ѕон¤тт¤, зм≥ст ≥ види цив≥льних правов≥дносин÷ив≥льно-правов≥ в≥дносини - це врегульован≥ нормами цив≥льного права майнов≥ та особист≥ немайнов≥ в≥дносини м≥ж майнов≥ в≥докремленими юридично р≥вними учасниками, що Ї нос≥¤ми цив≥льних прав ≥ обов'¤зк≥в, ¤к≥ виникають, зм≥нюютьс¤ ≥ припин¤ютьс¤ на п≥дстав≥ юридичних факт≥в ≥ забезпечуютьс¤ можлив≥стю застосуванн¤ засоб≥в державного примусу. ≈лементами цив≥льних правов≥дносин Ї: 1) суб'Їкти в≥дносин; 2) об'Їкти в≥дносин; 3) зм≥ст в≥дносин, що складаЇтьс¤ з≥ конкретних прав ≥ обов'¤зк≥в.

—уб'Їктами цив≥льних правов≥дносин можуть бути громад¤ни ”крањни, ≥ноземн≥ громад¤ни, особи без громад¤нства, юридичн≥ особи ≥ держава. ÷ив≥льна правоздатн≥сть - це здатн≥сть особи мати цив≥льн≥ права. ¬она виникаЇ з народженн¤м особи ≥ припин¤Їтьс¤ ≥з смертю особи. ÷ив≥льна правоздатн≥сть юридичних ос≥б - з моменту створенн¤ до моменту л≥кв≥дац≥њ юридичноњ особи. ÷ив≥льна д≥Їздатн≥сть - здатн≥сть особи власними д≥¤ми набувати цив≥льних прав та обов'¤зк≥в ≥ нести правову в≥дпов≥дальн≥сть за правопорушенн¤. ÷ив≥льна д≥Їздатн≥сть ф≥зичних ос≥б наступаЇ з 18 рок≥в, у шлюб≥ - з 17 рок≥в. ѕ≥дставами обмеженн¤ д≥Їздатност≥ Ї: в≥к особи ≥ стан здоров'¤ (псих≥чн≥ хвороби0 особи, залежн≥сть в≥д алкогольних ≥ наркотичних засоб≥в. ќсоби в≥ком до 14 рок≥в не мають д≥Їздатност≥, з 14 до 15 рок≥в - обмежену д≥Їздатн≥сть, з 15 до 18 рок≥в - неповну д≥Їздатн≥сть. « обмеженою д≥Їздатн≥стю можуть укладати др≥бн≥ угоди (покупки у крамниц¤х тощо). ќсоби з неповною д≥Їздатн≥стю можуть укладати угоди самост≥йно, в≥льно розпор¤джатис¤ заробленими коштами ≥ в межах цього доходу укладати угоди. ƒл¤ неповнол≥тн≥х д≥Ї пон¤тт¤ двосторонн¤ реституц≥¤, ¤кщо неповнол≥тн≥й укладаЇ в силу обмеженост≥ знань ≥ досв≥ту ¤вно невиг≥дну дл¤ нього угоду, така угода може бути роз≥рвана в судовому пор¤дку ≥ насл≥дком цього Ї двосторонн¤ реституц≥¤ - поверненн¤ стор≥н у попереднЇ правове ≥ ф≥зичне становище.

ƒ≥Їздатн≥сть може бути обмежена лише за р≥шенн¤м суду (кр≥м в≥кового цензу). ќбмеженн¤ правоздатност≥ не допускаЇтьс¤. ќбмеженн¤ правоздатност≥ маЇ м≥сце лише у становому сусп≥льств≥.

ѕраво ≥ д≥Їздатн≥сть юридичних ос≥б мають своњ особливост≥. ƒ≥Їздатн≥сть юридичних ос≥б Ї спец≥альною, оск≥льки визначаЇтьс¤ правовим статусом юридичноњ особи, визначеним в њњ установчих документах. ƒ≥Їздатн≥сть ф≥зичних ос≥б Ї ун≥версальною (може вчин¤ти вс≥ д≥њ не заборонен≥ законом). ¬ юридичних ос≥б д≥Ї ≥ правоздатн≥сть виникають одночасно.

¬ ÷  записано, що ненароджена дитина маЇ право на спадщину в раз≥ смерт≥ свого батька за умови, що ц¤ дитина народжена живою. “ака дитина до моменту народженн¤ не Ї суб'Їктом права, вона лише потенц≥йний претендент на це право в раз≥ народженн¤.

ќб'Їктами цив≥льних правов≥дносин Ї реч≥ ≥ д≥њ, а також результати ≥нтелектуальноњ творчост≥ та особист≥ немайнов≥ блага. ƒ≥њ под≥л¤ютьс¤ на роботи ≥ послуги.

—уб'Їктивне цив≥льне право - це вид ≥ м≥ра дозволеноњ повед≥нки уповноваженоњ особи, ¤ка забезпечуЇтьс¤ виконанн¤м обов'¤зк≥в ≥ншими суб'Їктами ≥ можлив≥стю застосуванн¤ до них державного примусу, тобто права одних - це виконанн¤ обов'¤зк≥в ≥ншими. —уб'Їктивний цив≥льний обов'¤зок - це м≥ра необх≥дноњ повед≥нки зобов'¤заноњ особи дл¤ задоволенн¤ ≥нтерес≥в уповноваженоњ особи. ќсоба, ¤ка маЇ права, уповноважена особа - маЇ повноваженн¤ в силу посадового стану, дорученн¤, дов≥реност≥ та у будь ¤коњ ≥ншоњ форм≥. «алежно в≥д критер≥њв розмежуванн¤ цив≥льно-правових в≥дносин под≥л¤ютьс¤ на наступн≥ види: 1) регул¤тивн≥ ≥ охоронн≥; 2) абсолютн≥ ≥ в≥дносн≥; 3) речов≥ ≥ зобов'¤зальн≥; 4) майнов≥ та особист≥ немайнов≥.Ќа головнуHosted by uCoz