¬иди адвокатськоњ д≥¤льност≥«акон про адвокатуру вперше надав адвокатам та адвокатським об'Їднанн¤м право створювати рег≥ональн≥, загальнодержавн≥ та м≥жнародн≥ сп≥лки та асоц≥ац≥њ, ¤к≥ представл¤ють ≥нтереси адвокат≥в у державних органах ≥ громадських об'Їднанн¤х, захищають њх соц≥альн≥ та профес≥йн≥ права, зд≥йснюють методичну ≥ видавничу д≥¤льн≥сть, спри¤ють п≥двищенню профес≥йного р≥вн¤ адвокат≥в, а також створюють спец≥альн≥ фонди. ќб'Їднанн¤ ≥ асоц≥ац≥њ д≥ють на п≥дстав≥ статут≥в ≥ реЇструютьс¤ в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни.

јдвокати дають консультац≥њ та роз'¤сненн¤ з юридичних питань, усн≥ ≥ письмов≥ дов≥дки щодо законодавства; складають за¤ви, скарги та ≥нш≥ документи правового характеру; посв≥дчують коп≥њ документ≥в у справах, ¤к≥ вони ведуть; зд≥йснюють представництво в суд≥, ≥нших державних органах, перед громад¤нами та юридичними особами; подають юридичну допомогу п≥дприЇмствам, установам, орган≥зац≥¤м; зд≥йснюють правове забезпеченн¤ п≥дприЇмницькоњ та зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ громад¤н ≥ юридичних ос≥б, виконують своњ обов'¤зки в≥дпов≥дно до крим≥нально-процесуального законодавства у процес≥ д≥знанн¤ та попереднього сл≥дства.Ќа головнуHosted by uCoz