рим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть адвоката рим≥нальна справа проти адвоката може бути порушена т≥льки √енеральним прокурором ”крањни, його заступниками, прокурорами јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей, м≥ста  иЇва. јдвоката не можна прит¤гнути до крим≥нальноњ, матер≥альноњ та ≥ншоњ в≥дпов≥дальност≥ або погрожувати њ≥ застосуванн¤м у зв'¤зку з наданн¤м юридичноњ допомоги громад¤нам та орган≥зац≥¤м.

ƒан≥ попереднього сл≥дства, ¤к≥ стали в≥дом≥ адвокату з зв'¤зку з виконанн¤м ним профес≥йних обов'¤зк≥в, можуть бути розголошен≥ т≥льки з дозволу сл≥дчого або прокурора (ч. 2 ст. 9 «акону про адвокатуру). јдвокати, винн≥ в розголошенн≥ таких даних, несуть крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть за ст. 181  рим≥нального кодексу.Ќа головнуHosted by uCoz