Бібліотека, символи і екземпляри в Flash MX.Символи є елементами, які можна використовувати багатократно в вигляді екземплярів, що дозволяє зменшити розмір файлу фільму. Окрім цього зміни символу відображаються на кожному його екземплярі. Символи, імпортовані звуки, растрові зображення і фільми в форматі QuickTime Flash зберігає в бібліотеці. З бібліотеки символ можна просто перетягнути на робоче поле. Хорошим тоном вважається перетворення в символ практично кожного елемента фільму.

Бібліотеку поточного фільму можна відкрити командою Window Library (Окно Библиотека). Загальні бібліотеки вибираються командою Window Common Libraries (Окно Общие Библиотеки) і містять: Buttons (Кнопки), Graphics (Графика) Leaming Interactions (Изучение интерактивности), Movie Clips (Видеоклипы), Smart Clips (Интерактивные клипы), Sounds (Звуки).

Меню параметрів бібліотеки включає команди: New Symbol (Создать символ), New Folder (Создать папку), New Font (Создать шрифт), Rename (Переименовать), Move to New Folder (Переместить в новую папку), Duplicate (Дублировать), Delete (Удалить), Edit (Правка), Edit with (Редактировать в приложении), Properties (Свойства), Linkage (Связывание), Define Clip Parameters (Задать параметры клипа), Select Unused Items (Выделить неиспользуемые элементы), Update (Обновить), Play (Воспроизвести), Stop (Остановить), Expand Folder/Collapse Folder (Раскрыть папку/Закрыть папку), Expand All Folders/Collapse All Folders (Раскрыть все папки/Закрыть все папки), Shared Library Properties (Свойства библиотеки совместного использования), Keep Use Counts Updated (Постоянно обновлять счетчик использования), Update Use Counts Now (Обновить счетчик использования сейчас). Створити символ можна таким чином:

" Insert New Symbol (Вставка Новый символ);

" ввести назву і вибрати тип символу;

" в режимі редагування задати зміст символу;

" Edit Edit Movie (Правка Правка фильма).

Для перетворення готових елементів в графічний символ після їх виділення можна скористатись командою Insert Convert to Symbol (Вставка Преобразовать в символ).

Відеокліпи являють собою фільми, які розміщуються всередині основного фільму. До них можна додавати анімацію, дії, звуки, інші символи і навіть інші відеокліпи. Вони мають власну часову шкалу, яка запускається незалежно від основної часової шкали. На відмінність від графічних символів з анімацією, для відтворення відеокліпу на часовій шкалі основного фільму потрібен тільки один (початковий) ключовий кадр. Однак відео-кліп відтворюється в файлах з форматом .SWF, тому в процесі роботи не можна поди-витись вставлений відеокліп за допомогою "прочісування" часової шкали. Відеокліп можна створити із порожнього символу, однак найпростіше для цього використати готову анімацію:

" виділити всі кадри кожного шару готової анімації на часовій шкалі основного фільму;

" скопіювати анімацію, скориставшись контекстним меню або командою Edit Copy Frames (Правка Копировать кадры);

" Insert New Symbol (Вставка Новый символ), вибрати тип Movie Clip (Видеоклип);

" виділити перший кадр на часовій шкалі створеного символу і вставити скопійовані кадри, скориставшись контекстним меню або командою Edit Paste Frames (Правка Вставить кадры);

" повернутись до основного фільму командою Edit Edit Movie (Правка Правка фильма);

" видалити кадри на часовій шкалі основного фільму командою Insert Remove Frames (Вставка Удалить кадры).

Кнопка в Flash є спеціально пристосованим під функції кнопки вид символу і має стани: Up - звичайний стан кнопки; Over - коли курсор мишки знаходиться над кнопкою; Down - коли курсор знаходиться над кнопкою і натиснута клавіша миші; Hit - активна зона кнопки. Для створення простої кнопки можна скористатись процедурою:

" Insert New Symbol (Вставка Новый символ), вибрати тип Button (Кнопка);

" створити графічне зображення для початкового стану кнопки;

" додаючи ключові кадри, створити графічні зображення для інших станів кнопки (при цьому в кадрі Hit задається ефективна зона дії кнопки).

До кнопки можна додавати анімації, надписи і звуки.

Символи можна редагувати в вікні створення символу, в новому вікні, на місці (в контексті всього фільму в режимі Edit in Place (Правка на месте), в бібліотеці.

Такі властивості екземплярів символів, як яскравість, відтінок, коефіцієнт прозорості і тип можна змінювати. Також можна змінювати масштаб екземпляру, нахиляти його і повертати. Але будь-які зміни початкового символу відображаються на кожному екземплярі, навіть якщо властивості екземпляру були змінені. За допомогою панелі Effect (Эффект) можна задавати параметри: None (Нет), Brightness (Яркость), Tint (Оттенок), Alpha (Коэффициент прозрачности), Advanced (Сложный). За допомогою панелі Instance (Экземпляр) можна замінити екземпляр одного символу на інший символ.

Важливим інструментом для розшифрування фільмів, аналізу їх структури і пошуку в них потрібних елементів є панель Movie Explorer (Проводник фильма). Настроювання цієї панелі можна здійснити за допомогою діалогового вікна Movie Explorer Settings (Установки проводника фильма), яке відкривається кнопкою Customize Which Items to Show (Настройка отображения элементов). Меню параметрів панелі Movie Explorer (Проводник фильма) співпадає з контекстним меню і містить параметри: Goto Location (Перейти к месторасположению), Goto Symbol Definition (Перейти к определению символа), Select Symbol Instances (Выделить экземпляры символа), Find in Library (Найти в библиотеке), Panels (Панели), Rename (Переименовать), Edit in Place (Правка на месте), Edit in new Window (Правка в новом окне), Show Movie Elements (Показать элементы фильма), Show Symbol Definitions (Показать определения символов), Show All Scenes (Показать все сцены), Copy Text to Clipboard (Копировать текст в буфер обмена), Cut (Вырезать), Copy (Копировать), Paste (Вставить), Clear (Очистить), Expand Branch (Развернуть сегмент), Collapse Others (Закрыть остальные), Print (Печать).

Література.

Билл Сандерс , Flash 5

Рейнхардт Р., Лотт Д., Macromedia Flash MX

Лит Г., Финкельштейн Э., Flash 5 для "чайников"

http://distance.edu.vn.ua , http://www.vn.iatp.org.uaНа головну

Hosted by uCoz