”часть адвоката у сл≥дчих д≥¤х« моменту допущенн¤ до участ≥ в справ≥ адвокат над≥лений такою сукупн≥стю прав, ¤ка дозвол¤Ї йому усп≥шно зд≥йснювати функц≥ю захисту в справ≥. «окрема, в≥н вправ≥: до першого допиту п≥дозрюваного чи обвинуваченого мати з ним побаченн¤ в≥ч-на-в≥ч, а п≥сл¤ першого допиту - без обмеженн¤ њх к≥лькост≥ ≥ тривалост≥; мати побаченн¤ ≥з засудженим ≥ особою, до ¤коњ застосовано примусов≥ заходи медичного характеру; бути присутн≥м при допитах п≥дозрюваного ≥ обвинуваченого, а також при провадженн≥ ≥нших сл≥дчих д≥й, виконуваних з њх участю або за клопотанн¤м п≥дозрюваного, обвинуваченого чи його захисника; з дозволу особи, ¤ка провадить д≥знанн¤, або сл≥дчого брати участь ≥ в ≥нших сл≥дчих д≥¤х; застосовувати науково-техн≥чн≥ засоби при провадженн≥ тих сл≥дчих д≥й, в ¤ких бере участь захисник.Ќа головнуHosted by uCoz