–оз≥рванн¤ трудового договору з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу «пѕ. —татт¤ 40. “рудовий догов≥р, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий догов≥р до зак≥нченн¤ строку його чинност≥ можуть бути роз≥рван≥ власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: 1) зм≥н в орган≥зац≥њ виробництва ≥ прац≥, в тому числ≥ л≥кв≥дац≥њ, реорган≥зац≥њ, банкрутства або перепроф≥люванн¤ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, скороченн¤ чисельност≥ або штату прац≥вник≥в; 2) ви¤вленоњ нев≥дпов≥дност≥ прац≥вника займан≥й посад≥ або виконуван≥й робот≥ внасл≥док недостатньоњ квал≥ф≥кац≥њ або стану здоров'¤, ¤к≥ перешкоджають продовженню даноњ роботи; 3) систематичного невиконанн¤ прац≥вником без поважних причин обов'¤зк≥в, покладених на нього трудовим договором або правилами внутр≥шнього трудового розпор¤дку, ¤кщо до прац≥вника ран≥ше застосовувалис¤ заходи дисципл≥нарного чи громадського ст¤гненн¤; 4) прогулу (в тому числ≥ в≥дсутност≥ на робот≥ б≥льше трьох годин прот¤гом робочого дн¤) без поважних причин; 5) нез'¤вленн¤ на роботу прот¤гом б≥льш ¤к чотирьох м≥с¤ц≥в п≥др¤д внасл≥док тимчасовоњ непрацездатност≥, не рахуючи в≥дпустки по ваг≥тност≥ ≥ родах, ¤кщо законодавством не встановлений тривал≥ший строк збереженн¤ м≥сц¤ роботи (посади) при певному захворюванн≥. «а прац≥вниками, ¤к≥ втратили працездатн≥сть у зв'¤зку з трудовим кал≥цтвом або профес≥йним захворюванн¤м, м≥сце роботи (посада) збер≥гаЇтьс¤ до в≥дновленн¤ працездатност≥ або встановленн¤ ≥нвал≥дност≥; 6) поновленн¤ на робот≥ прац≥вника, ¤кий ран≥ше виконував цю роботу; 7) по¤ви на робот≥ в нетверезому стан≥, у стан≥ наркотичного або токсичного сп'¤н≥нн¤; 8) вчиненн¤ за м≥сцем роботи розкраданн¤ (в тому числ≥ др≥бного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законноњ сили, чи постановою органу, до компетенц≥њ ¤кого входить накладенн¤ адм≥н≥стративного ст¤гненн¤ або застосуванн¤ заход≥в громадського впливу

«в≥льненн¤ з п≥дстав, зазначених у пунктах 1, 2 ≥ 6 ц≥Їњ статт≥, допускаЇтьс¤, ¤кщо неможливо перевести прац≥вника, за його згодою, на ≥ншу роботу. Ќе допускаЇтьс¤ зв≥льненн¤ прац≥вника з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу в пер≥од його тимчасовоњ непрацездатност≥ (кр≥м зв≥льненн¤ за пунктом 5 ц≥Їњ статт≥), а також у пер≥од перебуванн¤ прац≥вника у в≥дпустц≥. ÷е правило не поширюЇтьс¤ на випадок повноњ л≥кв≥дац≥њ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ.

—татт¤ 41. ƒодатков≥ п≥дстави роз≥рванн¤ трудового договору з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категор≥¤ми прац≥вник≥в за певних умов

 р≥м п≥дстав, передбачених статтею 40 цього  одексу, трудовий догов≥р з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу може бути роз≥рваний також у випадках: 1) одноразового грубого порушенн¤ трудових обов'¤зк≥в кер≥вником п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ (ф≥л≥алу, представництва, в≥дд≥ленн¤ та ≥ншого в≥докремленого п≥дрозд≥лу), його заступниками, головним бухгалтером п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, його заступниками, а також службовими особами митних орган≥в, державних податкових ≥нспекц≥й, ¤ким присвоЇно персональн≥ званн¤, ≥ службовими особами державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби та орган≥в державного контролю за ц≥нами; 2) винних д≥й прац≥вника, ¤кий безпосередньо обслуговуЇ грошов≥ або товарн≥ ц≥нност≥, ¤кщо ц≥ д≥њ дають п≥дстави дл¤ втрати дов≥р'¤ до нього з боку власника або уповноваженого ним органу; 3) вчиненн¤ прац≥вником, ¤кий виконуЇ виховн≥ функц≥њ, аморального проступку, не сум≥сного з продовженн¤м даноњ роботи. –оз≥рванн¤ договору у випадках, передбачених ц≥Їю статтею, провадитьс¤ з додержанн¤м вимог частини третьоњ статт≥ 40, а у випадках, передбачених пунктами 2 ≥ 3, - також вимог статт≥ 43 цього  одексуЌа головнуHosted by uCoz