемогти. «молоду вчивс¤ Ѕогдан у школах  иЇва, в ярослав≥ ≤з у Ћьвов≥, а пот≥м, зовс≥м ще молодим, вступив до козацького в≥йська, ¬же скоро ус≥ пом≥тили, що з нього буде хоробрий ≥ в≥дважний козак-лицар та розумний кер≥вник. “акож коли його батько загинув у битв≥ п≥д ÷ецорою, молодий хлопець попав у турецьку неволю, де пробув 2 роки. ¬ невол≥ навчивс¤ в≥н турецькоњ й татарськоњ мови та ≤≤≥'њн¤в турецьк≥ звичањ, а це п≥зн≥ше в житт≥ йому не раз дуже згодилос¤. ¬ийшовши з невол≥, став сотником козацького в≥йська ≥ знали його запорожц≥ ¤к в≥дважноњ о й розумного чолов≥ка. “акож, ще Ѕогдан зд≥йсн¤в багато поход≥в ≥ ц≥ походи дали йому великий досв≥д. ¬≥н навчивс¤ добре мислити та розр≥зн¤ти ворог≥в в≥д товариш≥в. јле дл¤ дос¤гненн¤ своњх ц≥лей гетьман використовував багато засоб≥в, наприклад, прийшовши на —≥ч, п≥дн¤в людей на повстанн¤. ¬≥н зд≥йсн¤в багато бигв(Ѕитва п≥д ∆овтими ¬одами, Ѕитва п≥д  орсунем, Ѕитва п≥д ѕ≤ш¤вц¤ми, Ѕитва п≥д «боровом, ќблога «баража, Ѕитва поблизу Ѕерестечка, Ѕатозька та ∆ванецька битви). јле все-таки де¤к≥ з битв, зазнали поразки (∆ванецька та Ѕересгезька битви-зрада турецького хана, Ѕитва п≥д «боровом). јле результати його д≥¤льност≥ були середн≥: гетьман ослаб ≥ помер 6 серпн¤ 1657 р,

…ого поховали в —уботов≥ в церкв≥, що в≥н сам збудував своњм коштом. ¬≥н помер нсзак≥нчивши остаточно в≥йну. як ми бачимо, Ѕ. ’мельницький в≥дбудував в≥льну державу в ”крањн≥, що була ц≥лих 300 л≥т перед ’мельницьким п≥д пануванн¤м Ћитви та ѕольщ≥, ћолоду украњнську державу гетьман не встиг оборонити в≥д ус≥х ворог≥в, бо њх було забагато, а до того ще в≥н завчасно помер, але по ’мельницьк≥м ≥дуть його ж сл≥дами ≥нш≥ гетьмани. як бачимо, ”крањна вже пот≥м була в так≥й же невол≥, ¤к ≥ перед ’мельницьким. √етьман Ѕогдан ’мельницький маЇ в украњнськ≥й ≥стор≥њ ввелику славу, бо в≥н перший р≥шуче пов≥в козацьке в≥йсько до боротьби за волю народу ≥ р≥дноњ земл≥. ¬≥н був пом≥тною ≤юстаттю в украњнськ≥й ≤стор≥њ, д≥¤льн≥сть ¤коњ виражала ¤к загальнонародн≥, так ≥ вузькостанов≥ ≥нтереси. Ѕогдан ’мельницький "поклав печать свого духа на дальший розвиток ”крањни", ¬≥н фактично збудував державу з новим устроЇм ≥ соц≥альними в≥дносинами, власними ф≥нансами ≥ великою арм≥Їю, налагодив взаЇмини з багатьма державами ™вропи.

ѕро Ѕогдана ’мельницького склав народ п≥сн≥, з ¤ких багато дотепер збереглос¤. …ого прославили декотр≥ наш≥ письменники у в≥ршах, в опов≥данн¤х ≥ пов≥ст¤х. ”  иЇв≥, на велик≥й площ≥ перед храмом св¤тоњ —оф≥њ, стоњть гарний пам"¤тник збудований Ѕ.’мельницькому.Ќа головну


Hosted by uCoz