ѕ≥льги дл¤ прац≥вник≥в, ¤к≥ поЇднують роботу з навчанн¤м√лава XIV ѕ≤Ћ№√» ƒЋя ѕ–ј÷≤¬Ќ» ≤¬, я ≤ ѕќ™ƒЌ”ё“№ –ќЅќ“” « Ќј¬„јЌЌяћ

—татт¤ 201. ќрган≥зац≥¤ виробничого навчанн¤

—татт¤ 202. —творенн¤ необх≥дних умов дл¤ поЇднанн¤ роботи з навчанн¤м

—татт¤ 203. «аохоченн¤ прац≥вник≥в, ¤к≥ поЇднують роботу з навчанн¤м

—татт¤ 204. «д≥йсненн¤ виробничого навчанн¤ в робочий час

—татт¤ 207. ќплата прац≥ за час виробничого навчанн¤, переквал≥ф≥кац≥њ або навчанн¤ ≥ншим спец≥альност¤м

—татт¤ 208. ѕ≥льги дл¤ прац≥вник≥в, ¤к≥ навчаютьс¤ в середн≥х ≥ профес≥йно-техн≥чних закладах осв≥ти ƒл¤ прац≥вник≥в, ¤к≥ навчаютьс¤ без в≥дриву в≥д виробництва в середн≥х ≥ профес≥йно-техн≥чних закладах осв≥ти, встановлюЇтьс¤ скорочений робочий тиждень або скорочена тривал≥сть щоденноњ роботи ≥з збереженн¤м зароб≥тноњ плати у встановленому пор¤дку; њм надаютьс¤ також ≥ ≥нш≥ п≥льги.

—татт¤ 209. —короченн¤ робочого часу ≥з збереженн¤м зароб≥тноњ плати дл¤ прац≥вник≥в, ¤к≥ навчаютьс¤ в середн≥х загальноосв≥тн≥х школах

—татт¤ 211. ƒодаткова в≥дпустка у зв'¤зку з навчанн¤м у середн≥х закладах осв≥ти ѕрац≥вникам, ¤к≥ здобувають загальну середню осв≥ту в середн≥х загальноосв≥тн≥х веч≥рн≥х (зм≥нних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчанн¤ при загальноосв≥тн≥х школах, надаЇтьс¤ додаткова оплачувана в≥дпустка на пер≥од складанн¤: 1) випускних ≥спит≥в в основн≥й школ≥ - тривал≥стю 10 календарних дн≥в; 2) випускних ≥спит≥в у старш≥й школ≥ - тривал≥стю 23 календарних дн≥; 3) перев≥дних ≥спит≥в в основн≥й та старш≥й школах - в≥д 4 до 6 календарних дн≥в без урахуванн¤ вих≥дних. ѕрац≥вникам, ¤к≥ складають ≥спити екстерном за основну або старшу школу, надаЇтьс¤ додаткова оплачувана в≥дпустка тривал≥стю в≥дпов≥дно 21 та 28 календарних дн≥в.

—татт¤ 213. ƒодаткова в≥дпустка у зв'¤зку з навчанн¤м у профес≥йно-техн≥чних закладах осв≥ти ѕрац≥вникам, ¤к≥ усп≥шно навчаютьс¤ на веч≥рн≥х в≥дд≥ленн¤х профес≥йно-техн≥чних заклад≥в осв≥ти, надаЇтьс¤ додаткова оплачувана в≥дпустка дл¤ п≥дготовки та складанн¤ ≥спит≥в загальною тривал≥стю 35 календарних дн≥в прот¤гом року.

—татт¤ 215. ѕ≥льги прац≥вникам, ¤к≥ навчаютьс¤ у вищих закладах осв≥ти ѕрац≥вникам, ¤к≥ навчаютьс¤ у вищих закладах осв≥ти з веч≥рньою та заочною формами навчанн¤, надаютьс¤ додатков≥ в≥дпустки у зв'¤зку з навчанн¤м, а також ≥нш≥ п≥льги, передбачен≥ законодавством.

