ѕредмет ≥ система науки трудового праваƒл¤ того, щоб з'¤сувати предмет певноњ галуз≥ права, необх≥дно встановити, що Ї об'Їктом його регулюванн¤, коло ¤ких питань в≥н охоплюЇ, ¤ке м≥сце, значенн¤ та роль ц≥Їњ галуз≥ в загальн≥й систем≥ права.

ќб'Їктом регулюванн¤ трудового права Ї сусп≥льн≥ трудов≥ в≥дносини, зм≥стом ¤ких виступаЇ прац¤. јле предмет трудового права не тотожн≥й з трудовими в≥дносинами. ѕор¤д ≥з трудовими в галуз≥ сусп≥льноњ орган≥зац≥њ прац≥ створюютьс¤ в≥дносини по працевлаштуванню, колективн≥ правов≥ в≥дносини ≥ в≥дносини по соц≥альному страхуванню ≥ пенс≥йному забезпеченню труд¤щих тощо. ¬с≥ ц≥ в≥дносини групуютьс¤ навколо трудових в≥дносин, ¤к≥ в дан≥й систем≥ Ї головними.

«в≥дси ми визначаЇмо, що предметом трудового праву ”крањни Ї сусп≥льн≥ трудов≥ в≥дносини, ¤к≥ виникають ≥з застосуванн¤ роб≥тниками ≥ службовц¤ми здатност≥ до прац≥ в сусп≥льному виробництв≥, в≥дносини по працевлаштуванню, колективн≥ правов≥ в≥дносини ≥ в≥дносини по матер≥альному забезпеченню роб≥тник≥в та службовц≥в в раз≥ тимчасовоњ або пост≥йноњ втрати працездатност≥.

—истема галуз≥ права взагал≥ - це об'Їктивно обумовлене об'Їднанн¤ взаЇмопов'¤заних , внутр≥шньо погоджених правових норм, розпод≥лених по р≥зним п≥дрозд≥лам.

—истема трудового права ”крањни становить структуру взаЇмопов'¤заних норм, що регулюють в≥докремлену сферу сусп≥льних в≥дносин, що виникають ≥з застосуванн¤м прац≥ в сусп≥льному житт≥.

“рудове право ”крањни складаЇтьс¤ з двох частин: загальноњ ≥ особливоњ.

«агальна - норми, що Ї Їдиними дл¤ вс≥х трудових в≥дносин, визначають принципи правового регулюванн¤, джерела трудового права ”крањни, класиф≥кують суб'Їкт≥в трудового права, визначають правове становище профес≥йних сп≥лок ≥ трудових колектив≥в, пон¤тт¤, пор¤док п≥дготовки ≥ укладанн¤ колективних договор≥в, класиф≥кують правов≥ в≥дносини, що виникають ≥з застосуванн¤ прац≥, визначають пон¤тт¤ працевлаштуванн¤ ≥ його правов≥ форми.

ќсоблива частина - норми, що регулюють окрем≥ елементи трудових в≥дносин, пор¤док виникненн¤, зм≥ни та припиненн¤ њх, тривалост≥ прац≥ та в≥дпочинку тощо.

ќск≥льки ”крањна з 1954р. Ї членом ћ≥жнародноњ ќрган≥зац≥њ ѕрац≥ - до системи трудового права ”крањни сл≥д в≥днести також двосторонн≥ та багатосторонн≥ договори, акти , прийн¤т≥ ћќѕ ≥ ратиф≥кован≥ ”крањною, ≥нш≥ м≥жнародн≥ правов≥ акти та консульськ≥ угоди.

ќсобливо сл≥д в≥дм≥тити, що система закон≥в про працю ”крањни Ї кодиф≥кованою -  одекс «акон≥в про ѕрацю ”крањни.Ќа головнуHosted by uCoz