—падкове право—падкуванн¤ - це перех≥д майна померлого до ≥нших ос≥б. —падкове право - це сукупн≥сть правових норм, ¤к≥ регулюють пор¤док переходу майна померлого до ≥нших ос≥б. ¬ласник, п≥сл¤ смерт≥ ¤кого залишилос¤ майно, називаЇтьс¤ спадкодавцем. ќсоби, до ¤ких це майно переходить п≥сл¤ смерт≥ його власника, називаЇтьс¤ спадкоЇмц¤ми. —падщина складаЇтьс¤ з прав ≥ обов'¤зк≥в спадкодавц¤. ѕерех≥д спадщини може бути ун≥версальним, коли до спадкоЇмц≥в переход¤ть вс≥ права ≥ обов'¤зки спадкодавц¤, або сингул¤рним, коли до спадкоЇмц≥в переход¤ть т≥льки окрем≥ права та обов'¤зки спадкодавц¤. —падкуванн¤ можливе з двох п≥дстав: за законом ≥ за запов≥том. —падкуванн¤ за запов≥том маЇ м≥сце у випадках, коли спадкодавець бажаЇ сам висловити свою волю кому, коли ≥ в ¤к≥й частин≥ маЇ перейти його майно п≥сл¤ його смерт≥. «апов≥т - це письмове розпор¤дженн¤ власника своњм майном на випадок своЇњ смерт≥. «апов≥т Ї односторонньою угодою, за ¤кою права ≥ обов'¤зки дл¤ ≥нших ос≥б виникають за волеви¤вленн¤м запов≥дача. ”мови д≥йсност≥ запов≥ту: 1) д≥Їздатн≥сть запов≥дача; 2) письмова нотар≥альна форма запов≥ту ≥з зазначенн¤м м≥сц¤ ≥ часу його складенн¤; 3) в≥дпов≥дн≥сть зм≥сту запов≥ту вимогам закону. ƒо нотар≥ального прир≥внюютьс¤ посв≥дченн¤ гол≥в с≥льських ≥ селищних рад, на територ≥њ ¤ких в≥дсутн≥ нотар≥уси; командир≥в в≥йськових корабл≥в, кап≥тан≥в цив≥льного флоту, начальник≥в експедиц≥й, начальник≥в в≥йськових частин, м≥сць позбавленн¤ вол≥, головних л≥кар≥в заклад≥в охорони здоров'¤. ¬изнанн¤ запов≥ту нед≥йсним може в≥дбуватис¤ в судовому пор¤дку. ¬ зм≥ст≥ запов≥ту мають бути ч≥тко визначен≥ спадкоЇмц≥, та ч≥тко визначене майно, що переходить до кожного з них. —падкуванн¤ за законом маЇ м≥сце у випадках: 1) в≥дсутн≥сть запов≥ту; 2) визнанн¤ запов≥ту нед≥йсним; 3) ¤кщо спадкоЇмц≥, що визначен≥ в запов≥т≥, померли до в≥дкритт¤ спадщини, або в≥дмовилис¤ в≥д њњ прийн¤тт¤. ¬с≥ спадкоЇмц≥ за законом под≥л¤Їтьс¤ на дв≥ черги. ƒо першоњ черги в≥днос¤тьс¤: д≥ти, дружина/чолов≥к, батьки померлого. ƒруга черга: брати ≥ сестри, а також њх д≥ти у пор¤дку представленн¤, бабус¤ та д≥дусь, онуки померлого. ƒ≥ти брат≥в та сестер спадкують майно спадкодавц¤ лише в раз≥, ¤кщо њх батьки померли, до них переходить право спадщини њхн≥х батьк≥в. ƒруга черга спадкуЇ в раз≥ в≥дсутност≥ першоњ черги спадкоЇмц≥в. —падкоЇмц≥ за законом отримують спадщину в р≥вних частинах. —ингул¤рне спадкуванн¤ (правонаступництво) маЇ м≥сце при запов≥дальн≥й в≥дмов≥ (legat). «апов≥дальна в≥дмова - це обмовка, ¤ку робить у запов≥т≥ запов≥дач, ¤кою в≥н зобов'¤зуЇ спадкоЇмц¤ щось надати або зробити ≥з спадщини на користь трет≥х ос≥б. “ак≥ трет≥ особи - це ≥ Ї сингул¤рн≥ спадкоЇмц≥, бо до них переход¤ть лише окрем≥ права. —падкова трансм≥с≥¤. якщо спадкоЇмець помираЇ п≥сл¤ в≥дкритт¤, але до прийн¤тт¤ спадщини, право на отриманн¤ ц≥Їњ спадщини переходить до його спадкоЇмц≥в. ћомент в≥дкритт¤ спадщини - день смерт≥ спадкодавц¤. ƒл¤ прийн¤тт¤ спадщини спадкоЇмець маЇ вчинити одну з двох д≥й: 1) фактично вступити в управл≥нн¤ або волод≥нн¤ спадковим майном, ¤кщо спадкоЇмець проживав сп≥льно ≥з спадкодавцем; 2) подати нотар≥альн≥й контор≥ за м≥сцем в≥дкритт¤ спадщини (м≥сце смерт≥ спадкодавц¤) за¤ву про прийн¤тт¤ спадщини, ¤кщо спадкоЇмець проживав окремо в≥д спадкодавц¤. ѕрийн¤ти спадщину можна прот¤гом 6 м≥с¤ц≥в з дн¤ в≥дкритт¤ спадщини. ÷ей строк встановлюЇтьс¤ дл¤ забезпеченн¤ майнових прав на спадщину вс≥х потенц≥йних спадкоЇмц≥в. Ќа п≥дстав≥ р≥шенн¤ суду за поважних причин цей строк може бути продовжено.Ќа головнуHosted by uCoz