олективний догов≥р «пѕ. —татт¤ 10.  олективний догов≥р

 олективний догов≥р укладаЇтьс¤ на основ≥ чинного законодавства, прийн¤тих сторонами зобов'¤зань з метою регулюванн¤ виробничих, трудових ≥ соц≥ально-економ≥чних в≥дносин ≥ узгодженн¤ ≥нтерес≥в труд¤щих, власник≥в та уповноважених ними орган≥в.

—татт¤ 11. —фера укладенн¤ колективних договор≥в  олективний догов≥р укладаЇтьс¤ на п≥дприЇмствах, в установах, орган≥зац≥¤х незалежно в≥д форм власност≥ ≥ господарюванн¤, ¤к≥ використовують найману працю ≥ мають права юридичноњ особи.  олективний догов≥р може укладатис¤ в структурних п≥дрозд≥лах п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ в межах компетенц≥њ цих п≥дрозд≥л≥в.

—татт¤ 12. —торони колективного договору  олективний догов≥р укладаЇтьс¤ м≥ж власником або уповноваженим ним органом (особою) з одн≥Їњ сторони ≥ одним або к≥лькома профсп≥лковими чи ≥ншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у раз≥ в≥дсутност≥ таких орган≥в - представниками труд¤щих, обраними ≥ уповноваженими трудовим колективом.

«м≥ст колективного договору визначаЇтьс¤ сторонами в межах њх компетенц≥њ. ” колективному договор≥ встановлюютьс¤ взаЇмн≥ зобов'¤занн¤ стор≥н щодо регулюванн¤ виробничих, трудових, соц≥ально-економ≥чних в≥дносин, зокрема:

зм≥ни в орган≥зац≥њ виробництва ≥ прац≥; забезпеченн¤ продуктивноњ зайн¤тост≥; нормуванн¤ ≥ оплати прац≥, встановленн¤ форм, системи, розм≥р≥в зароб≥тноњ плати та ≥нших вид≥в трудових виплат (доплат, надбавок, прем≥й та ≥н.); встановленн¤ гарант≥й, компенсац≥й, п≥льг; участ≥ трудового колективу у формуванн≥, розпод≥л≥ ≥ використанн≥ прибутку п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ (¤кщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост≥ робочого часу ≥ в≥дпочинку; умов ≥ охорони прац≥; забезпеченн¤ житлово-побутового, культурного, медичного обслуговуванн¤, орган≥зац≥њ оздоровленн¤ ≥ в≥дпочинку прац≥вник≥в; гарант≥й д≥¤льност≥ профсп≥лковоњ чи ≥нших представницьких орган≥зац≥й труд¤щих; умов регулюванн¤ фонд≥в оплати прац≥ та встановленн¤ м≥жквал≥ф≥кац≥йних (м≥жпосадових) сп≥вв≥дношень в оплат≥ прац≥.  олективний догов≥р може передбачати додатков≥ пор≥вн¤но з чинним законодавством ≥ угодами гарант≥њ, соц≥ально-побутов≥ п≥льги.Ќа головнуHosted by uCoz