«доров'¤ дитини - багатство ”крањниѕедагоги й л≥кар≥ визначають недостатн≥сть руху, коли йдетьс¤ про руховий режим школ¤р≥в.

ѕрот¤гом дн¤ школ¤р≥ сид¤ть за партою в клас≥, б≥л¤ телев≥зора, виконуючи домашн≥ завданн¤ ≥ читаючи, в≥д 5,5 до 8,5 годин.

ќтакий малоруховий спос≥б житт¤, природно, позначаЇтьс¤ негативне на здоров'¤.

« давн≥х здавен люди використовували ф≥зичн≥ вправи з метою попередженн¤ захворювань та актив≥зац≥њ життЇвих процес≥в орган≥зму. √≥мнастика, плаванн¤ й обливанн¤ водою р≥зноњ температури слугують люд¤м ¤к оздоровч≥ заходи. ƒавньогрецький учений √≥ппократ вважав г≥мнастику, св≥же пов≥тр¤ ≥ прогул¤нки важливими чинниками здоров'¤ й довгол≥тт¤. Ќ≥що так не виснажуЇ ≥ не руйнуЇ орган≥зм людини, ¤к тривала ф≥зична безд≥¤льн≥сть, стверджував јристотель. ј в≥домий ф≥лософ ≥ математик ѕ≥фагор назвав ф≥зичну культури ≥ спорт важливими пом≥чниками в розумов≥й д≥¤льност≥ людини. ¬≥н мав дл¤ цього п≥дставу, адже сам був видатним атлетом ≥ дос¤г ол≥мп≥йських висот. ”з¤вши участь в ќл≥мп≥йських ≥грах з панкрат≥ону (поЇднанн¤ елемент≥в боротьби з кулачним боЇм), ѕ≥фагор виборов перш≥сть.

≤снуЇ багато засоб≥в впливу на орган≥зм людини. ÷е - ходьба й б≥г, стрибки й метанн¤, ≥гри й плаванн¤, ранкова г≥мнастика, пересуванн¤ на межах, катанн¤ на ковзанах та ≥н. ћоже виникнути запитанн¤: ¤к≥ ж ф≥зичн≥ вправи найкорисн≥ш≥, ¤к≥ з них краще впливають на орган≥зм?

¬чен≥, л≥кар≥ ≥ спортивн≥ педагоги вважають, що т≥льки р≥зноман≥тн≥ ф≥зкультурн≥ засоби, вправи з багатьох вид≥в спорту можуть спри¤ти ф≥зичному розвитков≥ людини, зм≥цненню њњ здоров'¤.

—учасн≥ темпи житт¤ вимагають в≥д учн≥в, щоб вони змолоду дбали про своЇ ф≥зичне вдосконаленн¤, мали знанн¤ в галуз≥ г≥г≥Їни ≥ медичноњ допомоги, вели здоровий спос≥б житт¤, самост≥йно займалис¤ ф≥зичними вправами.

ƒл¤ розв'¤занн¤ цих завдань у загальноосв≥тн≥й школ≥ передбачена орган≥зац≥¤ щоденних зан¤ть учн≥в ф≥зичною культурою (на уроках, у гуртках ф≥зичноњ культури спортивних секц≥¤х, групах загальноњ п≥дготовки).јле дл¤ багато комплектних шк≥л це б≥льше бажанн¤, а н≥ж можлив≥сть вт≥ленн¤ в житт¤.

«береженн¤ ≥ зм≥цненн¤ здоров'¤ учн≥в особливо в наш час потребують конкретного вир≥шенн¤. Ќеможливо бути здоровим ≥ всеб≥чно розвиненим без систематичних зан¤ть ф≥зичною культурою при певному њх об'Їм≥. ƒв≥, три години зан¤ть ф≥зичною культурою на нед≥лю передбачен≥ навчальними програмами , вир≥шують ц≥Їњ нагальноњ проблеми . ѕо - перше неможливо зд≥йснити ≥стинний ≥ндив≥дуальний п≥дх≥д, по - друге недостатн¤ рухова активн≥сть , по - третЇ -невиконанн¤ г≥г≥Їн≥чних вимог. ƒ≥ти повинн≥ мати восьми - дес¤ти годинне рухове навантаженн¤ ≥ при цьому додержуватис¤ г≥г≥Їн≥чних норм тобто прийн¤ти душ, переод¤гнутись, може трохи в≥дпочити, ≥ ≥нше. Ўкола , а тим б≥льше багато комплектна, не маЇ можливостей забезпечити ц≥ потреби. „ому?

