ќбов'¤зки адвокатаѕри зд≥йсненн≥ своњх профес≥йних обов'¤зк≥в адвокат зобов'¤заний д≥¤ти в≥дпов≥дно до вимог закону, використовувати лише передбачен≥ ним засоби захисту прав ≥ законних ≥нтерес≥в громад¤н та юридичних ос≥б та ≥нш≥, що не суперечать закону. јдвокат не вправ≥ використовувати своњ повноваженн¤ на шкоду особ≥, ≥нтереси ¤коњ в≥н представл¤Ї, а також в≥дмовитись в≥д прийн¤того на себе захисту. ¬икористовувати дан≥, одержан≥ адвокатом у зв'¤зку з його профес≥йною д≥¤льн≥стю, можна лише дл¤ захисту кл≥Їнта.

якщо п≥дозрюваний, обвинувачений, п≥дсудний визнаЇ свою вину у вчиненн≥ злочину, адвокат, за на¤вност≥ п≥дстав дл¤ цього, маЇ обстоювати перед судом, сл≥дчим, прокурором його невинн≥сть. ѕри цьому в≥н зобов'¤заний погодити свою позиц≥ю з п≥дзахисним, оск≥льки кол≥з≥¤ м≥ж позиц≥¤ми адвоката ≥ п≥дзахисного Ї неприйн¤тною. јдвокат не може визнавати доведеною вину свого п≥дзахисного, ¤кщо останн≥й њњ заперечуЇ.

јдвокат не вправ≥ прийн¤ти дорученн¤ про наданн¤ юридичноњ допомоги, ¤кщо в≥н надавав чи надаЇ таку допомогу у ц≥й або ≥нш≥й пов'¤зан≥й з нею справ≥, особам з протилежними ≥нтересами, що може зашкодити особ≥, ¤ка звернулас¤ по юридичну допомогу.

јдвокат також не вправ≥ виступати ¤к такий, ¤кщо в≥н, працюючи ран≥ше д≥знавачем, сл≥дчим, прокурором, суддею, секретарем судового зас≥данн¤, експертом, перекладачем, чи будучи громадським обвинувачем, спец≥ал≥стом, представником потерп≥лого, цив≥льного позивача, св≥дком, пон¤тим брав участь у д≥знанн≥, розсл≥дуванн≥, судовому розгл¤д≥ ц≥Їњ чи ≥ншоњ пов'¤заноњ з нею справи щодо особи, що звернулас¤ за захистом.

Ќе може адвокат прийн¤ти дорученн¤ на веденн¤ справи ≥ в тому випадку, коли у розсл≥дуванн≥ або розгл¤д≥ справи бере участь посадова особа, з ¤кою в≥н перебуваЇ у родинних стосунках.

«г≥дно з вимогами ст. 61  ѕ  ”крањни за на¤вност≥ перел≥чених обставин адвокат повинен в≥дмовитись в≥д виконанн¤ обов'¤зк≥в захисника. Ќа цих п≥дставах в≥н може бути усунутий в≥д участ≥ в справ≥ сл≥дчим, прокурором чи судом. –≥шенн¤ про це оформл¤Їтьс¤ мотивованою постановою органу, ¤кому це стало в≥домо. ѕостанова може бути оскаржена ¤к захисником, так ≥ п≥дзахисним в≥дпов≥дному прокурору або суду.

јдвокат зобов'¤заний збер≥гати адвокатську таЇмницю, предметом ≥ зм≥стом ¤коњ Ї обставини, котр≥ вимусили громад¤нина або юридичну особу звернутис¤ до адвоката, а також зм≥ст консультац≥й, порад, роз'¤снень та ≥нших в≥домостей, одержаних адвокатом п≥д час зд≥йсненн¤ профес≥йних обов'¤зк≥в.

ƒан≥ попереднього сл≥дства, ¤к≥ стали в≥дом≥ адвокату, можуть бути розголошен≥ т≥льки з дозволу сл≥дчого або прокурора. јдвокати, винн≥ у розголошенн≥ даних попереднього сл≥дства, несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з чинним законодавством.

«акон також наголошуЇ, що адвокату, його пом≥чнику, посадовим особам адвокатських об'Їднань заборон¤Їтьс¤ розголошувати в≥домост≥, що становл¤ть предмет адвокатськоњ таЇмниц≥, а також використовувати њх у своњх ≥нтересах або в ≥нтересах трет≥х ос≥б.Ќа головнуHosted by uCoz