—п≥льна д≥¤льн≥стьƒогов≥р про сп≥льну д≥¤льн≥сть Ї формою веденн¤ господарськоњ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ без створенн¤ юридичноњ особи. «а договором про сп≥льну д≥¤льн≥сть сторони зобов'¤зуютьс¤ д≥¤ти дл¤ дос¤гненн¤ сп≥льноњ господарськоњ мети. ¬еденн¤ сп≥льних справ учасник≥в договору про сп≥льну д≥¤льн≥сть зд≥йснюЇтьс¤ за њх загальноњ згодою. якщо учасники договору про сп≥льну д≥¤льн≥сть доручили кер≥вництво ц≥Їю д≥¤льн≥стю одному з учасник≥в договору, на нього покладаЇтьс¤ також ≥ веденн¤ сп≥льних справ учасник≥в договору. ќсоба, ¤к≥й доручаЇтьс¤ веденн¤ сп≥льних справ учасник≥в договору про сп≥льну д≥¤льн≥сть д≥Ї на п≥дстав≥ дов≥реност≥, п≥дписаноњ ≥ншими учасниками договору. ¬еденн¤ сп≥льних справ пол¤гаЇ у в≥дкритт≥ окремого банк≥вського рахунку, у веден≥ окремого балансу, на ¤кому враховуЇтьс¤ результати сп≥льноњ д≥¤льност≥, та веденн¤ окремого бухгалтерського та податкового обл≥ку ≥ зв≥тност≥ по результатам сп≥льноњ д≥¤льност≥. ѕлатник податку обл≥к по сп≥льноњ д≥¤льност≥ веде окремо в≥д обл≥ку своЇњ власноњ господарськоњ д≥¤льност≥. ƒл¤ дос¤гненн¤ сп≥льно њ господарськоњ мети учасники договору робл¤ть внески грошами чи ≥ншим майном, або трудовою участю. ¬нески учасник≥в договору, а також майно, створене або придбане в результат≥ њх сп≥льноњ д≥¤льност≥ Ї њх сп≥льною власн≥стю. ”часник договору про сп≥льну д≥¤льн≥сть не маЇ права розпор¤джатис¤ своЇю часткою у сп≥льному майн≥ без згоди ≥нших учасник≥в договору. ѕор¤док покритт¤ витрат, передбачених договором про сп≥льну д≥¤льн≥сть, та збитк≥в, що виникли в результат≥ сп≥льноњ д≥¤льност≥, визначаЇтьс¤ договором.Ќа головнуHosted by uCoz