ѕ≥дстави, що виключають участь особи ¤к захисника«акон м≥стить перел≥к обставин, що виключають участь у справ≥ особи ¤к захисника. јдвокат не маЇ права прийн¤ти дорученн¤ про наданн¤ юридичноњ допомоги у випадках, коли в≥н у дан≥й справ≥ надаЇ або ран≥ше надавав юридичну допомогу особ≥, ≥нтереси ¤коњ суперечать ≥нтересам особи, що звернулас¤ з проханн¤м про веденн¤ справи, або брав участь ¤к сл≥дчий, особа, що провадила д≥знанн¤, прокурор, громадський обвинувач, судд¤, секретар судового зас≥данн¤, експерт, спец≥ал≥ст, представник потерп≥лого, цив≥льний позивач, цив≥льний в≥дпов≥дач, св≥док, перекладач, пон¤тий, а також коли в розсл≥дуванн≥ або розгл¤д≥ справи бере участь посадова особа, з ¤кою адвокат перебуваЇ в родинних стосунках (ч. 2 ст. 7 «акону про адвокатуру), коли адвокат брав участь в дан≥й справ≥ ¤к представник цив≥льного позивача, цив≥льного в≥дпов≥дача, п≥дл¤гаЇ допиту ¤к св≥док, Ї родичем обвинувача або потерп≥лого (ч. 1 ст. 61  ѕ ).

јдвокати - народн≥ депутати ”крањни не можуть брати участь у справах проти держави, а також бути захисниками ос≥б, ¤к≥ обвинувачуютьс¤ у державн≥й зрад≥ (ч. 3 ст. 5 «акону про статус народного депутата ”крањни). ќдин ≥ той же адвокат не може бути захисником двох або дек≥лька п≥дозрюваних, обвинувачених, п≥дсудних, коли ≥нтереси захисту одного з них суперечать ≥нтересам захисту ≥ншого (ч. 2 ст. 47  ѕ ). «а на¤вност≥ цих обставин адвокат повинен в≥дмовитис¤ в≥д виконанн¤ обов'¤зк≥в захисника в справ≥ (в останньому випадку - залишитис¤ захисником лише одного з п≥дозрюваних, обвинувачених, п≥дсудних або тих з них, ≥нтереси захисту ¤ких не Ї суперечливими). Ќа цих же п≥дставах в≥н може бути усунутий в≥д участ≥ в справ≥ за постановою органу д≥знанн¤, сл≥дчою, прокурора, судд≥ або за ухвалою суду (ч. 3 ст. 61  ѕ .).

Ќезнанн¤ захисником мови, ¤кою ведетьс¤ розсл≥дуванн¤ чи судовий розгл¤д справи, не Ї п≥дставою дл¤ усуненн¤ адвоката в≥д участ≥ в справ≥. ¬ таких випадках треба забезпечити участь перекладача в процес≥.Ќа головнуHosted by uCoz