ƒогов≥р дорученн¤. ƒогов≥р ком≥с≥њ«а договором дорученн¤ одна сторона (пов≥рений) зобов'¤зуЇтьс¤ виконати в≥д ≥мен≥ ≥ за рахунок ≥ншоњ сторони (дов≥рител¤) певн≥ юридичн≥ д≥њ. ƒов≥ритель зобов'¤заний виплатити пов≥реному винагороду лише в тому випадку, коли вона передбачена договором. ѕов≥рений зобов'¤заний виконати дане йому дорученн¤ в≥дпов≥дно до вказ≥вок дов≥рител¤, та зробити це особисто. якщо догов≥р дорученн¤ припинений до того, ¤к дорученн¤ виконане повн≥стю, дов≥ритель зобов'¤заний винагородити пов≥реного в≥дпов≥дно до виконаноњ роботи. ƒов≥ритель вправ≥ скасувати дорученн¤, а пов≥рений в≥дмовитис¤ в≥д його виконанн¤ у будь ¤кий час. ”мова про в≥дмову в≥д цього права Ї нед≥йсною. «а договором ком≥с≥њ одна сторона (ком≥с≥онер) зобов'¤зуЇтьс¤ за дорученн¤м ≥ншоњ сторони (ком≥тента) за винагороду вчинити одну або дек≥лька угод в≥д свого ≥мен≥ ≥ за рахунок ком≥тента. ћайно, що над≥йшло до ком≥с≥онера в≥д ком≥тента, або набуте ком≥с≥онером за рахунок ком≥тента Ї власн≥стю ком≥тента. ¬з¤те на себе дорученн¤ ком≥с≥онер зобов'¤заний виконати на умовах, найб≥льш виг≥дних дл¤ ком≥тента.  ом≥с≥онер в≥дпов≥даЇ перед ком≥тентом за втрату або пошкодженн¤ майна ком≥тента, ¤ке знаходитьс¤ у нього, коли не доведе, що втрата або пошкодженн¤ сталос¤ не з його вини. ѕ≥сл¤ виконанн¤ дорученн¤ ком≥с≥онер зобов'¤заний подати ком≥тенту зв≥т ≥ передати йому все одержане по виконаному дорученню. ѕ≥сл¤ виконанн¤ дорученн¤ ком≥с≥онер справ≥ отримати в≥д ком≥тента винагороду.  ом≥с≥онер не вправ≥, ¤кщо ≥нше не передбачене договором, в≥дмовитис¤ в≥д виконанн¤ прийн¤того дорученн¤, за вин¤тком випадк≥в, коли це викликане неможлив≥стю його виконанн¤ або порушенн¤ ком≥тентом договору ком≥с≥њ. якщо ком≥тент скасуЇ дане ним ком≥с≥онеров≥ дорученн¤ в ц≥лому або частково, то в≥н зобов'¤заний сплатити ком≥с≥онеров≥ ком≥с≥йну винагороду за послуги, надан≥ до скасуванн¤ договору ком≥с≥њ.Ќа головнуHosted by uCoz