ѕо-перше, це прив'¤зка до розкладу зан¤ть. ƒалеко не вс≥м учн¤м (не вс≥м класам ) Ї можлив≥сть поставити урок ф≥зкультури останн≥м, щоб п≥ти зразу додому або не посп≥шаючи залишитись в школ≥, щоб по черз≥ прийн¤ти душ (¤кщо такий Ї ). ј м≥ж уроками це зробити взагал≥ неможливо.

ѕо-друге, кошт≥в, щоб забезпечити обов'¤зкове проведенн¤ 6 - 10 урок≥в ф≥зкультури на нед≥лю немаЇ ≥ не скоро буде .

ѕо-третЇ, дотриманн¤ режиму харчуванн¤. ѕ≥сл¤ сн≥данку на першому уроц≥ чи навпаки безсилл¤ на останньому майже не даЇ шанс≥в дл¤ повноц≥нного уроку.

ѕо-четверте, це неможлив≥сть справжнього диференц≥йного п≥дходу, тому що шк≥льний клас - це ≥ хлопц≥, ≥ д≥вчата, це ≥ високий р≥вень ф≥зичного розвитку , ≥ слабкий , ≥ п≥дготовча група, ≥ спец≥альна група, ≥ зовс≥м зв≥льнен≥ в≥д зан¤ть учн≥, але ¤к≥ також потребують уваги.

“ому, ставл¤чи перед собою за мету дос¤гти найкращих умов дл¤ оздоровленн¤ д≥тей, у мене з'¤вилас¤ ≥де¤ розробки програми по ф≥зичному вихованню дл¤ багато комплектних шк≥л.

ќриг≥нальн≥сть ц≥Їњ програми пол¤гаЇ в тому, що вдалос¤ уникнути штампу розпод≥лу годин "приблизно пор≥вну "по видам програми ,а також застосувати р≥вн≥ завданн¤ ≥ вимоги дл¤ груп з р≥зним р≥внем ф≥зичноњ п≥дготовки з врахуванн¤м статевих особливостей. “акож така система дала змогу вир≥шити де¤к≥ проблеми, а саме:

а) 8 - 10 годинне ф≥зичне навантаженн¤ учн≥в на тиждень, що в≥дпов≥даЇ вимогам њх ф≥зичного розвитку;

б) виконанн¤ г≥г≥Їн≥чних вимог п≥сл¤ зан¤ть ф≥зичною культурою;

в) в≥дпов≥дн≥сть розпод≥лу ф≥зичного навантаженн¤ ф≥зичн≥й п≥дготовц≥, в≥ковим та статевим особливост¤м;

г) з'¤вл¤Їтьс¤ сенс вчителю дл¤ творчого п≥дходу до зан¤ть , по - ск≥льки можна готувати д≥тей до змагань на р≥вн≥ спортивних шк≥л;

д) демократизац≥¤ ≥ гуман≥зац≥¤ при вибор≥ учн¤ми спортивних секц≥й;

е) поЇднанн¤ урок≥в ф≥зичноњ культури з позакласними та позашк≥льними роботами, що Ї нев≥д'Їмною частиною тренувального процесу, тобто об'Їднанн¤ системи ф≥зичноњ культури ≥ спорту в Їдину систему з загальними плануванн¤м ≥ загальними ≥нтересами;

ж) зац≥кавлен≥сть д≥тей, ¤к≥ будуть бачити своњ результати комусь под≥бними , ц≥кавими на прот¤з≥ навчанн¤ в школ≥.

