«д≥йсненн¤ цив≥льних правѕ≥д зд≥йсненн¤м суб'Їктивного права сл≥д розум≥ти реал≥зац≥ю його зм≥сту шл¤хом вчиненн¤ уповноважених д≥й, ¤к≥ охоплюютьс¤ можлив≥стю певноњ повед≥нки. ¬иконанн¤ юридичних обов'¤зк≥в Ї правовою гарант≥Їю зд≥йсненн¤ прав. ћеж≥ свободи вибору способу зд≥йсненн¤ прав залежать в≥д характеру правовоњ норми (≥мперативна, диспозитивнаЕ). Ќос≥й права може також обрати спос≥б реал≥зац≥њ прав - реал≥зувати њх самост≥йно, або через представника. ѕредставництвом називаютьс¤ так≥ в≥дносини, за ¤ких угода, укладена одн≥Їю особою (представником) в≥д ≥мен≥ ≥ншоњ особи (¤ку представл¤ють) створюЇ права ≥ обов'¤зки безпосередньо дл¤ особи, ¤ку представл¤ють. ѕовноваженн¤ представника можуть бути оформлен≥ договором дорученн¤ або дов≥рен≥стю. ”мови кладенн¤ договору дорученн¤ визначаютьс¤ в ÷ . ƒогов≥р дорученн¤ - це догов≥р, за ¤ким одна особа (пов≥рений) виступаЇ в≥д ≥мен≥ ≥ за рахунок ≥ншоњ сторони (дов≥рител¤), створюючи права ≥ обов'¤зки дл¤ дов≥рител¤. ƒогов≥р дорученн¤ ¤к правило Ї безоплатним. ѕов≥рений не може вчин¤ти д≥њ в≥д ≥мен≥ дов≥рител¤ по в≥дношенню до самого себе. ѕисьмова форма, нотар≥альне посв≥дченн¤ за бажанн¤м. ƒов≥рен≥сть - письмове повноваженн¤ на вчиненн¤ певних д≥й. ƒов≥реност≥ под≥л¤ютьс¤ на 3 види: генеральн≥, спец≥альн≥ ≥ разов≥. √енеральна дов≥рен≥сть - дов≥рен≥сть на вчиненн¤ р¤ду неодноразових д≥й. —пец≥альна дов≥рен≥сть - дов≥рен≥сть на вчиненн¤ однор≥дних д≥й. (√енеральна дов≥рен≥сть на управл≥нн¤ майном, машиною, ≥нше; спец≥альна - отриманн¤ матер≥альних ц≥нностей, з/п за ≥ншу особу, один вид д≥й, разова - на вчиненн¤ одн≥Їњ д≥њ). ƒов≥реност≥, що видаютьс¤ юридичними особами, посв≥дчуютьс¤ п≥дписом кер≥вника та печаткою. ƒов≥реност≥, ¤к≥ видаютьс¤ ф≥зичним особам, можуть бути посв≥дчен≥ за м≥сцем роботи дов≥рител¤. ƒов≥реност≥, ¤кими особи уповноважуютьс¤ на укладенн¤ угод, що п≥дл¤гають обов'¤зковому нотар≥альному оформленню, також п≥дл¤гають нотар≥альному оформленню (тут маЇ м≥сце кол≥з≥¤ закону: дов≥рен≥сть юридичних ос≥б не оформлюЇтьс¤ нотар≥ально, але дов≥рен≥сть маЇ бути нотар≥ально посв≥дченою дл¤ подальшого укладенн¤ угод, ¤к≥ оформлюютьс¤ нотар≥ально. јбо продаж нерухомост≥ м≥ж двома юридичними особами, ¤кий маЇ бути оформлений нотар≥ально, але п≥дпис кер≥вника вже посв≥дчений печаткою юридичноњ особи).

Ќа головнуHosted by uCoz