”кладенн¤ колективних договор≥в /угод/”кладенню колективного договору, угоди передують колективн≥ переговори. Ѕудь-¤ка ≥з стор≥н не ран≥ш ¤к за три м≥с¤ц≥ до зак≥нченн¤ строку д≥њ колективного договору, угоди або у строки, визначен≥ цими документами, письмово пов≥домл¤Ї ≥нш≥ сторони про початок переговор≥в. ƒруга сторона прот¤гом семи дн≥в повинна розпочати переговори. ѕор¤док веденн¤ переговор≥в з питань розробки, укладенн¤ або внесенн¤ зм≥н до колективного договору, угоди визначаЇтьс¤ сторонами ≥ оформл¤Їтьс¤ в≥дпов≥дним протоколом. ƒл¤ веденн¤ переговор≥в ≥ п≥дготовки проект≥в колективного договору, угоди утворюЇтьс¤ робоча ком≥с≥¤ з представник≥в стор≥н. —клад ц≥Їњ ком≥с≥њ визначаЇтьс¤ сторонами. —торони можуть переривати переговори з метою проведенн¤ консультац≥й, експертиз, отриманн¤ необх≥дних даних дл¤ виробленн¤ в≥дпов≥дних р≥шень ≥ пошуку компром≥с≥в. —торони колективних переговор≥в зобов'¤зан≥ надавати учасникам переговор≥в всю необх≥дну ≥нформац≥ю щодо зм≥сту колективного договору, угоди. ”часники переговор≥в не мають права розголошувати дан≥, що Ї державною або комерц≥йною таЇмницею, ≥ п≥дписують в≥дпов≥дн≥ зобов'¤занн¤. –обоча ком≥с≥¤ готуЇ проект колективного договору, угоди з урахуванн¤м пропозиц≥й, що над≥йшли в≥д прац≥вник≥в, трудових колектив≥в галузей, рег≥он≥в, громадських орган≥зац≥й, ≥ приймаЇ р≥шенн¤, ¤ке оформл¤Їтьс¤ в≥дпов≥дним протоколом.

ƒл¤ врегулюванн¤ розб≥жностей п≥д час веденн¤ колективних переговор≥в сторони використовують примирн≥ процедури. якщо в ход≥ переговор≥в сторони не д≥йшли згоди з незалежних в≥д них причин, то складаЇтьс¤ протокол розб≥жностей, до ¤кого внос¤тьс¤ остаточно сформульован≥ пропозиц≥њ стор≥н про заходи, необх≥дн≥ дл¤ усуненн¤ цих причин, а також про строки в≥дновленн¤ переговор≥в. ѕрот¤гом трьох дн≥в п≥сл¤ складанн¤ протоколу розб≥жностей сторони провод¤ть консультац≥њ, формують ≥з свого складу примирну ком≥с≥ю, а у раз≥ недос¤гненн¤ згоди звертаютьс¤ до посередника, обраного сторонами. ѕримирна ком≥с≥¤ або посередник у терм≥н до семи дн≥в розгл¤даЇ протокол розб≥жностей ≥ виносить рекомендац≥њ щодо сут≥ спору. ” раз≥ недос¤гненн¤ згоди м≥ж сторонами в≥дносно внесенн¤ рекомендац≥њ допускаЇтьс¤ орган≥зац≥¤ та проведенн¤ страйк≥в у пор¤дку, що не суперечить законодавству ”крањни. ƒл¤ п≥дтримки своњх вимог п≥д час проведенн¤ переговор≥в щодо розробки, укладенн¤ чи зм≥ни колективного договору, угоди профсп≥лки, ≥нш≥ уповноважен≥ прац≥вниками органи можуть проводити у встановленому пор¤дку збори, м≥тинги, п≥кетуванн¤, демонстрац≥њ.

ѕроект колективного договору обговорюЇтьс¤ у трудовому колектив≥ ≥ виноситьс¤ на розгл¤д загальних збор≥в (конференц≥њ) трудового колективу. ” раз≥ ¤кщо збори (конференц≥¤) трудового колективу в≥дхил¤ть проект колективного договору або окрем≥ його положенн¤, сторони в≥дновлюють переговори дл¤ пошуку необх≥дного р≥шенн¤. “ерм≥н цих переговор≥в не повинен перевищувати 10 дн≥в. ѕ≥сл¤ цього проект в ц≥лому виноситьс¤ на розгл¤д збор≥в (конференц≥њ) трудового колективу. ѕ≥сл¤ схваленн¤ проекту колективного договору загальними зборами (конференц≥Їю) трудового колективу в≥н п≥дписуЇтьс¤ уповноваженими представниками стор≥н не п≥зн≥ш ¤к через 5 дн≥в з моменту його схваленн¤, ¤кщо ≥нше не встановлено зборами (конференц≥Їю) трудового колективу. ”года (генеральна, галузева, рег≥ональна) п≥дписуЇтьс¤ уповноваженими представниками стор≥н не п≥зн≥ш ¤к через 10 дн≥в п≥сл¤ завершенн¤ колективних переговор≥в.Ќа головнуHosted by uCoz