Ћокальн≥ норми трудового права—истема джерел трудового права ”крањни в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д джерел ≥нших галузей права тим, що в регулюванн≥ трудових в≥дносин важливе м≥сце займають локальн≥ норми права, ¤к≥ приймаютьс¤ безпосередньо на п≥дприЇмствах, в установах власником, уповноваженим органом за погодженн¤м з трудовим колективом чи профсп≥лковим ком≥тетом.

«авд¤ки локальному регулюванню трудових в≥дносин розвиваютьс¤ демократичн≥ засади у виробнич≥й д≥¤льност≥. —п≥вв≥дношенн¤ ж локального ≥ централ≥зованого регулюванн¤ Ї показником демократизму ≥снуючоњ правовоњ системи сусп≥льства.

Ћокальна норма в трудовому прав≥ ”крањни - правило загальнообов'¤зковоњ повед≥нки, що попередньо санкц≥оноване державою ≥ прийн¤то у встановленому законом пор¤дку безпосередньо на п≥дприЇмств≥, в установ≥, орган≥зац≥њ, д≥Ї в його межах.

ќсновн≥ локальн≥ документи на п≥дприЇмствах:

колективний догов≥р;

правила внутр≥шнього трудового розпор¤дку;

встановленн¤ систем оплати та матер≥ального заохоченн¤;

трудовий догов≥р.

“аким чином, локальн≥ норми, що приймаютьс¤ власником п≥дприЇмства або уповноваженим органом сп≥льно ≥з трудовим колективом або за погодженн¤м ≥з профсп≥лковим ком≥тетом, Ї складовою частиною системи трудового права. ¬они повинн≥ бути внутр≥шньо погодженими з б≥льш загальними правовими нормами, ¤к≥ мають пров≥дне, визначальне м≥сце в ≥Їрарх≥њ правових норм.Ќа головнуHosted by uCoz