—татт¤ 216. ƒодаткова в≥дпустка у зв'¤зку з навчанн¤м у вищих закладах осв≥ти та асп≥рантур≥ ѕрац≥вникам, ¤к≥ усп≥шно навчаютьс¤ без в≥дриву в≥д виробництва у вищих закладах осв≥ти з веч≥рньою та заочною формами навчанн¤, надаютьс¤ додатков≥ оплачуван≥ в≥дпустки: 1) на пер≥од настановних зан¤ть, виконанн¤ лабораторних роб≥т, складанн¤ зал≥к≥в та ≥спит≥в дл¤ тих, хто навчаЇтьс¤ на першому та другому курсах у вищих закладах осв≥ти: першого та другого р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою формою навчанн¤ - 10 календарних дн≥в щор≥чно, третього та четвертого р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою формою навчанн¤ - 20 календарних дн≥в щор≥чно, незалежно в≥д р≥вн¤ акредитац≥њ з заочною формою навчанн¤ - 30 календарних дн≥в щор≥чно; 2) на пер≥од настановних зан¤ть, виконанн¤ лабораторних роб≥т, складанн¤ зал≥к≥в та ≥спит≥в дл¤ тих, хто навчаЇтьс¤ на третьому ≥ наступних курсах у вищих закладах осв≥ти: першого та другого р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою формою навчанн¤ - 20 календарних дн≥в щор≥чно, третього та четвертого р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою формою навчанн¤ - 30 календарних дн≥в щор≥чно, незалежно в≥д р≥вн¤ акредитац≥њ з заочною формою навчанн¤ - 40 календарних дн≥в щор≥чно; 3) на пер≥од складанн¤ державних ≥спит≥в у вищих закладах осв≥ти незалежно в≥д р≥вн¤ акредитац≥њ - 30 календарних дн≥в; 4) на пер≥од п≥дготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, ¤к≥ навчаютьс¤ у вищих закладах осв≥ти з веч≥рньою та заочною формами навчанн¤ першого та другого р≥вн≥в акредитац≥њ, - два м≥с¤ц≥, а у вищих закладах осв≥ти третього ≥ четвертого р≥вн≥в акредитац≥њ - чотири м≥с¤ц≥. ѕрац≥вникам, допущеним до складанн¤ вступних ≥спит≥в в асп≥рантуру з в≥дривом або без в≥дриву в≥д виробництва, дл¤ п≥дготовки та складанн¤ ≥спит≥в надаЇтьс¤ один раз на р≥к додаткова оплачувана в≥дпустка з розрахунку 10 календарних дн≥в на кожний ≥спит. ѕрац≥вникам, ¤к≥ навчаютьс¤ без в≥дриву в≥д виробництва в асп≥рантур≥ та усп≥шно виконують ≥ндив≥дуальний план п≥дготовки, надаЇтьс¤ додаткова оплачувана в≥дпустка тривал≥стю 30 календарних дн≥в. ƒл¤ прац≥вник≥в, ¤к≥ навчаютьс¤ у вищих закладах осв≥ти з веч≥рньою та заочною формами навчанн¤, де навчальний процес маЇ своњ особливост≥, законодавством може встановлюватис¤ ≥нша тривал≥сть в≥дпусток у зв'¤зку з навчанн¤м.

—татт¤ 217. «береженн¤ зароб≥тноњ плати на час додаткових в≥дпусток у зв'¤зку з навчанн¤м

—татт¤ 219. ќплата проњзду до м≥сц¤ знаходженн¤ вищого закладу осв≥ти

—татт¤ 220. ќбмеженн¤ надурочних роб≥т дл¤ прац≥вник≥в, ¤к≥ навчаютьс¤Ќа головнуHosted by uCoz