ѕрава профес≥йних сп≥лок «пѕ. —татт¤ 244. ѕрава профес≥йних сп≥лок ѕрофес≥йн≥ сп≥лки представл¤ють ≥нтереси прац≥вник≥в у галуз≥ виробництва, прац≥, побуту ≥ культури. ѕрофес≥йн≥ сп≥лки беруть участь у розробленн≥ ≥ реал≥зац≥њ державних план≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку, у вир≥шенн≥ питань розпод≥лу ≥ використанн¤ матер≥альних та ф≥нансових ресурс≥в, залучають прац≥вник≥в до управл≥нн¤ п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми, орган≥зують соц≥ал≥стичне змаганн¤, масову техн≥чну творч≥сть, спри¤ють зм≥цненню виробничоњ ≥ трудовоњ дисципл≥ни. ¬становленн¤ умов прац≥ ≥ зароб≥тноњ плати, застосуванн¤ законодавства про працю, використанн¤ сусп≥льних фонд≥в споживанн¤ у випадках, передбачених законодавством, зд≥йснюютьс¤ п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми та њх вищесто¤щими органами разом або за погодженн¤м з профес≥йними сп≥лками. ѕрофес≥йн≥ сп≥лки зд≥йснюють контроль за додержанн¤м законодавства про працю ≥ нормативних акт≥в про охорону прац≥, контролюють житлово-побутове обслуговуванн¤ прац≥вник≥в. ѕрофес≥йн≥ сп≥лки управл¤ють державним соц≥альним страхуванн¤м, а також санатор≥¤ми, проф≥лактор≥¤ми та будинками в≥дпочинку, культурно-осв≥тн≥ми, туристськими ≥ спортивними установами, ¤к≥ перебувають в њх в≥данн≥.Ќа головнуHosted by uCoz