Способи забезпечення виконання зобов'язаньОдним із видів забезпечення виконання зобов'язань є неустойка. Неустойка поділяється на три види: 1) власне неустойка; 2) штраф; 3) пеня. Власне неустойка - це санкція, яка виражається грошовою сумою за повне невиконання зобов'язання. Штраф - це санкція, яка виражається в абсолютному грошовому вимірі або у відсотках до суми договору і застосовується, як правило, при частковому невиконанні зобов'язання (невиконання окремих складових зобов'язання). Пеня - санкція, яка визначається у відсотковому відношенні до суми простроченого зобов'язання. Пеня не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент прострочення. Законодавство не визначає розміри неустойки, тому необхідно зазначати це детально в договорі. ЗУ "Про виконання зобов'язань". Завдаток - це грошова сума, яку боржник сплачує кредиторові як частину сплати за договором і як підтвердження наміру добросовісного виконання договору. Якщо зобов'язання не виконується боржником, то завдаток залишається у кредитора, якщо зобов'язання не виконується кредитором (умови договору порушуються кредитором) він має повернути боржнику завдаток у подвійному розмірі. Гарантія і порука (ЦК). Гарантія - це правовідносини, в яких при невистачанні коштів у основного боржника кредитор має право звернути стягнення додаткового боржника (гаранта). У відносинах гарантії суб'єктами виступають юридичні особи, у відносинах поруки суб'єктами виступають фізичні особи.На головнуHosted by uCoz