≤ це все може стати основою дл¤ розвитку масовоњ ф≥зичноњ культури ≥ спорту в школ≥ ≥ взагал≥. ƒл¤ реал≥зац≥њ ц≥Їњ програми була запропонована така форма (схема) орган≥зац≥њ завдань:

¬инесенн¤ урок≥в ф≥зичноњ культури поза розкладом, що даЇ змогу особисто вчителю ф≥зичноњ культури правильно планувати час зан¤ть ф≥зкультури в режим≥ дл¤ учн≥в.

—класти з ус≥Їњ паралел≥ клас≥в списки учн≥в окремо по стат≥, ви¤вити стан здоров'¤, зан¤тт¤ в спортивних секц≥¤х, ≥нш≥ зан¤тт¤. ¬ результат≥ такого анал≥зу ми отримали таку групу хлопц≥в (¤ка в≥дпов≥даЇ к≥лькост≥ учн≥в в клас≥) ≥ таку ж групу д≥вчат. ÷≥ групи наказом по школ≥ були переведен≥ на ≥ндив≥дуальн≥ форми навчанн¤ при виконанн≥ необх≥дних умов. ѕ≥сл¤ цього к≥льк≥сть клас≥в по в≥дношенню до к≥лькост≥ груп скоротилась на 2 (тобто 4 години) дал≥ за рахунок одностатевих груп можна довести к≥льк≥сть учн≥в у груп≥ до максимального. ј ще в≥дн¤ти повн≥стю зв≥льнених д≥тей ≥ д≥тей спецмедгрупи, а також з урахуванн¤м певноњ в≥дсутност≥ д≥тей з р≥зних причин. ÷е ще маЇмо 1 - 2 години. “аким чином одержуЇмо всього 3 - 4 години ¤к≥ перенос¤тьс¤ дл¤ зан¤ть з д≥тьми високого ≥ середнього ф≥зичного розвитку (а це 4 - 6 години на тиждень). ” д≥тей п≥дготовчоњ групи 2 - 3 години. ¬ результат≥ з 9 клас≥в одн≥Їњ паралел≥ ми одержали 3 групи хлопц≥в ≥ 3 групи д≥вчат.

ћали м≥сце випадки, коли д≥ти п≥дготовчоњ групи переходили в першу групу, або поправивши здоров'¤, п≥дн¤вши р≥вень своЇњ ф≥зичноњ п≥дготовки на необх≥дний р≥вень до ≥ншоњ групи. ÷е було пов'¤зано з об'Їктивними ≥ з суб'Їктивними причинами.

¬загал≥ можна твердо говорити про позитивний результат ¤к у ф≥зичн≥й п≥дготовленост≥ учн≥в (а вони Ї багаторазовими переможц¤ми м≥ських змагань з р≥зних вид≥в спорту прот¤гом 6 рок≥в: багатоборство "ƒружба", "—тарти над≥й", змаганн¤ з кросу ≥ баскетболу, футболу) так ≥ в вихованн≥ культури зан¤ть.

 омандою нашоњ школи було представлено м≥сто на обласних змаганн¤х з баскетболу в позаминулому роц≥, т.¤ в м≥ст≥ такоњ секц≥њ в спорт юкол≥ не маЇ. ÷ього року команда в склад≥ 8 чолов≥к брала участь у республ≥канських змаганн¤х допризовноњ молод≥, де були також показан≥ висок≥ результати. ≤ це все при тому, що працювали ми по ц≥й програм≥ лише 3 роки. ќстаннЇ ¤ думав було дос¤гнуто за рахунок прищепленн¤ любов≥ до зан¤ть ф≥зичною культурою та спортом, вихованн¤ культури зан¤ть ще на початку орган≥зац≥њ знань по дан≥й програм≥. “ака програма на мою думку може бути запропонована дл¤ всього нашого м≥ста. я маю на уваз≥ м. омсомольськ об'Їднано тобто паралел≥ дек≥лькох або вс≥х шк≥л можуть працювати разом займаючись виход¤чи з ≥нтерес≥в учн¤ та проф≥люванн≥ вид≥в спорту в м≥ських секц≥¤х.

