ƒисципл≥нарна в≥дпов≥дальн≥сть адвокатаƒисципл≥нарне провадженн¤ проти адвокат≥в зд≥йснюЇтьс¤ дисципл≥нарною палатою, ¤ка, ¤к вже зазначалос¤, створюЇтьс¤ в квал≥ф≥кац≥йно-дисципл≥нарних ком≥с≥¤х у склад≥ 9 член≥в: п'¤ти адвокат≥в, двох судд≥в, по одному представнику в≥д управл≥нн¤ юстиц≥њ, –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласноњ,  ињвськоњ ≥ —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й, в≥дд≥ленн¤ —п≥лки адвокат≥в ”крањни.

ƒисципл≥нарна палата розгл¤даЇ скарги громад¤н, а також окрем≥ ухвали суд≥в ≥ постанови судд≥в, постанови, поданн¤ сл≥дчих орган≥в, за¤ви адвокатських об'Їднань, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й на д≥њ адвокат≥в; вир≥шуЇ питанн¤ про прит¤гненн¤ адвоката до дисципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥ та розгл¤даЇ порушен≥ з цих питань справи.

ƒо адвоката можуть бути застосован≥ так≥ дисципл≥нарн≥ ст¤гненн¤: попередженн¤; зупиненн¤ на строк до одного року д≥њ св≥доцтва про право на зан¤тт¤ адвокатською д≥¤льн≥стю, а також його анулюванн¤. «акон про адвокатуру обмежуЇ випадки, коли адвокатська д≥¤льн≥сть може бути припинена р≥шенн¤м квал≥ф≥кац≥йно-дисципл≥нарноњ ком≥с≥њ, а видане св≥доцтво анульоване. ÷е може статис¤ лише у випадку засудженн¤ адвоката за вчиненн¤ злочину (п≥сл¤ набранн¤ вироком чинност≥), обмеженн¤ судом д≥Їздатност≥ або визнанн¤ адвоката нед≥Їздатним, втрати громад¤нства ”крањни, грубого порушенн¤ вимог «акону про адвокатуру, ≥нших акт≥в законодавства, що регулюють д≥¤льн≥сть адвокатури, а також ѕрис¤ги адвоката.Ќа головнуHosted by uCoz