¬заЇмов≥дносини адвокатури з ≥ншими ≥нститутами правовоњ системијдвокат може представл¤ти ос≥б, що звернулис¤ за юридичною допомогою, в ус≥х державних ≥ громадських орган≥зац≥¤х, до компетенц≥њ ¤ких входить вир≥шенн¤ в≥дпов≥дних питань. Ќе право зв≥льн¤ло адвоката в≥д необх≥дност≥ виконувати своњ профес≥йн≥ обов'¤зки лише в одн≥й м≥сцевост≥, а також давало змогу громад¤нам звертатис¤ за юридичною допомогою до будь-¤коњ консультац≥њ.

 р≥м того, член колег≥њ маЇ право запитувати через юридичну консультац≥ю дов≥дки, характеристики та ≥нш≥ документи, необх≥дн≥ у зв'¤зку з наданн¤м юридичноњ допомоги. ÷ьому праву адвокат≥в в≥дпов≥дав обов'¤зок державних ≥ громадських орган≥зац≥й видавати ц≥ документи або њх коп≥њ у встановленому пор¤дку. Ќеобх≥дно в≥дм≥тити, що до прийн¤тт¤ чинного «акону про адвокатуру таким правом була над≥лена т≥льки юридична консультац≥¤.

ѕоложенн¤ про адвокатуру ”крањни встановлювало взаЇмов≥дносини адвокатури з державними ≥ громадськими орган≥зац≥¤ми. «г≥дно з ним кер≥вництво колег≥¤ми адвокат≥в повинн≥ були зд≥йснювати –ади народних депутат≥в та њх виконавч≥ ≥ розпор¤дч≥ органи в≥дпов≥дно до законодавства, ¤ке визначало њх компетенц≥ю, ¤к безпосередньо, так ≥ через республ≥канське ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ≥ в≥дд≥ли юстиц≥њ виконком≥в обласних,  ињвськоњ м≥ськоњ –ади народних депутат≥в.

як ≥ ран≥ше, передбачалис¤ досить широк≥ можливост≥ керуванн¤ д≥¤льн≥стю адвокатури. “ак, в≥дпов≥дно до ѕоложенн¤ республ≥канське ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ≥ в≥дд≥ли юстиц≥њ обласних,  ињвськоњ м≥ськоњ –ад народних депутат≥в у межах своЇњ компетенц≥њ: контролювало додержанн¤ колег≥¤ми адвокат≥в вимог законодавства, що регулюЇ д≥¤льн≥сть адвокатури; встановлювало пор¤док поданн¤ адвокатами юридичноњ допомоги громад¤нам ≥ орган≥зац≥¤м; спри¤ло створенню умов дл¤ найповн≥шого використанн¤ адвокатами наданих њм законом прав ≥ виконанн¤ покладених на них обов'¤зк≥в; узагальнювало практику роботи колег≥й адвокат≥в ≥ зд≥йснювало ≥нш≥ повноваженн¤, пов'¤зан≥ ≥з загальним кер≥вництвом адвокатурою.

ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни також отримувало в≥д презид≥й колег≥й пов≥домленн¤ про д≥¤льн≥сть колег≥й адвокат≥в, визначало пор¤док стажуванн¤ в колег≥¤х, розгл¤дало скарги на постанови презид≥њ колег≥њ, ¤кщо вони суперечили чинному законодавству.

ћ≥н≥стерству юстиц≥њ ”–—– було надане право зупин¤ти виконанн¤ р≥шенн¤ загальних збор≥в чи постанови презид≥њ колег≥њ адвокат≥в у раз≥ нев≥дпов≥дност≥ њх чинному законодавству.Ќа головнуHosted by uCoz