ќбчисленн¤ стажу роботи, що даЇ право на в≥дпустку «пѕ. —татт¤ 82. ќбчисленн¤ стажу роботи, що даЇ право на щор≥чну в≥дпустку ƒо стажу роботи, що даЇ право на щор≥чну основну в≥дпустку (статт¤ 75 цього  одексу), зараховуютьс¤: 1) час фактичноњ роботи (в тому числ≥ на умовах неповного робочого дн¤) прот¤гом робочого року, за ¤кий надаЇтьс¤ в≥дпустка; 2) час, коли прац≥вник фактично не працював, але за ним зг≥дно з законодавством збер≥галис¤ м≥сце роботи (посада) та зароб≥тна плата повн≥стю або частково (в тому числ≥ час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним зв≥льненн¤м або переведенн¤м на ≥ншу роботу); 3) час, коли прац≥вник фактично не працював, але за ним збер≥галос¤ м≥сце роботи (посада) ≥ йому виплачувалас¤ допомога по державному соц≥альному страхуванню, за вин¤тком в≥дпустки дл¤ догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку; 4) час, коли прац≥вник фактично не працював, але за ним збер≥галос¤ м≥сце роботи (посада) ≥ йому не виплачувалас¤ зароб≥тна плата у пор¤дку, визначеному статтею 25 ≥ частиною другою статт≥ 26 «акону ”крањни "ѕро в≥дпустки", за вин¤тком в≥дпустки без збереженн¤ зароб≥тноњ плати дл¤ догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею шестир≥чного в≥ку; 5) час навчанн¤ з в≥дривом в≥д виробництва тривал≥стю менше 10 м≥с¤ц≥в на денних в≥дд≥ленн¤х профес≥йно-техн≥чних заклад≥в осв≥ти; 6) час навчанн¤ новим профес≥¤м (спец≥альност¤м) ос≥б, зв≥льнених у зв'¤зку ≥з зм≥нами в орган≥зац≥њ виробництва та прац≥, у тому числ≥ з л≥кв≥дац≥Їю, реорган≥зац≥Їю або перепроф≥люванн¤м п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, скороченн¤м чисельност≥ або штату прац≥вник≥в; 7) ≥нш≥ пер≥оди роботи, передбачен≥ законодавством. ƒо стажу роботи, що даЇ право на щор≥чн≥ додатков≥ в≥дпустки (статт¤ 76 цього  одексу), зараховуютьс¤: 1) час фактичноњ роботи ≥з шк≥дливими, важкими умовами або з особливим характером прац≥, ¤кщо прац≥вник зайн¤тий у цих умовах не менше половини тривалост≥ робочого дн¤, встановленоњ дл¤ прац≥вник≥в даного виробництва, цеху, профес≥њ або посади; 2) час щор≥чних основноњ та додаткових в≥дпусток за роботу ≥з шк≥дливими, важкими умовами ≥ за особливий характер прац≥; 3) час роботи ваг≥тних ж≥нок, переведених на п≥дстав≥ медичного висновку на легшу роботу, на ¤к≥й вони не зазнають впливу неспри¤тливих виробничих фактор≥в.Ќа головнуHosted by uCoz