ƒодатков≥ гарант≥њ дл¤ виборних профсп≥лкових прац≥вник≥в, член≥в рад /правл≥нь/ п≥дприЇмств ≥ рад трудових колектив≥в «пѕ. —татт¤ 252. ƒодатков≥ гарант≥њ дл¤ виборних профсп≥лкових прац≥вник≥в, член≥в рад (правл≥нь) п≥дприЇмств ≥ рад трудових колектив≥в ѕрац≥вники, обран≥ до складу профсп≥лкових орган≥в ≥ не зв≥льнен≥ в≥д виробничоњ роботи, не можуть бути п≥ддан≥ дисципл≥нарному ст¤гненню без попередньоњ згоди органу, членами ¤кого вони Ї; кер≥вники профсп≥лкових орган≥в у п≥дрозд≥лах п≥дприЇмства - без попередньоњ згоди в≥дпов≥дного профсп≥лкового органу на п≥дприЇмств≥, а кер≥вники профсп≥лкових орган≥в на п≥дприЇмств≥, профорган≥затори - органу в≥дпов≥дного профсп≥лкового об'Їднанн¤. «в≥льненн¤ з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу ос≥б, обраних до складу профсп≥лкових орган≥в ≥ не зв≥льнених в≥д виробничоњ роботи, допускаЇтьс¤, кр≥м додержанн¤ загального пор¤дку зв≥льненн¤, лише за попередньою згодою профсп≥лкового органу, членами ¤кого вони Ї, а гол≥в ≥ член≥в профсп≥лкових орган≥в на п≥дприЇмств≥, кр≥м того, - лише за згодою в≥дпов≥дного об'Їднанн¤ профсп≥лок. «в≥льненн¤ профсп≥лкових орган≥затор≥в ≥ профгрупорг≥в з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу допускаЇтьс¤ лише за згодою органу в≥дпов≥дного профсп≥лкового об'Їднанн¤. „ленам виборних профсп≥лкових орган≥в, не зв≥льненим в≥д своЇњ виробничоњ роботи, надаЇтьс¤ на умовах, що визначаютьс¤ колективним договором, в≥льний в≥д роботи час ≥з збереженн¤м середнього зароб≥тку дл¤ виконанн¤ громадських обов'¤зк≥в в ≥нтересах колективу, а також на час њх профсп≥лкового навчанн¤. „лени виборних профсп≥лкових орган≥в зв≥льн¤ютьс¤ в≥д виробничоњ роботи з оплатою в розм≥р≥ середнього зароб≥тку за рахунок кошт≥в профсп≥лки на час њх участ≥ ¤к делегат≥в з'њзд≥в, конференц≥й, що скликаютьс¤ профсп≥лками, а також у робот≥ њх пленум≥в, презид≥й. «в≥льненн¤ з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу прац≥вник≥в, ¤к≥ обирались до складу профсп≥лкових орган≥в, не допускаЇтьс¤ прот¤гом двох рок≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ виборних повноважень, кр≥м випадк≥в повноњ л≥кв≥дац≥њ п≥дприЇмства або вчиненн¤ прац≥вником винних д≥й, за ¤к≥ законодавством передбачена можлив≥сть зв≥льненн¤ (пункти 3, 4, 7, 8 статт≥ 40 ≥ статт¤ 41). ¬ цих випадках зв≥льненн¤ провадитьс¤ в пор¤дку, передбаченому частиною другою ц≥Їњ статт≥. „лени ради (правл≥нн¤) п≥дприЇмства, обран≥ до њњ складу в≥д трудового колективу, не можуть бути з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу зв≥льнен≥ з п≥дприЇмства без згоди загальних збор≥в (конференц≥њ) трудового колективу, ¤к≥ њх обрали. „лени ради трудового колективу не можуть бути п≥ддан≥ дисципл≥нарному ст¤гненню без згоди ради трудового колективу. «в≥льненн¤ член≥в ради трудового колективу з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу, кр≥м додержанн¤ загального пор¤дку зв≥льненн¤, допускаЇтьс¤ лише за згодою ради трудового колективу.Ќа головнуHosted by uCoz