ѕравове регулюванн¤ прац≥ неповнол≥тн≥х «пѕ. —татт¤ 187. ѕрава неповнол≥тн≥х у трудових правов≥дносинах Ќеповнол≥тн≥, тобто особи, що не дос¤гли в≥с≥мнадц¤ти рок≥в, у трудових правов≥дносинах прир≥внюютьс¤ у правах до повнол≥тн≥х, а в галуз≥ охорони прац≥, робочого часу, в≥дпусток та де¤ких ≥нших умов прац≥ користуютьс¤ п≥льгами, встановленими законодавством ”крањни.

—татт¤ 188. ¬≥к, з ¤кого допускаЇтьс¤ прийн¤тт¤ на роботу Ќе допускаЇтьс¤ прийн¤тт¤ на роботу ос≥б молодше ш≥стнадц¤ти рок≥в. «а згодою одного ≥з батьк≥в або особи, що його зам≥нюЇ, можуть, ¤к вин¤ток, прийматись на роботу особи, ¤к≥ дос¤гли п'¤тнадц¤ти рок≥в. ƒл¤ п≥дготовки молод≥ до продуктивноњ прац≥ допускаЇтьс¤ прийн¤тт¤ на роботу учн≥в загальноосв≥тн≥х шк≥л, профес≥йно-техн≥чних ≥ середн≥х спец≥альних навчальних заклад≥в дл¤ виконанн¤ легкоњ роботи, що не завдаЇ шкоди здоров'ю ≥ не порушуЇ процесу навчанн¤, у в≥льний в≥д навчанн¤ час по дос¤гненн≥ ними чотирнадц¤тир≥чного в≥ку за згодою одного з батьк≥в або особи, що його зам≥нюЇ.

—татт¤ 190. –оботи, на ¤ких заборон¤Їтьс¤ застосуванн¤ прац≥ ос≥б молодше в≥с≥мнадц¤ти рок≥в

—татт¤ 192. «аборона залучати прац≥вник≥в молодше в≥с≥мнадц¤ти рок≥в до н≥чних, надурочних роб≥т ≥ роб≥т у вих≥дн≥ дн≥

—татт¤ 194. ќплата прац≥ прац≥вник≥в молодше в≥с≥мнадц¤ти рок≥в при скорочен≥й тривалост≥ щоденноњ роботи

—татт¤ 195. ¬≥дпустки прац≥вникам в≥ком до в≥с≥мнадц¤ти рок≥в ўор≥чн≥ в≥дпустки прац≥вникам в≥ком до в≥с≥мнадц¤ти рок≥в надаютьс¤ у зручний дл¤ них час. ўор≥чн≥ в≥дпустки прац≥вникам в≥ком до в≥с≥мнадц¤ти рок≥в повноњ тривалост≥ у перший р≥к роботи надаютьс¤ за њх за¤вою до настанн¤ шестим≥с¤чного терм≥ну безперервноњ роботи на даному п≥дприЇмств≥, в установ≥, орган≥зац≥њ.

—татт¤ 198. ќбмеженн¤ зв≥льненн¤ прац≥вник≥в молодше в≥с≥мнадц¤ти рок≥в «в≥льненн¤ прац≥вник≥в молодше в≥с≥мнадц¤ти рок≥в з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу допускаЇтьс¤, кр≥м додержанн¤ загального пор¤дку зв≥льненн¤, т≥льки за згодою районноњ (м≥ськоњ) ком≥с≥њ в справах неповнол≥тн≥х. ѕри цьому зв≥льненн¤ з п≥дстав, зазначених в пунктах 1, 2 ≥ 6 статт≥ 40 цього  одексу, провадитьс¤ лише у вин¤ткових випадках ≥ не допускаЇтьс¤ без працевлаштуванн¤.

—татт¤ 199. –оз≥рванн¤ трудового договору з неповнол≥тн≥м на вимогу його батьк≥в або ≥нших ос≥бЌа головнуHosted by uCoz