—тавл¤чи перед собою мету дос¤гти найкращих умов дл¤ оздоровленн¤ д≥тей, а також п≥двищенн¤ њх духовних та ф≥зичних можливостей, ¤ все част≥ше зупин¤юсь на думц≥ про далеко невичерпан≥ можливост≥ методики в систем≥ ф≥зичного вихованн¤ учн≥в, а також самоњ системи ф≥зичного вихованн¤ в загальноосв≥тн≥х школах. Ѕагатокомплектн≥сть шк≥л Ї ун≥кальною можлив≥стю дл¤ орган≥зац≥њ зан¤ть з ф≥зичного вихованн¤ д≥тей нашого м≥ста, тобто можна вести мову про об'Їднанн¤ ф≥зичного вихованн¤ п≥д Їдиний дах в ≥нтересах м≥ста та держави.

ѕрограма з ф≥зичного вихованн¤ дл¤ учн≥в багатокомплектних шк≥л, розпод≥лених за ф≥зичною ≥ статевими ознаками була розроблена у в≥дпов≥дност≥ до особливостей нашого м≥ста. ¬инайдена ≥де¤ даЇ можлив≥сть з науковоњ позиц≥њ п≥д≥йти до розробки програми дл¤ д≥тей у в≥дпов≥дност≥ з њх ф≥зичноњ, в≥ковими, статевими особливост¤ми.

ќриг≥нальн≥сть нашоњ програми пол¤гаЇ в тому, що плануЇтьс¤ на конкретного учн¤ або ученицю. “обто у вчител¤ з'¤вл¤Їтьс¤ стимул творчоњ прац≥. ѕрограма даЇ можлив≥сть вир≥шити дек≥лька проблем:

г≥г≥Їна зан¤ть ф≥зичною культурою;

8-10 годинне ф≥зичне навантаженн¤ на тиждень, що в≥дпов≥даЇ вимогам њх ф≥з≥олог≥чного розвитку;

творчий п≥дх≥д до поЇднанн¤ класноњ, позакласноњ та позашк≥льноњ роботи з ф≥зичноњ культури та спорту;

в≥дпов≥дн≥сть ф≥зичного навантаженн¤ ф≥зичн≥й п≥дготовц≥ та статевим ознакам;

ѕри розробц≥ програми малось на уваз≥ те, що маючи велику к≥льк≥сть учн≥в, а також необх≥дну к≥льк≥сть вчител≥в ф≥зичного вихованн¤ можна створити групи з ф≥зичноњ культури зг≥дно з њх статевими ознаками та ф≥зичними особливост¤ми. ј маючи так≥ групи, можна займатис¤ по програм≥ спортивних шк≥л, тобто дос¤гати певноњ мети в окремих видах спорту, дл¤ зручност≥ в≥дв≥дуванн¤ зан¤ть по ф≥зкультур≥, а також додержанн¤ вимог г≥г≥Їни уроку були винесен≥ поза розкладом, а учн¤м, ¤к≥ займались в спортивних секц≥¤х м≥ста, дозволено, по узгодженню з адм≥н≥страц≥Їю, перейти на ≥ндив≥дуальний граф≥к зан¤ть. ƒодатков≥ години з'¤вились за рахунок скороченн¤ к≥лькост≥ груп по в≥дношенню до к≥лькост≥ клас≥в, а також перерозпод≥лу годин дл¤ груп з р≥зними ф≥зичними можливост¤ми та в≥дношенн¤м до груп здоров'¤.

–езультати п≥дтвердили правильн≥сть вибору вправ ≥ метод≥в ц≥Їњ програми.

