”повноважен≥ власниками п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й органи ¤к суб'Їкти трудового права”повноважена власником особа - це по сут≥ кер≥вник адм≥н≥страц≥њ ¤к сукупност≥ посадових ос≥б п≥дприЇмства. —аме терм≥н "адм≥н≥страц≥¤" застосовувавс¤ в ус≥х законодавчих актах про працю до внесенн¤ 20 березн¤ 1991 р. зм≥н до  «пѕ. јдм≥н≥страц≥¤ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ ¤к комплекс службових ос≥б, що зд≥йснюють управл≥нн¤ цим п≥дприЇмством, установою, орган≥зац≥Їю в межах наданих њм прав, тобто виконавчо-розпор¤дчий орган п≥дприЇмства, сама перебуваЇ з власником у в≥дносинах найму. ¬с≥ службов≥ особи, що вход¤ть до o складу адм≥н≥страц≥њ, пор¤д з ≥ншими найманими прац≥вниками вход¤ть до складу трудового колективу, Ї суб'Їктами трудових в≥дносин ¤к найман≥ прац≥вники. ѓх в≥дм≥нн≥сть в≥д ≥нших прац≥вник≥в пол¤гаЇ в тому, що внасл≥док свого службового становища ≥ виконуваноњ функц≥њ ц≥ особи несуть в≥дпов≥дальн≥сть за зд≥йсненн¤ виробничого процесу або окремого його циклу. “ому суб'Їктом трудових в≥дносин з ≥ншими прац≥вниками адм≥н≥страц≥¤ п≥дприЇмств або за нин≥шньою терм≥нолог≥Їю - уповноважений власником орган - не виступаЇ.

“а обставина, що уповноважений власником орган Ї не суб'Їктом трудових в≥дносин, а лише органом п≥дприЇмства чи установи, наголошувалась ≥ в юридичн≥й л≥тератур≥. ¬изнанн¤ ж уповноваженого власником органу суб'Їктом трудових правов≥дносин означаЇ можлив≥сть пред'¤вленн¤ до нього майнових претенз≥й, що випливають з цих в≥дносин. ” д≥йсност≥ ж ц≥ претенз≥њ пред'¤вл¤ютьс¤ до п≥дприЇмства.

“рудовий догов≥р прац≥вник укладаЇ не з уповноваженою власником службовою особою, а з п≥дприЇмством, установою, орган≥зац≥Їю ¤к юридичною особою, де в≥н ≥ реал≥зуЇ своЇ право на працю.

якщо визнати, що трудовий догов≥р укладаЇтьс¤ з уповноваженим власником органом або службовою особою, то припиненн¤ власником з ц≥Їю особою трудових в≥дносин повинно викликати припиненн¤ трудового договору з прац≥вниками, ¤к≥ були прийн¤т≥ ним на роботу, оск≥льки припинила своЇ ≥снуванн¤ одна ≥з стор≥н трудового договору. ћ≥ж тим, особливо на державних п≥дприЇмствах, в установах, орган≥зац≥¤х, досить часто можуть зам≥нюватись службов≥ особи, в тому числ≥ кер≥вн≥. јле нав≥ть при так≥й зам≥н≥ прац≥вники залишаютьс¤ працювати при укладенн≥ трудового договору на робот≥ визначений строк або безстрокове, бо ц≥ договори укладалис¤ з п≥дприЇмством, установою, орган≥зац≥Їю, а не з службовими особами адм≥н≥страц≥њ чи органом, уповноваженим на управл≥нн¤ виробництвом.

ќтже, визначенн¤ в ст. 21  «пѕ ”крањни уповноваженого власником органу на управл≥нн¤ виробництвом стороною трудового договору Ї сумн≥вним. Ѕудучи суб'Їктом трудового права, над≥лений ц≥лим комплексом прав ≥ обов'¤зк≥в, уповноваженим власником на управл≥нн¤ орган ви¤вл¤Ї самост≥йний ≥нтерес до застосуванн¤ норм законодавства про працю. ÷е знаходить св≥й про¤в, наприклад, при укладенн≥ колективного договору, затвердженн≥ правил внутр≥шнього трудового розпор¤дку, р≥зного виду нормативних положень, що приймаютьс¤ на п≥дприЇмств≥ ¤к локальн≥ правов≥ акти.

ƒе¤к≥ обов'¤зки уповноваженого власником органу визначен≥ безпосередньо нормами трудового права. “ак, на нього покладено обов'¤зок створювати безпечн≥ ≥ нешк≥длив≥ умови прац≥; систематично проводити ≥нструктаж (навчанн¤) прац≥вник≥в з питань охорони прац≥, протипожежноњ охорони; вживати заход≥в щодо полегшенн¤ ≥ оздоровленн¤ умов прац≥ прац≥вник≥в шл¤хом впровадженн¤ прогресивних технолог≥й, дос¤гнень науки ≥ техн≥ки, засоб≥в механ≥зац≥њ та автоматизац≥њ виробництва, вимог економ≥ки, позитивного досв≥ду з охорони прац≥, зниженн¤ або усуненн¤ запиленост≥ та загазованост≥ пов≥тр¤ у виробничих прим≥щенн¤х, зниженн¤ ≥нтенсивност≥ шуму, в≥брац≥њ, випром≥нювань; за участю профсп≥лок розробл¤ти ≥ реал≥зовувати комплексн≥ заходи щодо охорони прац≥; зд≥йснювати пост≥йний контроль за додержанн¤м прац≥вниками нормативних акт≥в по охорон≥ прац≥; проводити розсл≥дуванн¤ та вести обл≥к нещасних випадк≥в, профес≥йних захворювань ≥ авар≥й на виробництв≥.

як орган, що представл¤Ї п≥дприЇмство, уповноважена власником службова особа виступаЇ суб'Їктом колективних правових в≥дносин з трудовим колективом ≥ його представницьким органом - профсп≥лковим ком≥тетом по встановленню умов прац≥, застосуванню чинного законодавства про працю.

јле уповноважена власником на управл≥нн¤ службова особа виступаЇ суб'Їктом ≥ндив≥дуальних трудових правов≥дносин. ƒо ц≥Їњ службовоњ особи не можуть бути пред'¤влен≥ претенз≥њ майнового характеру, наприклад по оплат≥ прац≥, в≥дшкодуванню шкоди в зв'¤зку з нещасним випадком, що ставс¤ на виробництв≥, тощо. “ак≥ претенз≥њ пред'¤вл¤ютьс¤ до п≥дприЇмства. ¬ раз≥ задоволенн¤ цих претенз≥й вимога до службовоњ особи може бути пред'¤влена у пор¤дку регресу, ¤кщо з вини ц≥Їњ особи п≥дприЇмство зд≥йснило зайв≥ виплати.Ќа головнуHosted by uCoz