–озгл¤д ≥ндив≥дуальних трудових спор≥в ком≥с≥Їю по трудових спорах «пѕ. —татт¤ 223. ќрган≥зац≥¤ ком≥с≥й по трудових спорах  ом≥с≥¤ по трудових спорах обираЇтьс¤ загальними зборами (конференц≥Їю) трудового колективу п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ з числом працюючих не менш ¤к 15 чолов≥к. ѕор¤док обранн¤, чисельн≥сть, склад ≥ строк повноважень ком≥с≥њ визначаютьс¤ загальними зборами (конференц≥Їю) трудового колективу п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ. ѕри цьому к≥льк≥сть роб≥тник≥в у склад≥ ком≥с≥њ по трудових спорах п≥дприЇмства повинна бути не менше половини њњ складу.  ом≥с≥¤ по трудових спорах обираЇ ≥з свого складу голову, його заступник≥в ≥ секретар¤ ком≥с≥њ. «а р≥шенн¤м загальних збор≥в (конференц≥њ) трудового колективу п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ можуть бути створен≥ ком≥с≥њ по трудових спорах у цехах та ≥нших аналог≥чних п≥дрозд≥лах. ÷≥ ком≥с≥њ обираютьс¤ колективами п≥дрозд≥л≥в ≥ д≥ють на тих же п≥дставах, що й ком≥с≥њ по трудових спорах п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й. ” ком≥с≥¤х по трудових спорах п≥дрозд≥л≥в можуть розгл¤датись трудов≥ спори в межах повноважень цих п≥дрозд≥л≥в. ќрган≥зац≥йно-техн≥чне забезпеченн¤ ком≥с≥њ по трудових спорах (наданн¤ обладнаного прим≥щенн¤, друкарськоњ та ≥ншоњ техн≥ки, необх≥дноњ л≥тератури, орган≥зац≥¤ д≥ловодства, обл≥к та збер≥ганн¤ за¤в прац≥вник≥в ≥ справ, п≥дготовка та видача коп≥й р≥шень ≥ т. ≥н.) зд≥йснюЇтьс¤ власником або уповноваженим ним органом.  ом≥с≥¤ по трудових спорах п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ маЇ печатку встановленого зразка.

—татт¤ 226. ѕор¤док ≥ строки розгл¤ду трудового спору в ком≥с≥њ по трудових спорах  ом≥с≥¤ по трудових спорах зобов'¤зана розгл¤нути трудовий сп≥р у дес¤тиденний строк з дн¤ поданн¤ за¤ви. —пори повинн≥ розгл¤датис¤ у присутност≥ прац≥вника, ¤кий подав за¤ву, представник≥в власника або уповноваженого ним органу. –озгл¤д спору за в≥дсутност≥ прац≥вника допускаЇтьс¤ лише за його письмовою за¤вою. «а бажанн¤м прац≥вника при розгл¤д≥ спору в≥д його ≥мен≥ може виступати представник профсп≥лкового органу або за вибором прац≥вника ≥нша особа, в тому числ≥ адвокат. ” раз≥ нез'¤вленн¤ прац≥вника або його представника на зас≥данн¤ ком≥с≥њ розгл¤д за¤ви в≥дкладаЇтьс¤ до наступного зас≥данн¤. ѕри повторному нез'¤вленн≥ прац≥вника без поважних причин ком≥с≥¤ може винести р≥шенн¤ про зн¤тт¤ ц≥Їњ за¤ви з розгл¤ду, що не позбавл¤Ї прац≥вника права подати за¤ву знову в межах трим≥с¤чного строку з дн¤, коли прац≥вник д≥знавс¤ або повинен був д≥знатис¤ про порушенн¤ свого права.  ом≥с≥¤ по трудових спорах маЇ право викликати на зас≥данн¤ св≥дк≥в, доручати спец≥ал≥стам проведенн¤ техн≥чних, бухгалтерських та ≥нших перев≥рок, вимагати в≥д власника або уповноваженого ним органу необх≥дн≥ розрахунки та документи. «ас≥данн¤ ком≥с≥њ по трудових спорах вважаЇтьс¤ правомочним, ¤кщо на ньому присутн≥ не менше двох третин обраних до њњ складу член≥в. ѕрац≥вник ≥ власник або уповноважений ним орган мають право за¤вити мотивований в≥дв≥д будь-¤кому члену ком≥с≥њ. ѕитанн¤ про в≥дв≥д вир≥шуЇтьс¤ б≥льш≥стю голос≥в член≥в ком≥с≥њ, присутн≥х на зас≥данн≥. „лен ком≥с≥њ, ¤кому за¤влено в≥дв≥д, не бере участ≥ у вир≥шенн≥ питанн¤ про в≥дв≥д. Ќа зас≥данн≥ ком≥с≥њ ведетьс¤ протокол, ¤кий п≥дписуЇтьс¤ головою або його заступником ≥ секретарем.Ќа головнуHosted by uCoz