ўор≥чн≥ в≥дпустки√ромад¤нам, ¤к≥ перебувають у трудових в≥дносинах з п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми незалежно в≥д форм власност≥, виду д≥¤льност≥ та галузевоњ належност≥, а також працюють за трудовим договором у ф≥зичноњ особи, надаютьс¤ щор≥чн≥ (основна та додатков≥) в≥дпустки ≥з збереженн¤м на њх пер≥од м≥сц¤ роботи (посади) ≥ зароб≥тноњ плати.Ќа головнуHosted by uCoz