Ќадурочн≥ роботи «пѕ. —татт¤ 62. ќбмеженн¤ надурочних роб≥т

Ќадурочн≥ роботи, ¤к правило, не допускаютьс¤. Ќадурочними вважаютьс¤ роботи понад встановлену тривал≥сть робочого дн¤ (статт≥ 52, 53 ≥ 61). ¬ласник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочн≥ роботи лише у вин¤ткових випадках, що визначаютьс¤ законодавством ≥ в частин≥ трет≥й ц≥Їњ статт≥. ¬ласник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочн≥ роботи т≥льки у таких вин¤ткових випадках: 1) при проведенн≥ роб≥т, необх≥дних дл¤ оборони крањни, а також в≥дверненн¤ громадського або стих≥йного лиха, виробничоњ авар≥њ ≥ негайного усуненн¤ њх насл≥дк≥в; 2) при проведенн≥ громадсько необх≥дних роб≥т по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, осв≥тленню, канал≥зац≥њ, транспорту, зв'¤зку - дл¤ усуненн¤ випадкових або неспод≥ваних обставин, ¤к≥ порушують правильне њх функц≥онуванн¤; 3) при необх≥дност≥ зак≥нчити почату роботу, ¤ка внасл≥док непередбачених обставин чи випадковоњ затримки з техн≥чних умов виробництва не могла бути зак≥нчена в нормальний робочий час, коли припиненн¤ њњ може призвести до псуванн¤ або загибел≥ державного чи громадського майна, а також у раз≥ необх≥дност≥ нев≥дкладного ремонту машин, верстат≥в або ≥ншого устаткуванн¤, коли несправн≥сть њх викликаЇ зупиненн¤ роб≥т дл¤ значноњ к≥лькост≥ труд¤щих; 4) при необх≥дност≥ виконанн¤ вантажно-розвантажувальних роб≥т з метою недопущенн¤ або усуненн¤ простою рухомого складу чи скупченн¤ вантаж≥в у пунктах в≥дправленн¤ ≥ призначенн¤; 5) дл¤ продовженн¤ роботи при нез'¤вленн≥ прац≥вника, ¤кий заступаЇ, коли робота не допускаЇ перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов'¤заний негайно вжити заход≥в до зам≥ни зм≥нника ≥ншим прац≥вником.

—татт¤ 63. «аборона залученн¤ до надурочних роб≥т

ƒо надурочних роб≥т (статт¤ 62) заборон¤Їтьс¤ залучати: 1) ваг≥тних ж≥нок ≥ ж≥нок, ¤к≥ мають д≥тей в≥ком до трьох рок≥в (статт¤ 176); 2) ос≥б, молодших в≥с≥мнадц¤ти рок≥в (статт¤ 192); 3) прац≥вник≥в, ¤к≥ навчаютьс¤ в загальноосв≥тн≥х школах ≥ профес≥йно-техн≥чних училищах без в≥дриву в≥д виробництва, в дн≥ зан¤ть (статт¤ 220). «аконодавством можуть бути передбачен≥ ≥ ≥нш≥ категор≥њ прац≥вник≥в, що њх заборон¤Їтьс¤ залучати до надурочних роб≥т. ∆≥нки, ¤к≥ мають д≥тей в≥ком в≥д трьох до чотирнадц¤ти рок≥в або дитину-≥нвал≥да, можуть залучатись до надурочних роб≥т лише за њх згодою (статт¤ 177). «алученн¤ ≥нвал≥д≥в до надурочних роб≥т можливе лише за њх згодою ≥ за умови, що це не суперечить медичним рекомендац≥¤м (статт¤ 172).

—татт¤ 64. Ќеобх≥дн≥сть одержанн¤ дозволу профсп≥лкового ком≥тету п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ дл¤ проведенн¤ надурочних роб≥т Ќадурочн≥ роботи можуть провадитис¤ лише з дозволу профсп≥лкового ком≥тету п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ.

—татт¤ 65. √раничн≥ норми застосуванн¤ надурочних роб≥т

Ќадурочн≥ роботи не повинн≥ перевищувати дл¤ кожного прац≥вника чотирьох годин прот¤гом двох дн≥в п≥др¤д ≥ 120 годин на р≥к. ¬ласник або уповноважений ним орган повинен вести обл≥к надурочних роб≥т кожного прац≥вника.Ќа головнуHosted by uCoz