ѕ≥дстави припиненн¤ трудового договоруѕ≥дставами припиненн¤ трудового договору Ї:

угода стор≥н;

зак≥нченн¤ строку (пункти 2 ≥ 3 статт≥ 23), кр≥м випадк≥в, коли трудов≥ в≥дносини фактично тривають ≥ жодна з стор≥н не поставила вимогу про њх припиненн¤;

призов або вступ прац≥вника на в≥йськову службу, направленн¤ на альтернативну (нев≥йськову) службу;

роз≥рванн¤ трудового договору з ≥н≥ц≥ативи прац≥вника (статт≥ 38, 39), з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу (статт≥ 40, 41) або на вимогу профсп≥лкового чи ≥ншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (статт¤ 45);

переведенн¤ прац≥вника, за його згодою, на ≥нше п≥дприЇмство, в установу, орган≥зац≥ю або перех≥д на виборну посаду;

в≥дмова прац≥вника в≥д переведенн¤ на роботу в ≥ншу м≥сцев≥сть разом з п≥дприЇмством, установою, орган≥зац≥Їю, а також в≥дмова в≥д продовженн¤ роботи у зв'¤зку ≥з зм≥ною ≥стотних умов прац≥;

набранн¤ законноњ сили вироком суду, ¤ким прац≥вника засуджено (кр≥м випадк≥в умовного засудженн¤ ≥ в≥дстрочки виконанн¤ вироку) до позбавленн¤ вол≥, виправних роб≥т не за м≥сцем роботи або до ≥ншого покаранн¤, ¤ке виключаЇ можлив≥сть продовженн¤ даноњ роботи;

п≥дстави, передбачен≥ контрактом.

«м≥на п≥дпор¤дкованост≥ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ не припин¤Ї д≥њ трудового договору. ” раз≥ зм≥ни власника п≥дприЇмства, а також у раз≥ його реорган≥зац≥њ (злитт¤, приЇднанн¤, под≥лу, вид≥ленн¤, перетворенн¤) д≥¤ трудового договору прац≥вника продовжуЇтьс¤. ѕрипиненн¤ трудового договору з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у раз≥ скороченн¤ чисельност≥ або штату прац≥вник≥в (пункт 1 частини першоњ статт≥ 40).Ќа головнуHosted by uCoz