ќсобливост≥ правового регулюванн¤ прац≥ ж≥нок÷≥лий 7й розд≥л  одексу

ѕ–ј÷я ∆≤Ќќ 

—татт¤ 174. –оботи, на ¤ких заборон¤Їтьс¤ застосуванн¤ прац≥ ж≥нок «аборон¤Їтьс¤ застосуванн¤ прац≥ ж≥нок на важких роботах ≥ на роботах ≥з шк≥дливими або небезпечними умовами прац≥, а також на п≥дземних роботах, кр≥м де¤ких п≥дземних роб≥т (неф≥зичних роб≥т або роб≥т по сан≥тарному та побутовому обслуговуванню). «аборон¤Їтьс¤ також залученн¤ ж≥нок до п≥д≥йманн¤ ≥ перем≥щенн¤ речей, маса ¤ких перевищуЇ встановлен≥ дл¤ них граничн≥ норми. ѕерел≥к важких роб≥т та роб≥т ≥з шк≥дливими ≥ небезпечними умовами прац≥, на ¤ких заборон¤Їтьс¤ застосуванн¤ прац≥ ж≥нок, а також граничн≥ норми п≥д≥йманн¤ ≥ перем≥щенн¤ важких речей ж≥нками затверджуютьс¤ ћ≥н≥стерством охорони здоров'¤ ”крањни за погодженн¤м ≥з ƒержавним ком≥тетом ”крањни по нагл¤ду за охороною прац≥.

—татт¤ 175. ќбмеженн¤ прац≥ ж≥нок на роботах у н≥чний час «алученн¤ ж≥нок до роб≥т у н≥чний час не допускаЇтьс¤, за вин¤тком тих галузей народного господарства, де це викликаЇтьс¤ особливою необх≥дн≥стю ≥ дозвол¤Їтьс¤ ¤к тимчасовий зах≥д. ѕерел≥к цих галузей ≥ вид≥в роб≥т ≥з зазначенн¤м максимальних терм≥н≥в застосуванн¤ прац≥ ж≥нок у н≥чний час затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. «азначен≥ у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥ обмеженн¤ не поширюютьс¤ на ж≥нок, ¤к≥ працюють на п≥дприЇмствах, де зайн¤т≥ лише члени одн≥Їњ с≥м'њ.

—татт¤ 176. «аборона залученн¤ ваг≥тних ж≥нок ≥ ж≥нок, що мають д≥тей в≥ком до трьох рок≥в, до н≥чних, надурочних роб≥т, роб≥т у вих≥дн≥ дн≥ ≥ направленн¤ њх у в≥др¤дженн¤ Ќе допускаЇтьс¤ залученн¤ до роб≥т у н≥чний час, до надурочних роб≥т ≥ роб≥т у вих≥дн≥ дн≥ ≥ направленн¤ у в≥др¤дженн¤ ваг≥тних ж≥нок ≥ ж≥нок, що мають д≥тей в≥ком до трьох рок≥в.

—татт¤ 177. ќбмеженн¤ залученн¤ ж≥нок, що мають д≥тей в≥ком в≥д трьох до чотирнадц¤ти рок≥в або д≥тей-≥нвал≥д≥в, до надурочних роб≥т ≥ направленн¤ њх у в≥др¤дженн¤ ∆≥нки, що мають д≥тей в≥ком в≥д трьох до чотирнадц¤ти рок≥в або д≥тей-≥нвал≥д≥в, не можуть залучатись до надурочних роб≥т або направл¤тись у в≥др¤дженн¤ без њх згоди.

—татт¤ 178. ѕереведенн¤ на легшу роботу ваг≥тних ж≥нок ≥ ж≥нок, ¤к≥ мають д≥тей в≥ком до трьох рок≥в ¬аг≥тним ж≥нкам в≥дпов≥дно до медичного висновку знижуютьс¤ норми вироб≥тку, норми обслуговуванн¤ або вони перевод¤тьс¤ на ≥ншу роботу, ¤ка Ї легшою ≥ виключаЇ вплив неспри¤тливих виробничих фактор≥в, ≥з збереженн¤м середнього зароб≥тку за попередньою роботою. ƒо вир≥шенн¤ питанн¤ про наданн¤ ваг≥тн≥й ж≥нц≥ в≥дпов≥дно до медичного висновку ≥ншоњ роботи, ¤ка Ї легшою ≥ виключаЇ вплив неспри¤тливих виробничих фактор≥в, вона п≥дл¤гаЇ зв≥льненню в≥д роботи ≥з збереженн¤м середнього зароб≥тку за вс≥ пропущен≥ внасл≥док цього робоч≥ дн≥ за рахунок п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ. ∆≥нки, ¤к≥ мають д≥тей в≥ком до трьох рок≥в, в раз≥ неможливост≥ виконанн¤ попередньоњ роботи перевод¤тьс¤ на ≥ншу роботу ≥з збереженн¤м середнього зароб≥тку за попередньою роботою до дос¤гненн¤ дитиною в≥ку трьох рок≥в. якщо зароб≥ток ос≥б, зазначених у частинах перш≥й ≥ трет≥й ц≥Їњ статт≥, на легш≥й робот≥ Ї вищим, н≥ж той, ¤кий вони одержували до переведенн¤, њм виплачуЇтьс¤ фактичний зароб≥ток.

—татт¤ 179. ¬≥дпустки у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю, пологами ≥ дл¤ догл¤ду за дитиною

—татт¤ 180. ѕриЇднанн¤ щор≥чноњ в≥дпустки до в≥дпустки у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами

—татт¤ 181. ѕор¤док наданн¤ в≥дпустки дл¤ догл¤ду за дитиною ≥ зарахуванн¤ њњ до стажу роботи

—татт¤ 182. ¬≥дпустки ж≥нкам, ¤к≥ усиновили д≥тей

—татт¤ 182-1. ƒодаткова в≥дпустка прац≥вникам, ¤к≥ мають д≥тей

—татт¤ 184. √арант≥њ при прийн¤тт≥ на роботу ≥ заборона зв≥льненн¤ ваг≥тних ж≥нок ≥ ж≥нок, ¤к≥ мають д≥тей

—татт¤ 185. Ќаданн¤ ваг≥тним ж≥нкам ≥ ж≥нкам, ¤к≥ мають д≥тей в≥ком до чотирнадц¤ти рок≥в, пут≥вок до санатор≥њв та будинк≥в в≥дпочинку ≥ поданн¤ њм матер≥альноњ допомогиЌа головнуHosted by uCoz