–оз≥рванн¤ трудового договору з ≥н≥ц≥ативи прац≥вника «пѕ. —татт¤ 38. –оз≥рванн¤ трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ≥н≥ц≥ативи прац≥вника

ѕрац≥вник маЇ право роз≥рвати трудовий догов≥р, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижн≥. ” раз≥, коли за¤ва прац≥вника про зв≥льненн¤ з роботи за власним бажанн¤м зумовлена неможлив≥стю продовжувати роботу (перењзд на нове м≥сце проживанн¤; переведенн¤ чолов≥ка або дружини на роботу в ≥ншу м≥сцев≥сть; вступ до навчального закладу; неможлив≥сть проживанн¤ у дан≥й м≥сцевост≥, п≥дтверджена медичним висновком; ваг≥тн≥сть; догл¤д за дитиною до дос¤гненн¤ нею чотирнадц¤тир≥чного в≥ку або дитиною-≥нвал≥дом; догл¤д за хворим членом с≥м'њ в≥дпов≥дно до медичного висновку або ≥нвал≥дом I групи; вих≥д на пенс≥ю; прийн¤тт¤ на роботу за конкурсом, а також з ≥нших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен роз≥рвати трудовий догов≥р у строк, про ¤кий просить прац≥вник. якщо прац≥вник п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку попередженн¤ про зв≥льненн¤ не залишив роботи ≥ не вимагаЇ роз≥рванн¤ трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправ≥ зв≥льнити його за поданою ран≥ше за¤вою, кр≥м випадк≥в, коли на його м≥сце запрошено ≥ншого прац≥вника, ¤кому в≥дпов≥дно до законодавства не може бути в≥дмовлено в укладенн≥ трудового договору. ѕрац≥вник маЇ право у визначений ним строк роз≥рвати трудовий догов≥р за власним бажанн¤м, ¤кщо власник або уповноважений ним орган не виконуЇ законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору

—татт¤ 39. –оз≥рванн¤ строкового трудового договору з ≥н≥ц≥ативи прац≥вника

—троковий трудовий догов≥р (пункти 2 ≥ 3 статт≥ 23) п≥дл¤гаЇ роз≥рванню достроково на вимогу прац≥вника в раз≥ його хвороби або ≥нвал≥дност≥, ¤к≥ перешкоджають виконанню роботи за договором, порушенн¤ власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статт≥ 38 цього  одексу. —пори про дострокове роз≥рванн¤ трудового договору вир≥шуютьс¤ в загальному пор¤дку, встановленому дл¤ розгл¤ду трудових спор≥в.Ќа головнуHosted by uCoz