ѕринципи трудового права ”крањниѕ≥д основними принципами трудового права сл≥д розум≥ти виражен≥ в правових актах економ≥чн≥ законом≥рност≥ орган≥зац≥њ сусп≥льного виробництва ≥ розпод≥лу в форм≥ основних, кер≥вних положень, основних засад правового регулюванн¤ трудових в≥дносин, ¤к≥ визначають загальну спр¤мован≥сть ≥ найб≥льш ≥стотн≥ риси його зм≥сту.

ƒо принцип≥в трудового права в≥днос¤тьс¤ в загальному вигл¤д≥ так≥:

принципи що закр≥плен≥ у вигл¤д≥ прав ≥ свобод громад¤н в  онституц≥њ ”крањни;

принципи, що закр≥плен≥ в  «пѕ ”крањни;

принципи, що закр≥плен≥ в ≥нших нормативних актах ”крањни та м≥жнародних договорах.

¬ конкретизац≥њ - це так≥ принципи:

принцип свободи прац≥

р≥вноправност≥ в галуз≥ прац≥

догов≥рного характеру прац≥

визначеност≥ трудовоњ функц≥њ

стаб≥льност≥ трудових в≥дносин

матер≥альноњ зац≥кавленост≥ в результатах прац≥

безпеки прац≥

участ≥ трудових колектив≥в ≥ профсп≥лок у вир≥шенн≥ питань встановленн¤ умов прац≥ та зд≥йсненн¤ контролю за додержанн¤м законодавства про працю

матер≥ального забезпеченн¤ у раз≥ непрацездатност≥, настанн¤ старост≥, при хвороб≥, в зв'¤зку ≥з материнством.Ќа головнуHosted by uCoz