ѕрава адвокатаƒо профес≥йних прав адвоката «акон про адвокатуру в≥дносить: представництво, захист прав та законних ≥нтерес≥в громад¤н ≥ юридичних ос≥б за њх дорученн¤ми в ус≥х органах, установах, орган≥зац≥¤х; збиранн¤ в≥домостей про факти, ¤к≥ можуть бути використан≥ ¤к докази в цив≥льних, господарських, крим≥нальних справах ≥ справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤. ќтже, адвокату надано право збирати докази дл¤ передач≥ њх у органи д≥знанн¤, сл≥дства, прокуратури, загальн≥ й арб≥тражн≥ суди.

ѕерел≥к прав адвоката при збиранн≥ доказ≥в не Ї вичерпним. «окрема, в≥н може: запитувати ≥ отримувати документи або њх коп≥њ в≥д п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, об'Їднань, а в≥д громад¤н - за њх згодою; ознайомлюватис¤ на п≥дприЇмствах, в установах, орган≥зац≥¤х з необх≥дними дл¤ виконанн¤ дорученн¤ документами, за вин¤тком тих, таЇмниц¤ ¤ких охорон¤Їтьс¤ законом; отримувати письмов≥ висновки фах≥вц≥в з питань, що потребують спец≥альних знань. ѕрактично це означаЇ можлив≥сть одержанн¤ в≥д установ, ¤к≥ провад¤ть експертизи (судово-медичн≥, автотехн≥чн≥, бухгалтерськ≥ тощо), а також в≥д спец≥ал≥ст≥в висновк≥в дл¤ судових, сл≥дчих, прокурорських орган≥в.

јдвокат може застосовувати зг≥дно з чинним законодавством науково-техн≥чн≥ засоби. …детьс¤ про використанн¤ в≥деомагн≥тофон≥в, диктофон≥в, засоб≥в множенн¤ та ≥н. при вивченн≥ матер≥ал≥в справи, збиранн≥ доказ≥в, при допитах, в судових зас≥данн¤х, при в≥дтворенн≥ обстановки ≥ обставин под≥њ тощо. —л≥д зазначити, що усе це достатньою м≥рою законодавче не врегульовано, не передбачений ≥ механ≥зм реал≥зац≥њ. ўоб скористатись цим правом, адвокат маЇ одержати дозв≥л в≥дпов≥дноњ посадовоњ особи (сл≥дчого, прокурора, судд≥).

јдвокат маЇ право викладати клопотанн¤ ≥ скарги на прийом≥ у посадових ос≥б та в≥дпов≥дно до закону одержувати в≥д них письмов≥ мотивован≥ в≥дпов≥д≥ на ц≥ клопотанн¤ ≥ скарги, бути присутн≥м при розгл¤д≥ своњх клопотань ≥ скарг на зас≥данн¤х колег≥альних орган≥в ≥ давати по¤сненн¤ за сугтю клопотань ≥ скарг, а також виконувати ≥нш≥ д≥њ, передбачен≥ законодавством (ст. 6 «акону про адвокатуру).

«г≥дно з «аконом про адвокатуру адвокати користуютьс¤ правом на в≥дпустку та на ус≥ види допомоги по державному соц≥альному страхуванню. ўодо розм≥ру внеск≥в до нього, то вони сплачуютьс¤ адвокатом ¤к особою, що займаЇтьс¤ д≥¤льн≥стю, заснованою на особист≥й власност≥ ф≥зичноњ особи та виключно на њњ прац≥.Ќа головнуHosted by uCoz