ГрузіяТериторія - 69,7 тис. кв.км.

Населення - 5,6 млн.чол.

24 серпня 1995 р, парламент ухвалив нову Конституцію.

За змістом Конституції форму державного правління, прийняту в Грузії можна охарактеризувати як президентську республіку.

Законодавчу владу здійснює однопалатний Парламент, до складу яком входять 235 депутатів, обраних за результатами загальних і прямих вибори строком на чотири роки. Парламентські вибори проводяться за змішаною системою. Віковий ценз для активного і пасивного виборчого права визначений відповідно у 18 і 25 років.

Правом законодавчої ініціативи у Парламенті наділені Президент, члени Парламенту, парламентські фракції, комітети Парламенту, представницькі органи Абхазії і Аджарії, а також не менше, ніж тридцять тисяч виборців. 3. вимогою Президента представлені ним законопроекти розглядаються по за чергою. Президент може використати право вето на закони, прийняті Парламентом. Вето може бути подолано шляхом голосування за первісну редакцію закону трьох п'ятих від фактичного числа членів Парламенту.

У Конституції встановлено процедуру усунення Президента з поста. Ця процедура, в разі державної зради з боку Президента, вчинення ним іншого злочину або порушення Конституції, ініціюється депутатами, що складають не менше третини складу Парламенту, Після отримання юридична висновків Верховного Суду та Конституційного Суду Парламент абсолютною більшістю голосів депутатів приймає рішення про проведення голосування щодо усунення Президента з поста. Кінцеве рішення Парламенту ухвалюється двома третинами голосів депутатів від їх загального числа.

Подібна процедура може бути застосована до голови Верховного Суду, міністрів, генерального прокурора та деяких інших посадових осіб. Однак для прийняття рішення про їх усунення з посади достатньо не кваліфікованої, а абсолютної більшості голосів депутатів.

Важливим повноваженням Парламенту є ратифікація і денонсація міжнародних договорів. Проте Парламент практично не наділений повноваженнями з контролю за органами виконавчої влади, У Конституції передбачена не підконтрольність, а підзвітність таких органів. Члени Парламенту або група депутатів можуть звернутися до міністра з запитанням або запитом відповідно.

Главою держави є Президент. Водночас його визначено як главу виконавчої влади. Згідно зі ст. 69 Конституції, "Президент Грузії спрямовує і здійснює внутрішню і зовнішню політику. Він забезпечує єдність і цілісність країни, а також діяльність державних органів відповідно до Конституції". Президент обирається шляхом загальних і прямих виборів строком на п'ять років з правом ще одного переобрання поспіль. Президентом може бути обраний природжений громадянин Грузії, який досяг 35-річного віку і прожив не менше п'ятнадцяти років у Грузії, при цьому проживав там на день призначення виборів.

Повноваження Президента є досить широкими. Він, зокрема, укладає Міжнародні договори, призначає за згодою Парламенту членів уряду, звільняє їх з посади, подає у Парламент проект державного бюджету, за згодою Парламенту розпускає представницькі органи Абхазії та Аджарії і органи місцевого самоврядування, призначає членів Ради національної безпеки і головує на її засіданнях, звертається з посланнями до народу і Парламенту, за певних умов призначає референдуми. Члени уряду несуть політичну відповідальність перед Президентом і складають свої повноваження перед ним. Посада глави уряду - прем'єр-міністра - Конституцією не передбачена, що є класичною ознакою президентської республіки.

(дані на 1999 рік)На головну

Hosted by uCoz