¬ипробуванн¤ при прийн¤тт≥ на роботу «пѕ. —татт¤ 26. ¬ипробуванн¤ при прийн¤тт≥ на роботу ѕри укладенн≥ трудового договору може бути обумовлене угодою стор≥н випробуванн¤ з метою перев≥рки в≥дпов≥дност≥ прац≥вника робот≥, ¤ка йому доручаЇтьс¤. ”мова про випробуванн¤ повинна бути застережена в наказ≥ (розпор¤дженн≥) про прийн¤тт¤ на роботу. ¬ пер≥од випробуванн¤ на прац≥вник≥в поширюЇтьс¤ законодавство про працю. ¬ипробуванн¤ не встановлюЇтьс¤ при прийн¤тт≥ на роботу: ос≥б, ¤к≥ не дос¤гли в≥с≥мнадц¤ти рок≥в; молодих роб≥тник≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ профес≥йних навчально-виховних заклад≥в; молодих спец≥ал≥ст≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ вищих навчальних заклад≥в; ос≥б, зв≥льнених у запас з в≥йськовоњ чи альтернативноњ (нев≥йськовоњ) служби; ≥нвал≥д≥в, направлених на роботу в≥дпов≥дно до рекомендац≥њ медико-соц≥альноњ експертизи. ¬ипробуванн¤ не встановлюЇтьс¤ також при прийн¤тт≥ на роботу в ≥ншу м≥сцев≥сть ≥ при переведенн≥ на роботу на ≥нше п≥дприЇмство, в установу, орган≥зац≥ю, а також в ≥нших випадках, ¤кщо це передбачено законодавством.

—татт¤ 27. —трок випробуванн¤ при прийн¤тт≥ на роботу —трок випробуванн¤ при прийн¤тт≥ на роботу, ¤кщо ≥нше не встановлено законодавством ”крањни, не може перевищувати трьох м≥с¤ц≥в, а в окремих випадках, за погодженн¤м з в≥дпов≥дним ком≥тетом профсп≥лки, - шести м≥с¤ц≥в. —трок випробуванн¤ при прийн¤тт≥ на роботу роб≥тник≥в не може перевищувати одного м≥с¤ц¤. якщо прац≥вник в пер≥од випробуванн¤ був в≥дсутн≥й на робот≥ у зв'¤зку з тимчасовою непрацездатн≥стю або з ≥нших поважних причин, строк випробуванн¤ може бути продовжено на в≥дпов≥дну к≥льк≥сть дн≥в, прот¤гом ¤ких в≥н був в≥дсутн≥й.

—татт¤ 28. –езультати випробуванн¤ при прийн¤тт≥ на роботу  оли строк випробуванн¤ зак≥нчивс¤, а прац≥вник продовжуЇ працювати, то в≥н вважаЇтьс¤ таким, що витримав випробуванн¤, ≥ наступне роз≥рванн¤ трудового договору допускаЇтьс¤ лише на загальних п≥дставах. якщо прот¤гом строку випробуванн¤ встановлено нев≥дпов≥дн≥сть прац≥вника робот≥, на ¤ку його прийн¤то, власник або уповноважений ним орган прот¤гом цього строку вправ≥ роз≥рвати трудовий догов≥р. –оз≥рванн¤ трудового договору з цих п≥дстав може бути оскаржене прац≥вником в пор¤дку, встановленому дл¤ розгл¤ду трудових спор≥в у питанн¤х зв≥льненн¤.Ќа головнуHosted by uCoz