÷ив≥льне законодавство ”крањни ≥ проблеми його вдосконаленн¤÷ив≥льне законодавство - це система нормативних акт≥в, ¤к≥ м≥ст¤ть у соб≥ цив≥льно-правов≥ норми. ÷ив≥льне право - це сукупн≥сть юридичних норм, це внутр≥шн¤ форма права, зм≥ст ¤кого визначаЇтьс¤ конкретним соц≥ально-економ≥чним розвитком держави. ÷ив≥льне законодавство - це система нормативних акт≥в, зовн≥шн¤ форма права. ÷ив≥льне законодавство ”крањни знаходитьс¤ на стад≥њ розвитку та реформуванн¤. –озроблено проект нового ÷ . ¬≥н ≥снуЇ з 1996р., але, враховуючи великий об'Їм цього документу, дл¤ його формального проходженн¤ потр≥бен час ≥ стаб≥льн≥ умови. ƒ≥ючий кодекс зазнав фрагментарних зм≥н. ÷ив≥льне законодавство складаЇтьс¤ з  онституц≥й ”крањни, ÷  ”крањни, «” "ѕро власн≥сть", "ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥", "ѕро п≥дприЇмництво", "ѕро господарськ≥ товариства", "ѕро банки ≥ банк≥вську д≥¤льн≥сть", "ѕро ц≥нн≥ папери ≥ фондову б≥ржу" та р¤ду ≥нших закон≥в ≥ п≥дзаконних акт≥в.

÷ив≥льн≥ правов≥дносини виникають також ≥з д≥й, хоча ≥ не врегульованих законом, але таких, що не суперечать загальним засадам ≥ зм≥сту цив≥льного законодавства. якщо конкретн≥ сусп≥льн≥ в≥дносини не врегульован≥ законом, до то цих в≥дносин застосовуютьс¤ норми, ¤к≥ врегульовують под≥бн≥ сусп≥льн≥ в≥дносини. Ќаприклад, певний час л≥зингов≥ в≥дносини регулювалис¤ законом про оренду. “аке правове регулюванн¤ називаЇтьс¤ аналог≥Їю закону.  оли в≥дсутн≥ також норми, що регулюють под≥бн≥ сусп≥льн≥ в≥дносини, використовуютьс¤ дл¤ регулюванн¤ загальн≥ засади ≥ принципи цив≥льного права. “аке регулюванн¤ називаЇтьс¤ аналог≥Їю права. Ќаприклад: врегулюванн¤ в≥дносин, пов'¤заних з застосуванн¤м комп'ютерних систем, авторських прав, захист ≥нформац≥њ, ф≥нансов≥ аспекти, ¤к≥сть продукц≥њ. “ут використовуютьс¤ аналог≥¤ права, застосовуютьс¤ норми, ¤к≥ мають теоретично под≥бн≥ в≥дношенн¤.

—удова ≥ арб≥тражна практика не Ї джерелом цив≥льного права. ¬ерховний —уд ”крањни ≥ јрб≥тражний суд ”крањни узагальнюють та анал≥зують судову ≥ арб≥тражну практику ≥ на ц≥й основ≥ приймають постанови. “ак≥ постанови Ї обов'¤зковими дл¤ використанн¤ лише дл¤ в≥дпов≥дних суд≥в, це так≥ методичн≥ рекомендац≥њ до вир≥шенн¤ аналог≥чних питань.Ќа головнуHosted by uCoz