≤нша розробка, ¤ку ¤ виконав стосуЇтьс¤ т≥льки одного г≥мнастичного елементу ≥ маЇ велике значенн¤ ¤к дл¤ д≥тей так ≥ вчител≥в ф≥зичного вихованн¤. ≤де¤ ц≥Їњ методичноњ розробки виникла п≥дчас спортивних змагань "—тарти над≥й", до програми ¤ких п≥дходила ц¤ вправа. ¬се част≥ше ¤ звертав увагу на сп≥рн≥ ситуац≥њ, ¤к≥ виникали п≥дчас проведенн¤ г≥мнастичноњ вправи серед д≥вчат "п≥дт¤гуванн¤ у вис≥ лежачи". ƒ≥ти завжди чергували п≥дчас виконанн¤ даноњ вправи ≥ншими командами, бо вимоги були р≥зними ≥ часто неконкретними ≥ њм здавалос¤, що ≥ншим учн¤м створили кращ≥ умови. ÷е ≥ спонукало мене на розробку методики ц≥Їњ вправи, ¤ка б змогла поставити вс≥х у р≥вн≥ умови. ƒл¤ цього були проведен≥ розрахунки вих≥дного положенн¤, ¤ке не могло бути прийн¤те ≥накше, н≥ж це визначало правило (методична розробка).

Ўл¤хом експерименту були визначен≥ оптимальн≥ висоти перекладини дл¤ даного зросту, що залежить в≥д кута, п≥д ¤ким учень знаходитьс¤ до перекладини. ѕроведен≥ змаганн¤ на перш≥сть школи показали правильн≥сть розрахунк≥в методичноњ розробки. ¬ учн≥в та вчител≥в п≥д час змагань не виникало складнощ≥в при визначенн≥ вих≥дного положенн¤ ≥ виконанн¤ п≥дт¤гуванн¤ у вис≥ лежачи.

Ќеобх≥дною умовою ефективност≥ роботи за авторською програмою Ї д≥Їв≥сть зв'¤зк≥в шк≥льного колективу ф≥зичноњ культури з ≥ншими орган≥зац≥¤ми нашого м≥ста, залученн¤ батьк≥в, спортсмен≥в, тренер≥в, спонсор≥в, ¤к≥ п≥д кер≥вництвом вчител≥в беруть участь у п≥дготовц≥ ≥ проведенн≥ спортивно-масових заход≥в.

ѕродовжуючи пошуки шл¤х≥в, ¤к≥ ведуть до вдосконаленн¤ оздоровчоњ системи учн≥в ≥ користуючись введенн¤м уроку футболу, ¤ запропонував ≥ вт≥лив у житт¤ дещо новий п≥дх≥д до орган≥зац≥њ системи ф≥зичного вихованн¤ в школ≥. ƒаний метод пол¤гаЇ в поЇднанн≥ урочноњ та позакласноњ форм роботи. ќск≥льки спортивна секц≥¤ маЇ також урочну форму, то Ї сенс не вид≥л¤ти окремо урок в≥д секц≥њ ≥ навпаки, а забезпечити д≥т¤м адекватн≥сть ф≥зичного навантаженн¤ њх ф≥з≥олог≥чним потребам.

ѕриклад такого ц≥л≥сного проведенн¤ зан¤ть Ї в наш≥й школ≥ в 5 клас≥. ≤ також, ¤к в попередн≥х своњх розробках, акцент ставитьс¤ на виконанн≥ вимог г≥г≥Їни, ф≥з≥олог≥њ та психолог≥њ учн¤.

ћ≥ж зан¤тт¤м з ф≥зичноњ культури та ≥ншими предметами Ї достатн¤ к≥льк≥сть часу: дл¤ в≥дпочинку, п≥дготовки до уроку, виконанн¤ ≥нших потреб режиму дн¤.

«нову, ¤к ≥ в попередн≥й розробц≥ (програма дл¤ багато комплектних шк≥л) Ї можлив≥сть працювати на б≥льш конкретний результат, б≥льш виважено планувати розвиток рухливих ¤костей, б≥льше уваги прид≥л¤ти кожному учнев≥. ≤ зан¤тт¤ футболом у навчальному процес≥ Ї додатковим стимулом у виконанн≥ цих ≥дей.Ќа головнуHosted by uCoz